Претрага програма
Претрагу можете вршити по различитим критеријумима: називу програма, организатору, ауторима, реализаторима и начину одржавања. На пример ако желите све програме из области Информатика а да се при томе одржава путем интернета у поље за претрагу унесите "информатика електронски". Ако желите програме који се изводе непосредно из области Математика и унапређују компетенције за поучавање и учење (К2) у поље унесите: "математика непосредно К2".
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Организатор: Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево
Област: библиотекарство
Наташа Антонијевић, НБ „Стефан Првовенчани”, Краљево Наташа Антонијевић, НБ „Стефан Првовенчани”, Краљево; Марина Митрић, Народна библиотека Србије Непосредно
дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: библиотекарство
Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Милица Павловић„ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис„ Чачак; Александар Вукајловић, Професор технике и информатике, Градскa библиотека „Владислав Петковић Дис„; Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Милица Павловић„ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис„ Чачак; Александар Вукајловић, Професор технике и информатике, Градскa библиотека „Владислав Петковић Дис„; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
3

Школска библиотека у веб окружењу

Организатор: Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Област: библиотекарство
Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Гордана Ђоковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Организатор: Центар за стручно усавршавање
Област: библиотекарство
Весна Црногорац, доктор културолошких наука и комуникологије, Центар за интегритет Ниш; Жељко Вучковић, доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору Весна Црногорац, доктор културолошких наука и комуникологије, Центар за интегритет Ниш; Жељко Вучковић, доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору Непосредно
дана: 1
бодова: 8
5

Мултисензорна библиотека – библиотека за све

Организатор: Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Област: библиотекарство
Тамара Радојчић, , ШОСО„Милан Петровић„са домом ученика; Снежана Николић, Магистар дефектологије, ШОСО„Милан Петровић„са домом ученика; Тамара Радојчић, , ШОСО„Милан Петровић„са домом ученика; Снежана Николић, Магистар дефектологије, ШОСО„Милан Петровић„са домом ученика; Светлана Башевић , , ШОСО„Милан Петровић„са домом ученика; Мирјана Исаков, Академски сликар, ШОСО„Милан Петровић„са домом ученика; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6

Пут књиге у школској библиотеци

Организатор: Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Област: библиотекарство
Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Гордана Ђоковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Гордана Ђоковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
7

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ „Лазар Саватић„, Земун; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„; Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ „Лазар Саватић„, Земун; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: васпитни рад
Весна Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наукаУниверзитета у Крагујевцу; Валентина Јаковљевић, Магистар наука, Општа болница Ћуприја; Александра Степанов, Дипломирани педагог, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад; Весна Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наукаУниверзитета у Крагујевцу; Александра Степанов, Дипломирани педагог, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
9

Наставним методама до безбедног ученика у саобраћају

Организатор: Tehnicka škola GSP
Област: васпитни рад
Марко Илић, дипл.саоб.инг., Техничка школа ГСП; Јела Станојевић, дипл. педагог, мр дефектолошких наука, Техничка школа ГСП; Татјана Мацановић Живковић, дипл.социјални радник, Техничка школа ГСП; Сања Станић, Психолог мастер, Техничка школа ГСП; Драгана Весић, дипл.саоб.инж., Техничка школа ГСП; Душко Тучић, инж. саобраћаја, Техничка школа ГСП; Марко Илић, дипл.саоб.инг., Техничка школа ГСП; Јела Станојевић, дипл. педагог, мр дефектолошких наука, Техничка школа ГСП; Татјана Мацановић Живковић, дипл.социјални радник, Техничка школа ГСП; Сања Станић, Психолог мастер, Техничка школа ГСП; Драгана Весић, дипл.саоб.инж., Техничка школа ГСП; Душко Тучић, инж. саобраћаја, Техничка школа ГСП; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
10

Нове улоге наставника у школи која учи – међународни стандарди и национални оквири

Организатор: Медицинска школа Београд
Област: васпитни рад
Нада Трифковић, доктор наука, Медицинска школа "Београд" Нада Трифковић, доктор наука, Медицинска школа "Београд" Сандра Митровић, Медицинска школа "Београд" Непосредно
дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Организатор: Стеван Сремац, Београд
Област: васпитни рад
Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд Марина Копиловић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Стеван Сремац”; Татјана Тодоровић, професор српске књижевности и језика, ОШ „Стеван Сремац„, Београд; Зоран Перишић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„, Београд ; Јасенка Милић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац„ Београд Непосредно
дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Организатор: Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Област: васпитни рад
Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа; Др Андра Јовановић" Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац Непосредно
дана: 2
бодова: 16
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, MPH, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, , ; Биљана Радосављевић, , ОШ „Мирослав Антић„, Београд; Милош Јеж, , ; Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, MPH, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, , ; Миља Кривокућа, Магистар психолошких наука, ОШ „ Свети Сава„; Звездана Мијоковић, VII-1 дипломирани педагог, ОШ „Душан Вукасовић Диоген'' Бечмен, Сурчин; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Слободан Малушић, специјалиста педагогије Слободан Малушић, специјалиста педагогије; Милка Бошков, професор педагогије, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Зорица Панић, дипломорани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„ Непосредно
дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Организатор: Центар за стручно усавршавање
Област: васпитни рад
Сузан Карол Кеистер, интернационални тренер и супервизор, Државни универзитет Мичиген, Мичиген, САД Весна Петровић Урошевић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду, Споменка ЋирићЈанковић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду; Борислава Максимовић, дипломирани психолог, консултант Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду Непосредно
дана: 3
бодова: 24
16

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Организатор: Центар за популационе политике и одрживи развој
Област: васпитни рад
Драгана Стојановић, Дипломирани филолог, Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев , Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Станислава Видовић, Магистар психологије, специјалиста пород, GIZ; Емила Спасојевић, MA , Повереник за заштиту равноправности; Милка Василијевић, Комуниколошкиња, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Драгана Стојановић, Дипломирани филолог, Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев , Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Станислава Видовић, Магистар психологије, специјалиста пород, GIZ; Емила Спасојевић, MA , Повереник за заштиту равноправности; Катарина Станић, Дипломирани психолог, Машинска школа „Радоје Дакић„; Драгана Ћук Миланков, дипломирани психолог, Центар за алтернативно решавање сукоба; Милка Василијевић, Комуниколошкиња, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
17

Вршњачко насиље и шта са њим?

Организатор: Центар за младе ФАКТА ЕДУКА
Област: васпитни рад
Тања Недимовић, доктор психолошких наука, Висока школа струк. студија за васпитаче Вршац; Бранка Кресоја, , „Life Coaching„ Агенција за едукацију, психотерапи; Тања Недимовић, доктор психолошких наука, Висока школа струк. студија за васпитаче Вршац; Бранка Кресоја, , „Life Coaching„ Агенција за едукацију, психотерапи; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Организатор: Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Област: васпитни рад
Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„; Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„; Бранка Достанић, Дипломирани еквивалент мастер психолог, Прва београдска гимназија; Биљана Ћулафић, Дипломирани педагог, ОШ „Милош Црњански„, Београд; Миланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар"; Марија Миленковић, мастер педагог , Институт за модерно образовање, Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега; Кристина Томић, професор педагогије и психологије, Гимназија „Свети Сава„, Пожега Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега; Кристина Томић, професор педагогије и психологије, Гимназија „Свети Сава„, Пожега Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Област: васпитни рад
Сања Живковић, Дефектолог – дипл. спец. педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању; Сања Живковић, Дефектолог – дипл. спец. педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина; Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина; Снежана Васић, Дипломирани психолог, Основна школа „Милан Ракић„ Мионица; Оливера Димитријевић, Дипломирани психолог, Регионални центар за професионални развој запослен; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22

Дечији цртеж – инструмент правилног раста, развоја и напредовања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина Милица Остојић, Проф.разредне наставе, ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' Бранковина; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина Непосредно
дана: 1
бодова: 8
23

Дискриминација у образовању – препознавање, поступање и заштита

Организатор: Удружење грађанки FemPlatz
Област: васпитни рад
Невена Петрушић, докторка правних наука, грађанско право, Правни факултет Универзитета у Нишу; Косана Бекер, MA Gender and Peace Building, докторант, ; Биљана Јањић, МА in International Relations, Удружење грађанки FemPlatz; Невена Петрушић, докторка правних наука, грађанско право, Правни факултет Универзитета у Нишу; Косана Бекер, MA Gender and Peace Building, докторант, ; Биљана Јањић, МА in International Relations, Удружење грађанки FemPlatz; Андријана Човић, дипломирана правница; Марија Зарић, дипломирана правница, Повереник за заштиту равноправности; Ивана Филипов, самостална саветница, Повереник за заштиту равноправности; Маја Мирков, дипломирана психолошкиња, Удружење грађанки FemPlatz; Реља Пантић, дипломирани правник, Повереник за заштиту равноправности; Тијана Милошевић, Виша саветница, Повереник за заштиту равноправности; Валентина Лепојевић, дипломирана правница, Центар за права детета Непосредно
дана: 2
бодова: 14
24

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Организатор: Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу
Област: васпитни рад
Зорица Дуковић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Бисера Јевтић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет; Славица Павличевић, Магистар психологије, Висока школа струковних студија за васпитаче; Зорица Дуковић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Славица Павличевић, Магистар психологије, Висока школа струковних студија за васпитаче; Невена Станисављевић, Мастер, Висока школа струковних студија за васпитаче; Непосредно
дана: 2
бодова: 12
25

ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Област: васпитни рад
Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица; Ксенија Лишчевић, професор, МПНТР, Школска управа Сомбор Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица; Миланка Пејовић, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица; Слађана Ерор, дипломирани психолог, Основна и средња школа „Жарко Зрењанин„ Непосредно
дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Љиљана Игњатовић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић Уча„; Јелка Петковић-Ђурић, професор психологије у пензији; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Драгана Иванчевић Бумбић, дипл. психолог, Трећа београдска гимназија; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма Маријана Тадић, мастер психолог, Установа за децу и младе са аутизмом „Шабац„; Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
28

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Организатор: Аутономни женски центар
Област: васпитни рад
Тања Игњатовић, докторат наука, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, Мастер, Институт за психодраму, Европска асоцијација за пс; Тања Игњатовић, докторат наука, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, Мастер, Институт за психодраму, Европска асоцијација за пс; Марина Илеш, Магистарка наука, Аутономни женски центар ; Биљана Славковић, , Институт за психодраму, Београд; Непосредно
дана: 2
бодова: 13
29

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности, кроз образовно-васпитни процес

Организатор: Образовање плус
Област: васпитни рад
Татјана Вишацки, доктор наука, IPSOS SM; Татјана Вишацки, доктор наука, IPSOS SM; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић''; Јелена Пантић, Дипл. професор разредне наставе - мастер, ОШ "Иво Андрић" ; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД „Три мачке и две тачке„ ; Милош Станковић, Дипломирани психолог , Удружење Едукациони центар, Лесковац ; Бојана Милутиновић, Мастер рачунарства у друштвеним наукама , ОШ „Бановић Страхиња„ ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за децу са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић”; Јована Чањи Аранђеловић, дипломирани филолог мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Зденка Миливојевић, MA образовних политика; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Александра Полић, инг. заш. жив. средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Ана Јовановић, професор ликовне уметности, Центар за креативни развој; Јован Маринковић, педагог, Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб; Милена Димитријевић Томић, професорка разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Јелена Бишевац, професор интеркултуралности, ОШ "Светозар Марковић" Краљево Непосредно
дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега; Кристина Томић, професор педагогије и психологије, Гимназија „Свети Сава„, Пожега Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега; Кристина Томић, професор педагогије и психологије, Гимназија „Свети Сава„, Пожега Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Организатор: Центар Инвентива
Област: васпитни рад
Марина Остојић, Дипломирани педагог, мастер, ОШ „Коле Рашић„, Ниш; Марија Радовановић, Мастер интердисциплинарних студија за пр, Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ; Валерија Живковић, Дипломирани психолог , мастер, ОШ„Рада Миљковић„, Јагодина; Марина Остојић, Дипломирани педагог, мастер, ОШ „Коле Рашић„, Ниш; Марија Радовановић, Мастер интердисциплинарних студија за пр, Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ; Валерија Живковић, Дипломирани психолог , мастер, ОШ„Рада Миљковић„, Јагодина; Ирина Кивић, Дипломирани инжењер електротехнике и рач, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу; Станка Жица, Дипломирани педагог, ОШ „Милена Павловић Барили„, Београд; Сузана Турудић, Дипломирани педагог-мастер, Техничка школа Стара Пазова, Стара Пазова; Зорица Кешељ, Мастер социолог, Техничка школа Стара Пазова, Стара Пазова; Оливера Амиџић, дипломирани педагог, Средња стручна школа " Бранко Радичевић" у Руми; Ксенија Секулић, Мастер психологије, Уметничка школа,Ниш; Милена Митић-Анђелковић, Дипломирани психолог, Агенција за едукацију и консалтинг EDUCOS LIFE; Непосредно
дана: 3
бодова: 18
33

Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
Бојана Јевтовић, дипл. политиколошкиња, Фондација Ана и Владе Дивац; Оља Јовановић, дипломирана психолошкиња, Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитета у Београду Бојана Јевтовић, дипл. политиколошкиња, Фондација Ана и Владе Дивац; Оља Јовановић, дипломирана психолошкиња, Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитета у Београду; Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Сања Милојевић, професор педагогије, Политехничка школа Крагујевац Непосредно
дана: 2
бодова: 16
34

Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, Дипломирани психолог – мастер, Београдска отворена школа Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, дипломирани психолог – мастер, Београдска отворена школа; Тамара Николић, дипл. инж. технологије исхране, Техничка школа Раде Металац, Лесковац; Људмила Ракочевић, дипломирани филозоф, Гимназија Бранко Радичевић, Стара Пазова; Бојана Јевтовић, дипл. политиколошкиња, Фондација Ана и Владе Дивац Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа „Ђука Динић„; Мирко Марковић, Професор филозофије, Гимназија "Вук Караџић", Лозница; Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча„, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа „Ђука Динић„; Мирко Марковић, Професор филозофије, Гимназија "Вук Караџић", Лозница; Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча„, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус; Јелена Драгаш, Мастер проф. енглеског језика и књиж., Фондација Темпус; Милош Петровић, докторанд међународних и европских студ., Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус Електронски
недеља: 5
бодова: 12
37

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

Организатор: ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Област: васпитни рад
Бранислава Поповић-Ћитић, проф.др, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Нешић, МА, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Нина Живковић, МА, ЦЕПОРА-Центар за позитиван развој деце и омладине; Бранислава Поповић-Ћитић, проф.др, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Лидија Буквић, MA, ЦЕПОРА-Центар за позитиван развој деце и омладин; Марија Нешић, МА, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Нина Живковић, МА, ЦЕПОРА-Центар за позитиван развој деце и омладине; Весна Поповић, , Градски центар за социјални рад Београд; Ана Пајовић, МА, Градски центар за социјални рад Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, дипломирани психолог – мастер, Београдска отворена школа Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, дипломирани психолог - мастер, Београдска отворена школа; Маја Ћурић Дражић, мастер психолог, Факултет за медије и комуникације, Београд; Бојана Перовић, Средња школа Драгачево, Гуча; Марија Ковачевић, мастер педагог, Музичка школа Војислав-Лале Стефановић, Ужице Непосредно
дана: 2
бодова: 16
39

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Весна Радонић, мастер педагог, ОШ „Краљ Петар Први„; Драгана Спасојевић, мастер педагог, ОШ „Ђура Даничић„; Београд; Душанка Јерковић, мастер психологије, ПУ „Раковица„ Весна Радонић, мастер педагог, ОШ „Краљ Петар Први„; Драгана Спасојевић, мастер педагог, ОШ „Ђура Даничић„; Београд; Душанка Јерковић, мастер психологије, ПУ „Раковица„ Непосредно
дана: 2
бодова: 16
40

Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: васпитни рад
Јелена Петровић Десница, дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија ; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, мастер психолог, Таркет д.о.о. Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: васпитни рад
Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић, Рипањ Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић, Рипањ; Невена Лукић, професор разредне наставе; Тања Витас, професор разредне наставе, ОШ Бановић Страхиња; Слађана Обрадовић, професор разредне наставе, ОШ Сава Шумановић, Земун; Стефан Степановић, мастер учитељ, ОШ Никола Тесла, Винча; Јасмина Петровић, професор разредне наставе, ОШ Јован Цвијић, Дебрц Непосредно
дана: 2
бодова: 16
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Организатор: Удружење Едупроф
Област: васпитни рад
Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Бранка Анђеловић, Професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Бранка Анђеловић, Професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
43

Насиље у школи – примети и пријави

Организатор: ОШ Бранко Пешић
Област: васпитни рад
Никола Танасковић, -, Фондација СОС Дечија села Србија; Марија Нијемчевић, -, Фондација СОС Дечија села Србија; Дарко Станојковић, -, ОШ "Бранко Пешић" ; Љиљана Пањковић, -, ОШ „Бранко Пешић„ ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
44

Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања

Организатор: ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Област: васпитни рад
Мирко Марковић, Гимназија Вук Караџић, Лозница; Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче Мирко Марковић, Гимназија Вук Караџић Лозница; Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Биљана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, Економска школа Ђука Динић Непосредно
дана: 2
бодова: 16
45

Наставник као кључни фактор успешне наставе

Организатор: Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Област: васпитни рад
Весна М. Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наука у Крагујевц; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , ОШ "Милан Ракић"; Слободан Малушић, специјалиста педагогије, ; Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , ОШ "Милан Ракић"; Слободан Малушић, специјалиста педагогије, ; Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Област: васпитни рад
Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања Непосредно
дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Организатор: Удружење прфесора информатике Србије
Област: васпитни рад
Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике, смер Рачунарс, Техничка школа, Власотинце; Електронски
недеља: 4
бодова: 30
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Организатор: ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Област: васпитни рад
Зорица Трикић, , Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, , Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Александра Калезић Вигњевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Марија Себић, , Дом ученика средњих школа Зајечар; Милица Велимировић, , Зрењанинска гимназија; Сања Милојевић, , Политехничка школа; Драгица Миражић-Немет, , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Ана Арсенијевић, , Агенција за борбу против корупције; Сања Татић Јаневски, Дипломирани школски психолог, мастер образовних политика, специјалиста породичне медијације Непосредно
дана: 3
бодова: 24
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију, КЦВ; Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар Нови Сад; Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију, КЦВ; Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Љубинко Златић, дипломирани педагог, ОШ „Стари град„, Ужице; Олга Јованчићевић, дипломирани географ, Школска управа Ужице, Министарство просвете и технолошког развоја Љубинко Златић, Дипломирани педагог, ОШ „Стари град„, Ужице; Станојла Цветковић, професор разредне наставе, ОШ „Слободан Секулић„ Ужице; Дикосава Аврамовић, професор разредне наставе, ОШ „Стари град„, Ужице Непосредно
дана: 2
бодова: 15
51

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

Организатор: ОШ Гаврило Принцип
Област: васпитни рад
Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун; Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун; Маја Митраковић, , ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Организатор: ОШ Краљ Петар Први
Област: васпитни рад
Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ Краљ Петар Први Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ Краљ Петар Први; Младен Стевановић, професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Маријана Томовић, Професор немачког језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први Непосредно
дана: 2
бодова: 16
53

Одељенски старешина у савременој школи

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Славица Симић, мастер психологије, ОШ Нада Матић, Ужице; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ Душан Јерковић; Маријана Симовић Алексић, дипломирани психолог, Техничка школа, Ужице; Милка Павловић, дипломирани психолог, Уметничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, ОШ Нада Матић, Ужице; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ Алекса Дејовић, Севојно/Ужице Славица Симић, мастер психологије, ОШ Нада Матић, Ужице; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ Душан Јерковић; Маријана Симовић Алексић, дипломирани психолог, Техничка школа, Ужице; Милка Павловић, дипломирани психолог, Уметничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, ОШ Нада Матић, Ужице; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ Алекса Дејовић, Севојно/Ужице Непосредно
дана: 2
бодова: 16
54

Основе медијске писмености у образовању

Организатор: ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Област: васпитни рад
Мирко Марковић, , Гимназија „Вук Караџић„ Лозница; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Мирко Марковић, , Гимназија „Вук Караџић„ Лозница; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Дарко Дражић, Дипломирани инжењер информационих систем, Висока школа струковних студија за васпитаче; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача„ Лозница; Вања Јеремић, Дипломирани педагог, ОШ„Анта Богићевић„ Лозница; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Организатор: Заједница која учи Сазнање
Област: васпитни рад
Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија 20. октобар, Бачка Паланка Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија 20. октобар, Бачка Паланка; Ђорђе Арсенин, дипломирани социолог, Гимназија 20. Октобар, Техничка школа 9. мај Непосредно
дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Организатор: Центар за стручно усавршавање
Област: васпитни рад
Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Милена Младеновић, дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Учитељ Таса„, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког образовања, Основна школа „Мирослав Антић„, Ниш Милена Младеновић, дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Учитељ Таса„, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког образовања, Основна школа „Мирослав Антић„, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац'' Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57

Подршка детету/ученику у кризним ситуацијама

Организатор: Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Област: васпитни рад
Биљана Кикић Грујић, дипл.правник, Центар за превенцију девијантног понашања ; Катарина Мајкић, Дипл. педагог, Центар за развој потенцијала деце и младих ; Биљана Кикић Грујић, дипл.правник, Центар за превенцију девијантног понашања ; Ивана Копривица, Мастер пословне психологије, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Организатор: Имам идеју
Област: васпитни рад
Марсела Ескенази Милутиновић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Марсела Ескенази Милутиновић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, ПХШ ''Др Ђорђе Радић'' Краљево; Гордана Петровић, дипломирани инжењер машинства, Машинска техничка школа „14.октобар” ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Бранкица Ристић, , Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Невенка Јовановић, , Четврта гимназија у Београду; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор Бранкица Ристић, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Невенка Јовановић, Четврта гимназија у Београду; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор Електронски
недеља: 5
бодова: 36
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Јелка Петковић-Ђурић, професор психологије Непосредно
дана: 1
бодова: 8
61

Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Организатор: Школа за основно и средње образовање Антон Скала
Област: васпитни рад
Татјана Симовић, доктор медицинских наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; Весна Сузовић, доктор наука, Саветовалиште за децу и омладину Дом зравља Земун; Тања Тодоровић, Дипл.дефектолог Психотерапеут у трен., Школа „Антон Скала„, Стара Пазова; Татјана Симовић, доктор медицинских наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; Весна Сузовић, доктор наука, Саветовалиште за децу и омладину Дом зравља Земун; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
62

Права детета у образовању

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
Јелена Жунић-Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за децу са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић”; Јована Чањи Аранђеловић, дипломирани филолог мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Зденка Миливојевић, MA образовних политика; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Александра Полић, инг. заш. жив. средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Јован Маринковић, педагог, Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб; Ана Јовановић, професор ликовног, Центар за креативни развој, Александра Јованкин Алексић, педагог, Пољопривредно-хемијска школа др Ђорђе Радић, Краљево; Милена Димитријевић Томић, професорка разредне наставе, УГ NEXUS - Врање Непосредно
дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Организатор: Osnovna skola Kralj Petar I
Област: васпитни рад
Роберт Џунић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Марина Стојановић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Анита Спасић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш Роберт Џунић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Марина Стојановић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш; Анита Спасић, ОШ "Краљ Петар I", Ниш Непосредно
дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: васпитни рад
Зорица Сорак, Мастер образовних политика, ОШ Станислав Сремчевић„; Милован Павловић, Дипломирани мастер учитељ, диполомирани , Основна школа „Свети Сава„ Косовска Митровица; Мирјана Милчић, , ОШ ,,Станислав Сремчевић''; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју; Јована Чањи Аранђеловић, мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS – Врање; Милена Димитријевић Томић, мастер учитељ, Удружење грађана NEXUS – Врање; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва; Јован Маринковић, дипломирани педагог, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Ана Јовановић, ликовни уметник, Центар за креативни развој – Књажевац; Александра Полић, инг. заштите животне средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Јелена Бишевац, професор интеркултуралности, ОШ "Светозар Марковић" Краљево Непосредно
дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Организатор: Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Област: васпитни рад
Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„ Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„; Владимир Лелићанин, предавач, SAE Institute Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67

Превенција проблема понашања кроз оснаживање позитивног развоја ученика

Организатор: ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Област: васпитни рад
Бранислава Поповић-Ћитић, Ванредни професор , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Бранислава Поповић-Ћитић, Ванредни професор , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Нешић, асистент, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Лидија Буквић, /, ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладин; Весна Поповић, /, Градски центар за социјални рад Београд; Ана Пајовић, /, Градски центар за социјални рад Београд; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
68

Претпоставке успешне наставе

Организатор: Центар за примењену педагогију
Област: васпитни рад
Стеван Крњајић, Магистар педгошких наука, Центар за примењену педагогију; Јасмина Крњајић, Дипломирани педагог, Издавачка кућа „Нова школа„; Ивана Луковић Јеремић, доктор педагошких наука , Филозофски факултет Универзитета у Београду ; Стеван Крњајић, Магистар педгошких наука, Центар за примењену педагогију; Јасмина Крњајић, Дипломирани педагог, Издавачка кућа „Нова школа„; Ивана Луковић Јеремић, доктор педагошких наука , Филозофски факултет Универзитета у Београду ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
69

Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља

Организатор: Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Област: васпитни рад
Јана Дамјанов, Магистар клиничке психологије, Регион. асоц. за психодраму и интегративну примену; Лидија Васиљевић, доктор наука соц. рада и соц. политике, Рег. асоц. за психодраму и интеграт примену психол; Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Јана Дамјанов, Магистар клиничке психологије, Регион. асоц. за психодраму и интегративну примену; Лидија Васиљевић, доктор наука соц. рада и соц. политике, Рег. асоц. за психодраму и интеграт примену психол; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус; Јелена Драгаш, Мастер проф. енглеског језика и књиж., Фондација Темпус; Милош Петровић, докторанд међународних и европских студ., Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Горан Богуновић, Дипл. политиколог, Фондација Темпус Непосредно
дана: 1
бодова: 8
71

Програм подршке одељењском старешини

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Татјана Јаћимовић, школски психолог – педагог, Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак; Гордана Поповић Божанић, школски педагог, Економска школа, Чачак Татјана Јаћимовић, школски психолог – педагог, Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак; Гордана Поповић Божанић, школски педагог, Економска школа, Чачак Непосредно
дана: 2
бодова: 12
72

Програм позитивног понашања у школи

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22.октобар”; Сурчин; Тамара Ђорђевић,дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава”; Београд Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22.октобар”; Сурчин; Тамара Ђорђевић,дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава”; Београд; Звездана Мијоковић, дипломирани педагог, ОШ „Душан Вукасовић Диоген”; Бечмен; Миља Кривокућа, магистар психолошких наука, ОШ„ Свети Сава” Непосредно
дана: 1
бодова: 8
73

Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Организатор: Центар Инвентива
Област: васпитни рад
Марина Остојић, , ; Марија Радовановић, , ; Валерија Живковић, , ; Јелена Димитријевић, , ; Марија Радовановић, , ; Станка Жица, , ; Ирина Кивић, , ; Татјана Сурдучки, , ; Татјана Велимировић Парача, , ; Снежана Васиљевић, , ; Слађана Голубовић, , ; Весна Остојић, , ; Непосредно
дана: 3
бодова: 17
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Марина Надејин–Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Марина Надејин–Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Драгана Иванчевић Бумбић, дипл. психолог, Трећа београдска гимназија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Мирсада Џаферовић, доктор наука, Висока школа за образовање васпитача у Кикинди; Мирсада Џаферовић, доктор наука, Висока школа за образовање васпитача у Кикинди; Мирјана Беара, доктор психолошких наука, Државни универзитет у Новом Пазару; Биљана Стојановић, доктор наука, Факултет педагошких наука Универзитета, Крагујевац, Невена Малешевић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић" у Новом Саду; Бојана Пећо Финџановић, мастер психолог, Град Нови Сад, Служба извршних органа; Загорка Марков, доктор дефектолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Непосредно
дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Маша Ђуришић, мастер, докторант на ФАСПЕР-у, Београд, Основна школа „Веселин Маслеша„; Марко Батур, мастер; Јелена Гајић, мастер, Основна школа „Веселин Маслеша„ Непосредно
дана: 1
бодова: 8
77

РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ

Организатор: Оаза Сигурности
Област: васпитни рад
Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета Униве, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета Униве, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, Таркет д.о.о.; Вера Симић, дипломирани правник, адвокатска канцеларија Вера Симић; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
78

Рука помоћи и подршке

Организатор: Средња школе 22.октобар, Жабаљ
Област: васпитни рад
Светлана Бељански, , ; Аленка Орешчанин, , ОШ"Марија Трандафил" Ветерник; Светлана Бељански, , ; Аленка Орешчанин, , ОШ"Марија Трандафил" Ветерник; Слађана Путић, , ОШ"Марија Трандафил" Ветерник; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79

Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

Организатор: ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Област: васпитни рад
Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Ангелина Скареп, Диломирани шк. психолог у рангу мастера, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Ангелина Скареп, Диломирани шк. психолог у рангу мастера, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Костадиновић, Дипломирани социолог, ОШ ‘’Милован Глишић’’ Ваљево; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
80

СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи

Организатор: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Област: васпитни рад
Нада Кораћ, доктор психолошких наука, Факултет педагошких наука Нада Кораћ, доктор психолошких наука, Факултет педагошких наука; Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду Непосредно
дана: 1
бодова: 8
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Гордана Булатовић, професорица, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Гордана Булатовић, професорица, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац; Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац; Данијела Симоновић, Прва техничка школа, Крушевац Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Организатор: Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Област: васпитни рад
Радоје Јевтић, Др, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш; Јован Ничковић, мр, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш; Радоје Јевтић, Др, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш; Јован Ничковић, мр, ЕТШ ,,Никола Тесла„ Ниш Непосредно
дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Драгана Пелемиш, ОШ Ђура Јакшић, Каћ; Биљана Кондић, Основна школа Ђура Јакшић Драгана Пелемиш, ОШ Ђура Јакшић, Каћ; Биљана Кондић, Основна школа Ђура Јакшић; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа Пинки, Нови Сад; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ Соња Маринковић, Нови Сад; Милица Војводић, мастер, докторант, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Организатор: Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Област: васпитни рад
Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог-педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог-педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Милка Михаиловић, Дипломирани школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Милица Велимировић, Дипломирани клинички психолог, Зрењанинска гимназија; Лидија Марковић, Дипломирани школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде„; Непосредно
дана: 3
бодова: 22
86

Унапређење емоционалних компетенција деце

Организатор: Психолошки центар за саветовање, едукацију и истраживање - СЕЛФ
Област: васпитни рад
Јелица Петровић, доктор психолошких наука, Одсек за психологију, Филозофски факултет,Нови Сад; Драгица Јовишевић, , Институт за јавно здравље Војводине; Јована Трбојевић, Мастер, Матица српска; Јелица Петровић, доктор психолошких наука, Одсек за психологију, Филозофски факултет,Нови Сад; Драгица Јовишевић, , Институт за јавно здравље Војводине; Јована Трбојевић, Мастер, Матица српска Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Организатор: Fondacija Tempus
Област: васпитни рад
Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус; Електронски
недеља: 5
бодова: 18
89

УСМЕРАВАЊЕ ONLINE АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Организатор: Филозофски факултет у Нишу
Област: васпитни рад
Јелена Опсеница Костић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Јелена Опсеница Костић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Јелисавета Тодоровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Ниш; Милица Митровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Ниш; Дамјана Панић, мастер психолошких наука, Филозофски факултет у Нишу, Департман за психологију Непосредно
дана: 1
бодова: 8
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Организатор: OŠ Filip Filipović
Област: васпитни рад
Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић„; Љиљана Сапунџић, Дипломирани педагог, ОШ „Илија Гарашанин„; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић„; Драгица Гајица Љуботиња, Професор разредне наставе, ОШ „Филип Филиповић„; Марија Бејатовић, Дипломирани филолог, ОШ „Филип Филиповић„; Љиљана Сапунџић, Дипломирани педагог, ОШ „Илија Гарашанин„; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Милица Андевски, доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Слободан Вулетић, доктор наука, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад Милица Андевски, доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Слободан Вулетић, доктор наука, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад; Нада Шушак, професор разредне наставе, ОШ Коста Трифковић, Нови Сад; Војислав Тодоровић, доктор наука, ОШ НХ Душан Дугалић; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92

Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања

Организатор: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот
Област: васпитни рад
Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за обр. в. Пирот; Мирјана Станковић Ђорђевић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за обр. в. Пирот; Данијела Видановић , доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за обр. в. Пирот; Јелисавета Тодоровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Нишу, Департман за психологи; Драгана Станковић, професор разредне наставе, ОШ Свети Сава, Пирот; Непосредно
дана: 2
бодова: 13
93

ЈЕДНОСТАВНО, ИЗВИЂАШТВО

Организатор: Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Област: васпитни рад
Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Јован Коцевски, , Тренинг центар „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад; Јован Коцевски, , Тренинг центар „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад; Милош Коцевски, Мастер, ТЦ „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад; Филип Коцевски, Bachelor's degree, ТЦ „КОЦЕВСКИ„ Нови Сад; Зоран Стојковић, Магистар наука, Радња за пројектовање и извођење радова КОСТА Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94

Адекватност у комуникацији у образовно васпитном раду

Организатор: Центар за унапређење наставе Абакус
Област: васпитни рад
Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Катарина Станић, дипломирани психолог, Машинска школа „Радоје Дакић„ Београд; Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Катарина Станић, дипломирани психолог, Машинска школа „Радоје Дакић„ Београд; Електронски
недеља: 3
бодова: 24
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Јелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ ''Филип Филиповић'', Београд; Јелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ ''Филип Филиповић'', Београд; Нада Цвијановић, , Црвени крст Нови Београд; Мирјана Радовановић, примаријус, Дом здравља Стари град; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Весна Узелац, ЕГШ Никола Тесла, Зрењанин Весна Узелац, ЕГШ Никола Тесла, Зрењанин; Слађана Станков, ЕГШ Никола Тесла, Зрењанин Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97

Безбедност деце и младих на интернету

Организатор: NIT Solutions
Област: васпитни рад
Катарина Јонев, Мастер међ. права, докторанд Ф. безбедн., Cyber atis; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, ; Зоран Новаковић, Струковни васпитач, Агенција НИТ Солутионс; Наташа Веселиновић`, Дипломирани педагог, „Техноарт Београд„, Школа за машинство и уметничке; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, ; Зоран Новаковић, Струковни васпитач, Агенција НИТ Солутионс; Наташа Веселиновић`, Дипломирани педагог, „Техноарт Београд„, Школа за машинство и уметничке; Александар Ивковић, Дипломирани инжењер електротехнике, Музеј „Никола Тесла„; Филип Брајовић, Eкономиста, Nit solutions; Електронски
недеља: 2
бодова: 14
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац Непосредно
дана: 1
бодова: 8
99

Вештина владања собом – асертивна комуникација

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш; Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш; Светлана Петровић, Дипломирани педагог, Дипл. политиколог, Техничка школа, Књажевац; Марија Милановић, Дипломирани психолог, Енглеско-развојно забавиште „Менссана”; Иван Анђелковић, Мастер психолог, Филозофски факултет у Нишу; Борис Херман, ВСС, -; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: васпитни рад
Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња” Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња”; Јелена Динић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Бановић Страхиња” Непосредно
дана: 2
бодова: 16
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Организатор: Udruženje za decu, mlade i porodicu Majndful centar
Област: васпитни рад
Ивана Мушкиња, spec.psihosocijalnog pristupa u soc.radu, Familylab Srbija; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава„ Београд; Ивана Мушкиња, spec.psihosocijalnog pristupa u soc.radu, Familylab Srbija; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија „Свети Сава„ Београд; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Организатор: Пета београдска гимназија
Област: васпитни рад
Рајка Тодоровић Пушица, дипл. педагог, сертиф.трен.емоц.писмен., Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, доктор наука из области психотерапије , Клинички центар Србије; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназије; Рајка Тодоровић Пушица, дипл. педагог, сертиф.трен.емоц.писмен., Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, доктор наука из области психотерапије , Клинички центар Србије Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: васпитни рад
Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Маријана Тадић, мастер психолог, Установа за децу и младе са аутизмом Шабац; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
105

Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима

Организатор: Образовање плус
Област: васпитни рад
Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ„Краљ Петар Први„; пок. Снежана Борисављевић, Професор енглеског језика; Валдорф педаг, ; Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ„Краљ Петар Први„; Драгана Милић, Дипломирани васпитач, Предшколска установа,,Савски венац„; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД „Три мачке и две тачке„; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ОШ„Краљ Петар Први„; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, ВМА, Београд; Дорис Рафајловски, дипл. психолог, НВО Атина; Марина Надејин-Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду Непосредно
дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Област: васпитни рад
Ервина Здравковић, ХТШ „Божидар Ђорђевић Кукар” Лесковац; Ана Здравковић, Удружење за унапређење квалитета живота Синергија Ервина Здравковић, ХТШ „Божидар Ђорђевић Кукар” Лесковац; Ана Здравковић, Удружење за унапређење квалитета живота Синергија Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108

Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Бојана Филиповић, Мастер психолог, Цоинг Д.О.О., Тим Центар ; Дејана Великић, Мастер психолог , Компанија Continental; Психолошки центар ПроАктива; Милица Пријовић, Мастер Психолог, НТТ Дата ; Бојана Филиповић, Мастер психолог, Цоинг Д.О.О., Тим Центар ; Дејана Великић, Мастер психолог , Компанија Continental; Психолошки центар ПроАктива; Милица Пријовић, Мастер Психолог, НТТ Дата ; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
109

Имамо конфликт не желимо проблем

Организатор: Удружење васпитача болничких група Србије
Област: васпитни рад
Адријана Стојанић, Мастер васпитач, ПУ „11 април„; Весна Радовић, Дипломирани логопед, ПУ „11 април„; Љиљана Димић, /, ПУ „11 април„; Ангелина Матацун, / , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун; Адријана Стојанић, Мастер васпитач, ПУ „11 април„; Весна Радовић, Дипломирани логопед, ПУ „11 април„; Љиљана Димић, /, ПУ „11 април„; Ангелина Матацун, / , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
110

Интернет – примамљив и опасан

Организатор: Друштво наставника техничког образовања Србије
Област: васпитни рад
Жељко Еремић, доктор техничких наука, Висока тех. школа струковних студија у Зрењанину; Ања Стојшин, , ОСШ „9.мај „Зрењанин; Невена Шупут, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин; Јовица Копривица, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин; Жељко Еремић, доктор техничких наука, Висока тех. школа струковних студија у Зрењанину; Невена Шупут, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин; Јовица Копривица, , МУП Р. Србије, Полицијска управа Зрењанин; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Организатор: Центар за конструктивно решавање сукоба Србије
Област: васпитни рад
Милена Тадировић, специјалиста породичне медијације, Центар за конструктивно решавање сукоба Србије Драгана Петровић, струковни економиста за ревизију, Центар за конструктивно решавање сукоба; Марија Ружић, дипл. дефектолог – специјални педагог, Центар за конструктивно решавање сукоба; Гордана Матић, дипл. правник, Адвокатска канцеларија Матић; Милена Тадировић, специјалиста породичне медијације, Центар за конструктивно решавање сукоба Србије Непосредно
дана: 3
бодова: 14
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Гордана Поповић Божанић, дипломирани школски педагог, Економска школа, Чачак; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ Вук Караџић, Чачак Гордана Поповић Божанић, дипломирани школски педагог, Економска школа, Чачак; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ Вук Караџић, Чачак Непосредно
дана: 1
бодова: 8
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ „Душан Јерковић„; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Славица Симић, мастер психологије, ОШ „Нада Матић” Ужице; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ „Алекса Дејовић„ Севојно/Ужице Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ „Душан Јерковић„; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Славица Симић, мастер психологије, ОШ „Нада Матић” Ужице; Јасмина Жеравчић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић„ Непосредно
дана: 2
бодова: 16
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Област: васпитни рад
Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште ; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''М. Николић'' и ОШ ''Д. Максимовић'',Пожаревац; Јасмина Стојковић, Спец. мет. наст. математике, МА учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд; Снежана Милојковић, МА образовних политика,проф. разр.наст., ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште ; Јасмина Стојковић, Спец. мет. наст. математике, МА учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд; Јасмина Мишић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, ВМА, Београд; Ана Бусарац, мастер психолог, Војномедицинска академија, ВМА; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа Непосредно
дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Драгана Пелемиш, ОШ „Ђура Јакшић„ Каћ; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа „Пинки„ Нови Сад Драгана Пелемиш, ОШ „Ђура Јакшић„ Каћ; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа „Пинки„ Нови Сад; Биљана Кондић, Основна школа „Ђура Јакшић„ Непосредно
дана: 1
бодова: 8
117

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Организатор: Висока школа за пословну економију и предузетништво
Област: васпитни рад
Александра Голубовић-Стојановић, доктор психологије у организацији, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд, Пета београдска гимназија; Драган Милинковић, доктор драмских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Александра Голубовић-Стојановић, доктор психологије у организацији, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд, Пета београдска гимназија; Драган Милинковић, доктор драмских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Организатор: Oсновна школа Бранислав Нушић
Област: васпитни рад
Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
119

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
Биљана Радосављевић, , ОШ „Мирослав Антић„, Београд; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Шапоњић, ОШ "Чибуковачки партизани" Краљево; Зора Дешић, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Бојана Стојановић, Педагошко друштво Србије; Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд Непосредно
дана: 2
бодова: 16
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: васпитни рад
Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња” Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња”; Јелена Динић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Бановић Страхиња” Непосредно
дана: 2
бодова: 16
121

Ми и они други

Организатор: Група 484
Област: васпитни рад
Младена Прелић, доктор наука, Етнографски институт САНУ; Радина Вучетић, доктор наука, Филозофски факултет; Смиљка Блажин, дипломирани професор књижевности, Група 484; Радина Вучетић, доктор наука, Филозофски факултет; Смиљка Блажин, дипломирани професор књижевности, Група 484; Загорка Аксентијевић Блажин, дипломирани професор филозофије, Група 484; Ружица Марјановић, дипл. проф. српског језика и књижевности, Ужичка гимназија; Јасминка Петровић, професор шпанског језика и књижевности, Рекламна агенција; Ивана Богићевић Леко, дипломирани позоришни и радио редитељ, Група 484; Дејан Илић, доктор наука, Издавачка кућа „Фабрика књига„; Роберт Козма, мастер политичких наука, Група 484; Драган Протић, дипломирани архитекта, Мултимедијална група "Шкарт"; Тамара Цветковић, дипломирани професор књижевности, Група 484; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Организатор: Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Област: васпитни рад
Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац; Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Организатор: ПУ Полетарац
Област: васпитни рад
Јелена Дајовић, дипломирани педагог, Предшколска установа Полетарац; Весна Аргакијев, дипл. педагог, специјалиста медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд Јелена Дајовић, дипломирани педагог, Предшколска установа Полетарац; Весна Аргакијев, дипл. педагог, специјалиста медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић у Зрењанину; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин, МПН Непосредно
дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
Мира Јовановић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба; Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ Десанка максимовић, Ваљево Мира Јовановић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче Шаба; Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ Десанка максимовић, Ваљево Непосредно
дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Организатор: Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Област: васпитни рад
Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР ; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац; Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Шабац Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127

Ненасилна комуникација

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац; Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац; Милан Рајковић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Организатор: Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Област: васпитни рад
Младен Стевановић, професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Миљко Арсић, Дипломирани економиста, Гаудеамус; Сузана Мак, Дипломирани јапанолог, Гаудеамус; Младен Стевановић, професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Миљко Арсић, Дипломирани економиста, Гаудеамус; Сузана Мак, Дипломирани јапанолог, Гаудеамус; Бојана Ристић Радић, професор разредне наставе, ОШ НХ Влада Аксентијевић; Нада Тесла, дипломирани јапанолог, Центар за стране језике Билингуа; Ђурђија Арсић, Мастер професор технике и информатике, ОШ „Сава Шумановић„ ; Маја Живковић, професор физичког васпитања, ОШ Сава Вељковић; Даница Минић, Дипломирани филолог, Bibo Global Opportunity, Inc, Philippines.; Непосредно
дана: 2
бодова: 15
129

Обука наставника за рад са проблематичним родитељима

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар; Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију КЦВ; Оља Дукић, доктор наука, Тим Центар; Јелена Срдановић Мараш, доктор наука, Клиника за психијатрију КЦВ; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија Непосредно
дана: 2
бодова: 16
130

ОСЕЋАТИ СЕ ДОБРО У СВОЈОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ УЛОЗИ – СНАГЕ И РЕСУРСИ ЗА ВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ

Организатор: Удружење васпитача Војводине
Област: васпитни рад
Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ, Нови Сад; Ђурђа Гријак, доктор психолошких наука, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин; Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ, Нови Сад; Ђурђа Гријак, доктор психолошких наука, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
131

Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију – базични

Организатор: Центар Инвентива
Област: васпитни рад
Марија Радовановић, , ГИЗ; Станислава Видовић, , Немачка организација за међународну сарадњу (ГIЗ) ; Марија Радовановић, , ГИЗ; Станислава Видовић, , Немачка организација за међународну сарадњу (ГIЗ) ; Станка Жица, , ; Катарина Станић, , ; Живка Комленац, , ; Непосредно
дана: 3
бодова: 18
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Милена Вићевић, професорка разредне наставе, Регионални центар Ужице Милена Вићевић, професорка разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС, Ужички центар за људска права и демократију Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133

Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета

Организатор: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Област: васпитни рад
Анђелка Булатовић, доктор педагошких наука , Висока школа за васпитаче Нови Сад ; Сања Голијанин Елез, доктор књижевних наука , Педагошки факултет – Сомбор ; Власта Липовац, доктор педагошких наука , Учитељски факултет, Универзитет Едуконс. ; Анђелка Булатовић, доктор педагошких наука , Висока школа за васпитаче Нови Сад ; Сања Голијанин Елез, доктор књижевних наука , Педагошки факултет – Сомбор ; Власта Липовац, доктор педагошких наука , Учитељски факултет, Универзитет Едуконс. ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Слађана Чабрић, Центар за социјални рад, Крушевац; Јасмина Јовановић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац Слађана Чабрић, Центар за социјални рад, Крушевац; Јасмина Јовановић, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац Непосредно
дана: 1
бодова: 8
135

Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Организатор: Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Област: васпитни рад
Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„; Весна Јањевић - Поповић, психолог, ОШ "20. октобар"; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , Основна школа „Милан Ракић„; Јелица Марковић, психолог, ОШ”Ћирило и Методије” ; Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„; Весна Јањевић - Поповић, психолог, ОШ "20. октобар"; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
136

Превенција и инклузија кроз форум-театар

Организатор: ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић
Област: васпитни рад
Светлана Андријанић, Професор разр. наставе и Дипл. географ , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац; Светлана Андријанић, Професор разр. наставе и Дипл. географ , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац; Зорица Милетић, Професор југословенских књижевности и ср, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
137

Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ-а

Организатор: Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Област: васпитни рад
Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања; Ивана Шобић, дипл. инж. графичког инжењерства и дизајна, Центар за превенцију девијантног понашања код младих; Драгана Ћорић, доцент, Правни факултет Универзитета у Новом Саду Непосредно
дана: 2
бодова: 16
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа, Звездара, Београд Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа, Звездара, Београд; Весна Урошевић, седми степен стручне спреме, Градска општина Звездара, Београд; Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Гордана Миловановић, Економска школа „Ваљево„ Непосредно
дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd; Катарина Станић, дипломирани психолог, Средња медицинска школа Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd; Катарина Станић, дипломирани психолог, Средња медицинска школа; Мирјана Лажетић, дипломирани машински инжењер, Машинска школа Радоје Дакић; Олгица Гигић, дипломирани психолог, Предшколска установа Раковица Непосредно
дана: 2
бодова: 16
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Организатор: Пета београдска гимназија
Област: васпитни рад
Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназија; Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназија; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: васпитни рад
Оливера Илић, Дипломирани педагог, ОШ,,Ђорђе Малетић„Јасеново; Нина Беретић, професор, ОШ „Братство јединство„, Сомбор; Оливера Илић, Дипломирани педагог, ОШ,,Ђорђе Малетић„Јасеново; Нина Беретић, професор, ОШ „Братство јединство„, Сомбор; Мирјана Милчић, Дипломирани психолог, ОШ "Станислав Сремчевић" Непосредно
дана: 2
бодова: 16
142

Решавање проблема у школи медијацијом и конструктивном комуникацијом

Организатор: Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац
Област: васпитни рад
Светлана Петровић, дипл. педагог, дипл. политиколог-спец, Техничка школа, Књажевац; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш Светлана Петровић, дипл. педагог, дипл. политиколог-спец, Техничка школа, Књажевац; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш; Саша Маринков, мастер психологије, УГ Центар локалне демократије ЛДА; Лидија Ристић Милојевић, дипломирани психолог, психотерапеут у супервизији, Војска Србије Непосредно
дана: 2
бодова: 16
143

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: васпитни рад
Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац; Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Област: васпитни рад
Бранка Граховац, магистар наука, Предшколска установа „Драгољуб Удицки„, Кикинда; Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица Бранка Граховац, магистар наука, Предшколска установа „Драгољуб Удицки„, Кикинда; Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа;Јелица Миловановић; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика Јелица Миловановић; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Јелица Миловановић Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа;Јелица Миловановић; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика Јелица Миловановић; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Јелица Миловановић Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Јасмина Момчиловић, , ОШ „Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић” Брестовац; Јасмина Момчиловић, , ОШ „Душан Радовић” Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић” Брестовац; Електронски
недеља: 5
бодова: 36
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: васпитни рад
Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Природно-математички факултет у Крагујевцу Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Природно-математички факултет у Крагујевцу; Наташа Вуковић, мастер професор, ОШ IV краљевачки батаљон, Краљево; Соња Јаћовић, дипломирани педагог, Центар за социјални рад Краљево; Светлана Дражовић, Клинички психолог, Центар за социјални рад у Краљеву; Весна Краварушић, доктор педагошких наука, Висока школа за васпитаче струк. студија Алексинац; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ Митрополит Михаило Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148

Сви наши идентитети

Организатор: Центар за етику, право и примењену филозофију (ЦЕЛАП)
Област: васпитни рад
Мелита Ранђеловић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Газела Пудар Драшко, , ; Сања Бојанић, , ; Јелена Ћериман, , ; Мелита Ранђеловић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Ана Буквић, , Центaр за едукацију и саветовање – Каталиста; Илинка Милетић, , ; Санда Станковић, , ; Бојан Тодоровић, , ; Јелена Ћериман, , ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић„, Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог, Техничка школа „Радоје Љубичић„, Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин Весна Мађаров, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Јована Милићев Радишић, Основна школа Ђура Јакшић, Зрењанин; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин, МПН Непосредно
дана: 1
бодова: 8
151

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Организатор: Наставничко удружење - Љиг
Област: васпитни рад
Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић”; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић” Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић”; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић” Непосредно
дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: васпитни рад
Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије, „Техноарт Београд„, Правни факултет Нови Сад; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" Београд; Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије, „Техноарт Београд„, Правни факултет Нови Сад; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" Београд; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ „Бановић Страхиња„ Београд; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић„, Љиг; Маријана Тешић, Мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Снежана Илић, дипломирани психолог, Основна школа „Десанка Максимовић”, Футог Снежана Илић, дипломирани психолог, Основна школа „Десанка Максимовић”, Футог; Душица Половина, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа „Бранково коло”, Нови Сад; Зденка Рајковић, професор, ОШ „Вук Караџић”, Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Снежана Ристић Костов, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац Снежана Ристић Костов,ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац; Милијана Марјановић, Центар за социјални рад, Крушевац; Катарина Томић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155

Управљање професионалним стресом у функцији развоја вештина комуникације наставника и стручних сарадника

Организатор: Центар за унапређивање и заштиту психичког здравља
Област: васпитни рад
Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22. октобар”, Београд; Миља Кривокућа, магистар психолошких наука, ОШ „Свети Сава”; Ивана Ставрић, дипломирани психолог, Кнауф Земун д.о.о. Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, ОШ „22. октобар”, Београд; Миља Кривокућа, магистар психолошких наука, ОШ „Свети Сава”; Никола Петровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Ивана Ставрић, дипломирани психолог, Кнауф Земун д.о.о.; Драгана Стаменковић, дипломирани психолог, ОШ „Данило Киш” Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156

Управљање тимовима

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Катерина Пајић, , Економско-трговинска школа Бор; Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Катерина Пајић, , Економско-трговинска школа Бор Електронски
недеља: 5
бодова: 40
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Област: васпитни рад
Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Љиљана Игњатовић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић УЧа„; Дорис Рафајловски, дипл. психолог, НВО Атина Непосредно
дана: 1
бодова: 8
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Организатор: Удружење Група Мост
Област: васпитни рад
Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Сања Милорадовић, Дипл. психолог , Републички завод за социјалну заштиту ; Војислава Томић Радивојша, Дипломирани психолог , Савет Европе САЛТО SEE Trainers Pool Tемпус фондац; Милка Судимац, , ОШ ''Стефан Дечански'' ; Љиљана Симић, , ОШ „Милан Муњас„ Уб ; Љиљана Радовановић Тошић, , ОШ „Радоје Домановић„ Ниш ; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
160

Форум театар као техника превазилажења предрасуда и стереотипа у раду са младима

Организатор: Дом ученика средње ПТТ школе
Област: васпитни рад
Ана Станковић, Дом ученика средње ПТТ школе; Слађана Пријић-Сладић, Дом ученика средње ПТТ школе Ана Станковић, Дом ученика средње ПТТ школе; Слађана Пријић-Сладић, Дом ученика средње ПТТ школе Непосредно
дана: 1
бодова: 8
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн” Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”; Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Марина Малеш, професор српског језика и књижевности, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Нада Маринковић, васпитач, професор разредне наставе, ПУ „Различак”, Бачка Паланка Електронски
недеља: 5
бодова: 36
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Организатор: Друштво учитеља Крушевца
Област: васпитни рад
Ивана Благојевић, Мастер, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Анита Перић, Мастер, ОШ „Деспот Стефан”, Доњи Степош; Ивана Благојевић, Мастер, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, Учитељски факултет; Братислав Симић, мастер учитељ, ОШ ,,Иво Лола Рибар", Александровац; Анита Перић, Мастер, ОШ „Деспот Стефан”, Доњи Степош; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Област: васпитни рад
Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац; Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ„Мома Станојловић„ Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, Дипломирани биолог – еколог, ЦСУ Крагујевац; Зорица Николић, дипломирани биолог, ЦСУ Крагујевац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
164

Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту

Организатор: Синдикат образовања Србије
Област: васпитни рад
Борка Вишнић - Ненадић, Дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Борка Вишнић - Ненадић, Дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Мирјана Стаменковић, Дипломирани психолог, Основна школа "Никола Тесла" Винча; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
165

Школа – добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе запослених у образовању

Организатор: Синдикат образовања Србије
Област: васпитни рад
Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Николина Маљковић, Дипломирани правник са правосудним испит, Синдикат образовања Србије; Драгана Стефановић - Карапанџић, Дипломирани правник, Регионални центар Синдиката образовања Србије; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
166

Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију

Организатор: Синдикат образовања Србије
Област: васпитни рад
Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Мирјана Стаменковић, Дипломирани психолог, Основна школа "Никола Тесла" Винча; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Организатор: Нансен дијалог центар Србија
Област: васпитни рад
Taтjaна Поповић, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд; Драгана Шаренгаћа, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд Taтјaна Поповић, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд; Бранислава Буквић, професор српске књижевности и језика, Основна школа Јан Чајак, Бачки Петровац; Драгана Шаренгаћа, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд Непосредно
дана: 3
бодова: 24
168

„Комуникација без насиља – добра размена”

Организатор: Предшколска установа Раковица
Област: васпитни рад
Драгана Спасојевић, Мастер педагог, ОШ ''Ђура Даничић'' Београд; Душанка Јерковић, Мастер психолог, ПУ ''Раковица''; Драгана Спасојевић, Мастер педагог, ОШ ''Ђура Даничић'' Београд; Душанка Јерковић, Мастер психолог, ПУ ''Раковица''; Марија Белензада, Мастер психолог, Предшколска установа „Раковица„; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
169

„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Организатор: Visoka škola za komunikacije
Област: васпитни рад
Бобан Томић, доктор политичких наука, Висока школа за комуникације; Бобан Томић, доктор политичких наука, Висока школа за комуникације; Љиљана Јовчић, доктор наука, Висока здравствена школа струковних студија Београ; Станко Јовчић, Дипломирани математичар, ОШ „Драган Ковачевић„; Јован Јовчић, Дипломирани комуниколог, Дајрект медија; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Организатор: Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Област: васпитни рад
Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација ; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација ; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Љиљана Здравковић, Магистар науке стратегијског менаџмента, УНИКА осигурање; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Организатор: Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Област: васпитни рад
Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Милка Михаиловић, Дипломирани школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Љиљана Здравковић, Магистар науке стратегијског менаџмента, УНИКА осигурање; Милица Велимировић, Дипломирани клинички психолог, Зрењанинска гимназија ; Сузана Станковић Илић, Дипломирани психолог, ОШ „Васа Пелагић„; Непосредно
дана: 3
бодова: 20
172

ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

Организатор: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Бојан Јоргић, доктор наука физичко васпитање и спорт , Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Марко Александровић, доктор наука кинезиологије, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа "Дечји осмех", Београд; Бојан Јоргић, доктор наука физичко васпитање и спорт , Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Марко Александровић, доктор наука кинезиологије, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш; Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа "Дечји осмех", Београд; Јована Цветковић, Мастер, Предшколска установа "Дечји осмех", Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
173

Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемима

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Татјана Грумић, наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Ивана Ковачевић, дипломирани филолог српског језика – мастер, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд Татјана Грумић, наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Ивана Ковачевић, дипломирани филолог српског језика – мастер, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Биљана Узелац, професор разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Јелена Арсовић, дипломирани дефектолог олигофренолог – мастер, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд Непосредно
дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Организатор: Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад Непосредно
дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Организатор: Удружење Група Мост
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Милена Јеротијевић, дипломирани психолог, Група МОСТ , Београд; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Милена Јеротијевић, дипломирани психолог, Група МОСТ , Београд; Весна Богосављевић, Професор педагогоје , Основна школа „Слободан Секулић„, Ужице ; Валентина Завишић, Дипломирани дефектолог , Иницијатива за инклузију ВеликиМали ; Соња Париповић, професор разредне наставе , ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад ; Радмила Гошовић, Професор филизофије, Удружење "Група МОСТ", Београд; Наташа Милојевић, Дипломирани психолог , /; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије , ОШ „Милан Мијалковић„ Јагодина ; Стаменка Судар, Дипломирани психолог , Средња економска школа Сомбор ; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад Непосредно
дана: 2
бодова: 16
176

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Организатор: Ресурсни центар Знање
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха”, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха”, Београд Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха”, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха”, Београд; Данијела Пејчиновић, дипломирани педагог, Основна школа „Стеван Синђелић„; Тереза Моличник, дипломирани психолог, ОШ „Стеван Синђелић„; Весна Ћировић, дипломирани математичар, „Вељко Дугошевић”, Београд Непосредно
дана: 2
бодова: 12
177

Инклузија по мери детета

Организатор: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Мирјана Совиљ, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Силвана Пунишић, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Славица Максимовић, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Мирјана Совиљ, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Силвана Пунишић, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Славица Максимовић, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Љиљана Јеличић, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Миодраг Стокић, доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Вања Ненадовић, , ИЕФПГ, ЦУЖА; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Организатор: Удружење Група Мост
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ; Милена Јеротијевић, дипломирани психолог , Група МОСТ ; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ; Владица Тошић, Професор разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић„ Ниш ; Весна Богосављевић, Професор педагогоје , Основна школа „Слободан Секулић„, Ужице ; Вера Муждека, Дипломирани хемичар , ; Валентина Завишић, Дипломирани дефектолог , Иницијатива за инклузију ВеликиМали ; Соња Париповић, професор разредне наставе , ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад ; Радмила Гошовић, Професор филизофије , Група МОСТ ; Наташа Милојевић, Дипломирани психолог , /; Милена Васић, Дипломирани педагог , ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави ; Милена Маринковић, Професор разредне наставе , ОШ „Бранко Радичевић„, Бујановац ; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије , ОШ „Милан Мијалковић„ Јагодина ; Љиљана Стојановић, Специјалиста наставе математике , Средња техничка школа Зајечар; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ; Душанка Ћировић, школски психолог-педагог , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац ; Стаменка Судар, Дипломирани психолог , Средња економска школа Сомбор ; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад ; Борислава Максимовић, Дипломирани психолог , /; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
179

ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА И ИНФОРМАТИКЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНКЛУЗИЈУ

Организатор: Природно-математички факултет
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Анђелија Ивков-Џигурски, доктор наука, Природно-математички факултет, ДГТХ; Мирјана Ивановић, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Маја Стојановић, доктор физичких наука, ПМФ, Нови Сад; Вера Жупанец, доктор наука , ПМФ, ДБЕ, Нови Сад; Анђелија Ивков-Џигурски, доктор наука, Природно-математички факултет, ДГТХ; Љубица Ивановић Бибић, доктор наука, Природно-математички факултет, ДГТХ; Смиљана Ђукичин Вучковић, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад; Јелена Миланковић Јованов, доктор наука, ПМФ, ДГТХ, Нови Сад; Ђурђица Такачи, доктор наука , ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Мирјана Ивановић, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Розалија Мадарас Силађи, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Зорана Лужанин, доктор наука, ПМФ, ДМИ, Нови Сад; Маја Стојановић, доктор физичких наука, ПМФ, Нови Сад; Бранка Радуловић, доктор наука, методика наставе, ПМФ, Нови Сад; Ивана Богдановић, доктор наука, ПМФ, Нови Сад; Маринко Петковић, Мастер професор физике, ШОСО Милан Петровић (од 2001.године); Вера Жупанец, доктор наука , ПМФ, ДБЕ, Нови Сад Непосредно
дана: 1
бодова: 8
180

КАКО ПОБОЉШАТИ РУКОПИС

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Маријана Минић, Дипломирани дефектолог олигофренолог, ШОСО „Иво Лола Рибар„; Дана Ђоковић, Професор разредне наставе, ОШ''Милун Ивановић''; Маријана Минић, Дипломирани дефектолог олигофренолог, ШОСО „Иво Лола Рибар„; Дана Ђоковић, Професор разредне наставе, ОШ''Милун Ивановић''; Маја Матовић, Дипл. дефектолог рехабилитатор соматопед, ШОСО „Иво Лола Рибар„; Александра Васиљевић, Дипл. дефектолог-логопед, олигофренолог, ШОСО „Иво Лола Рибар„; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
181

Лутка у настави и инклузивном процесу

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Аленка Орешчанин, Професор разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил" Ветреник; Аленка Орешчанин, Професор разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил" Ветреник; Слађана Путић, професор разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил" Ветерник; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија Непосредно
дана: 1
бодова: 8
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица Бим Бам; Ранко Рајовић, Мр медиц. наука, доктор спортских наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад, ; Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица Бим Бам; Ранко Рајовић, Мр медиц. наука, доктор спортских наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад, ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
183

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Данијела Вуковић, магистар наука, ; Данијела Вуковић, магистар наука, ; Ивана Сретеновић, мастер дефектолог, факултет за специјалну едеукацију и рехабилитацију Непосредно
дана: 2
бодова: 16
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Организатор: Основна и средња школа 9. мај
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Снежана Олушки Влачић, мастер дефектолог, Основна и средња школа "9.мај"; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, основна и средња школа "9.мај"; Снежана Олушки Влачић, мастер дефектолог, Основна и средња школа "9.мај"; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, основна и средња школа "9.мај"; Јелена Панић, Постапсолвент Дефектолошког факултета, Основна и средња школа "9.мај"; Непосредно
дана: 2
бодова: 13
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Организатор: ОШ Милоје Павловић
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Александра Буковица, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Јелена Митић, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Синиша Медић, /, TNATION; Александра Буковица, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Јелена Митић, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
186

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Организатор: Ресурсни центар Знање
Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Снежана Илић, доктор наука, ФАСПЕР Београд; Снежана Илић, доктор наука, ФАСПЕР Београд; Снежана Николић, доктор дефектолошких наука, ФАСПЕР Београд; Снежана Јоветић, мастер дефектолог, Предшколска установа „11.април„; Непосредно
дана: 2
бодова: 14