компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
16

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Центар за популационе политике и одрживи развој
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
17

Вршњачко насиље и шта са њим?

Центар за младе ФАКТА ЕДУКА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22

Дечији цртеж – инструмент правилног раста, развоја и напредовања

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
23

Дискриминација у образовању – препознавање, поступање и заштита

Удружење грађанки FemPlatz
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
24

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
25

ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
28

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
29

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности, кроз образовно-васпитни процес

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
33

Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
34

Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Fondacija Tempus
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
37

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
39

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
40

Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
43

Насиље у школи – примети и пријави

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
44

Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
45

Наставник као кључни фактор успешне наставе

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Удружење прфесора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 30
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
51

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

ОШ Краљ Петар Први
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
53

Одељенски старешина у савременој школи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
54

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Заједница која учи Сазнање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57

Подршка детету/ученику у кризним ситуацијама

Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Имам идеју
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
61

Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе

Школа за основно и средње образовање Антон Скала
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
62

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Osnovna skola Kralj Petar I
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67

Превенција проблема понашања кроз оснаживање позитивног развоја ученика

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
68

Претпоставке успешне наставе

Центар за примењену педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
69

Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
71

Програм подршке одељењском старешини

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
72

Програм позитивног понашања у школи

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
73

Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 17
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
77

РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ

Оаза Сигурности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
78

Рука помоћи и подршке

Средња школе 22.октобар, Жабаљ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79

Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
80

СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
86

Унапређење емоционалних компетенција деце

Психолошки центар за саветовање, едукацију и истраживање - СЕЛФ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Fondacija Tempus
Електронски
недеља: 5
бодова: 18
89

УСМЕРАВАЊЕ ONLINE АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Филозофски факултет у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

OŠ Filip Filipović
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
190

Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњам у развоју

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
191

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
192

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
196

Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
197

Индивидуални образовни план – корак у пракси

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Центар за квалитетно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Основна школа за ученике са сметњама у развоју Смех и суза
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
202

ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203

Кругови пријатеља – вршњачка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
204

Лични пратилац детета – опис посла и изазови у образовном систему

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
205

Ментални статус адолесцената – образовно васпитни изазови и интервенције

Центар за едукацију и саветовање - Драма центар Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
206

Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењу

Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
207

Отвори врата, сви смо исти – мислимо, осећамо, тако се понашамо

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
208

Партиципација у инклузији

Педагошки факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209

Подршка у учењу ученицима са сметњама у развоју

Ресурсни центар за специјалну едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
210

Рад са децом из маргинализовних група

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

ОШ Жарко Зрењанин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
213

Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
214

Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Центар за развој потенцијала деце и младих Плеј
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
216

Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању

OШ Сава Јовановић Сирогојно
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
217

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
219

Школа за све – инклузивно образовање

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
231

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

АСТРА - Акција против трговине људима
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Гимназија Светозар Марковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
242

ВАСПИТАЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ

Центар за образовање и едукацију Хипократ 2012, Бујановац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
244

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
245

Зависност од коцкања и интернета ученика основних и средњих школа

Удружење Центар за васпитање и бригу о деци и омладини и превенцију зависности од коцке и интернета - Адијафора
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
246

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
248

Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
249

Младост и здравље – изазови савременог доба

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
252

Плесић антистресић – антистрес радионица за децу предшколског узраста

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
253

Први корак у превенцији болести зависности

OŠ VUK KARADŽIĆ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
254

Превенција ХИВ/сиде, алкохолизма, патолошког коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци и насиља

Човекољубље, Добротворна фондација Српске Православне Цркве
Непосредно
дана: 2
бодова: 11
255

Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
256

Слика тела и промене у пубертету – подршка деци за здраво одрастање

Институт за јавно здравље Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
281

ГРАЂАНСКИМ ВАСПИТАЊЕМ ГРАДИМО ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
282

Подршка за реализацију предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
283

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
611

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
612

ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
613

Како се заштитити од природних непогода

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Учитељско друштво Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
616

Обука за примену теста ТИП-1

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
617

Подршка учењу и развој интерактивних метода

Здраво да сте
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
618

Примена мотивационих техника у настави

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
619

Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА У БЕОГРАДУ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
621

„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада„

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
694

Асоцијативно учење у функцији унапређивања еколошке свести у раду васпитача

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
695

Васпитање предшколског детета – подршка развијању и култивисању социоемоционалних вештина

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
696

Вежбајмо сваки дан

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
697

Вртић као сигурна база: познавати дете и познавати развој

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
698

Вртић као сигурна база: технике јачања квалитета бриге о деци

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
699

Да у вртићу свако учи радосно и лако

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

ПУ Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
702

Дете у лавиринту осећања

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
703

Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
704

Дечији цртеж и интеграција ликовних садржаја у функцији целокупног развоја детета

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
705

ДРАМСКЕ ИГРЕ – ПОДРШКА ПОСЕБНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
706

Живети различитост у вртићу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 5
бодова: 28
707

Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
708

Заједно у адаптацији

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
709

Игралица причалица/забавне игре и активности за развој говора – модул 2

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 16
710

ИГРОМ ДО ПИСАЊА – Интегрисани приступ у функцији развоја фине моторике

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
711

Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
712

Индивидуални приступ и индивидуализација у процесу прилагођавања детета на вртић

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
713

Ка објективности посматрања

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
714

КРЕТАЊЕ ДЕЦЕ У ПРОСТОРУ – ОСВРНИ СЕ, ПОКРЕНИ СЕ

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
715

Ликовне активности у функцији развоја деце предшколског узраста

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 3
бодова: 16
716

МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ – РАЗВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
717

Моја васпитна група је посебна (документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе)

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
721

Од сазнања до самопоштовања – социјална средина и начини подстицања самопоштовања деце предшколског узраста

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
722

Организовање подршке за празвијање талената деце предшколског узраста

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
723

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Предшколска установа Црвенкапа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
726

Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
727

Подстицање дечјег развоја – добар старт раном интервенцијом

Удружење васпитача Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
728

Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 21
729

Подстицање креативног мишљења

Здраво да сте
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
732

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
733

Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
734

Превенција агресије и насиља у раном узрасту

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
735

Предшколско дете јасленог узраста и класична музика

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
737

Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
740

Процена дечјег развојног статуса – потреба и додатна подршка

ВШССВПИ - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
741

Рад са родитељима – едукативне радионице

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
742

Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
744

Спортико Змај – јасле, подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
745

Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
746

Срећан мозак боље учи – програм за развој емоционалних и социјалних вештина

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
747

То сам ја – нека се зна, различити облици извештавања родитеља о развоју и напредовању деце

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
748

Уметничка дела у дечијем свету

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
749

Ја могу – корак напред – Музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју

Предшколска установа Звездара
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
750

„Ја полазим у школу – индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу”

Предшколска установа Наша радост
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
751

„Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце”

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
753

„Изговор без муке„ – сарадња васпитач –родитељ – логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце

ПУ БАМБИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
755

„Кад се лутка у сцену утка”

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
757

„Певајмо и плешимо у ритму детињства”

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
758

„Предшколско дете и класична музика”

Предшколска установа Раковица
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
759

„Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”

Удружење васпитача Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
760

„Шах је права чаролија”

Предшколска установа " 11. април "
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
821

Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
854

„На ком језику сањаш” – рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
891

Beyond English

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Средња школа Краља Петра Првог
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
942

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ АКТУЕЛНИХ БОЛЕСТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика ,,Свилајнац ,, у Свилајнцу
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
981

Генератор – обука за развој креативног плеса и покрета

Станица Сервис за савремени плес
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
982

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
983

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
984

Од првих нота до концертног подијума

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
986

Плесом и покретом до креативног израза

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
987

Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
988

Ручни рад у вртићима и школи – quilling – (Филиграни од папира) техника у функцији подстицања креативности и концентрације код деце

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
989

САВРЕМЕНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ДЕЧЈЕМ ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ – ОБРАЗОВАЊЕ УСМЕРЕНО НА ПРОЦЕС УЧЕЊА И ИСХОДЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1019

Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1020

Примена савремених технологија у превенцији и корекцији постуралног статуса деце од 1-10 година живота

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1021

Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8