општа питања наставе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Савез учитеља Републике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Достигнућа младих у Србији
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
394

Интернет технологије у служби наставе

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
395

Искористи час

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Савез учитеља Републике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
397

Квизом до успешног завршног испита

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
399

Планирање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама.

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
402

Употреба лутке у раду са децом

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
403

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Гимназија Свети Сава
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Fakultet za medije i komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
406

Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно

Учитељско друштво Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
413

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном основношколском узрасту

Логоигрица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
414

АМБИЈЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
419

Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала

Удружење физичара Омега, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 34
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 37
421

Вишефронтална настава у функцији осавремењивања наставне праксе

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
422

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
423

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
424

Гугл апликације за образовање – алати за комуникацију и наставу

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Центар за инструктивне комуникације у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
427

Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
428

Дигиталне приче и бајке

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
429

Дигитално кроз наставу и учење

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Удружење физичара Омега, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 34
431

До личне професионалне филозофије применом етике брижности

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
433

Добра припрема за час, успешан час

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
435

Драмске игре у настави

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
436

Е-знање у настави

Центар за образовање и развој Мионица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
438

Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
439

еТвининиг за почетнике – први кораци

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Друштво за српски језик и књижевност Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
441

Игре у настави

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
442

ИДИ ка знању!

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
445

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
448

ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ ПОДУЧАВАЊА

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
449

Интегративна настава у подстицајној средини за учење

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Универзитет у Београду, Географски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
454

Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом” као наставни и ваннаставни модел рада

Удружење Тим за Образовање и Културу – ТОК
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
455

Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској средини: приступи, методе, технике

Удружење наставника ДУГА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
456

Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
457

ИНФОРМАТИЧКЕ МРВИЦЕ

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
458

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
459

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД УЧЕНИКА ─ ПОДСТИЦАЈ ЗА ДИВЕРГЕНТНО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ У НАСТАВИ (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
460

Ка ефикаснијем учењу – примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Српска Монтесори асоцијација
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
461

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
462

Како да наставник постане добар говорник

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
464

КАКО МИСЛИТИ ДРУКЧИЈЕ ─ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И ДИВЕРГЕНТНО

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
466

Како објективно проценити знање ученика?

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
467

Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење – рационално-емоционално бихејвиорални приступ

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
468

Како покренути позитивне промене код ученика

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
472

Квалитетна настава I – Социјални аспекти успешног поучавања и учења

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
473

Квалитетна настава II – Организациони аспекти успешног поучавања и учења

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
474

Квалитетна настава III – Когнитивни аспекти успешног поучавања и учења

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
475

Компас за учење и поучавање

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
476

Креативност у настави као фактор успешног учења

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
477

Критичко мишљење у настави – први корак у развоју кључних компетенција за целоживотно учење

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
478

Кроз практичан рад до функционалног знања

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
481

Медијска писменост у школи – интердисциплинарни приступ

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
482

Методе OUTDOOR наставе – учење у непосредном окружењу

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
485

Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Агенција за образовање Марина и Јован
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
487

Методе/технике и веб алати у настави усмереној на исходе

Удружење наставника ДУГА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
488

Методика примене мултимедија у настави

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Основна школа Матко Вуковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
490

Мобилне апликације у наставном процесу

Друштво математичара Србије - Подружница Велика Плана
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
491

Мобилни телефон у настави

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Омладински истраживачки центар Гимназијалац Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
493

Модели професионалног развоја у функцији оснаживања компетенција за доживотно учење

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
495

Монтесори радионице за израду дидактичког материјала – узраст од 6 до 12 година

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
496

Мотивација и психолошки принципи учења

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
497

Мотивација у учењу одраслих

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
498

Мултимедијa у настави и учењу у основној школи

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
499

На путу кроз време

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
501

Настава оријентисана на учење

Центар за образовне политике
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
502

Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Друштво историчара Србије Стојан Новаковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
503

Настава усмерена на ученика

ОШ Соња Маринковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
505

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
506

Наставник – кључни фактор успешне наставе

Основна школа са домом ученика Добринка Богдановић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
507

НЛП у школи – комуникацијом до жељених исхода

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
509

Обележавање значајних датума у настави

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
511

Образовни портфолио

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
512

Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
514

Обука о стандардима и компетенцијама

ЕДУКАЦИЈА ЗА 21. ВЕК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
515

Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
517

Од лутке до знања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
520

Основе ученичког предузетништва уз коришћење ИКТ-а

Средња школа за економију, право и администрацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
521

Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави

Zubotehnička škola
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
523

ОТВОРЕНИ ЗАДАЦИ И КРЕАТИВНА ИГРА ─ ПОДСТИЦАЈ ДИВЕРГЕНТНОГ МИШЉЕЊА И МАШТЕ У НАСТАВИ (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
524

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 38
528

Пажња као предуслов успешне наставе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
530

Пасош за дигитално држављанство

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
532

Планирање и интеграција информационо-комуникационих технологија у образовну праксу – практични примери

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
533

Планирање и реализација наставних метода по фазама часа

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
534

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ПРЕМА ИНОВАТИВНИМ МОДЕЛИМА

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
536

Планирање, припремање и реализација тематске наставе

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
539

Подстицајна учионица – водич за примену ефикаснијих стратегија учења у настави

Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
540

Подстицање мотивације и инцијативе ученика у настави кроз ученичке пројекте

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
541

Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела наставе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
543

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
544

Практична примена вештина и метода учења у школама

Учитељско друштво Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
547

Предузетништво у настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
548

Предузетништво – од идеје до реализације

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
549

ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ – УНАПРЕДИ НАСТАВУ

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
550

Примена дебате као наставног метода у настави и учењу

Otvorena komunikacija
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
551

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
553

Примена интегративног психодинамског О. Л. И. метода у наставно-образовном процесу рада

УГ Едука пројекат
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Центар за промоцију науке
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Викимедија Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
556

Примена платформе за електронско учење у настави

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
557

Припрема деце за усвајање читања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
558

Припрема презентација, припрема излагања и јавни наступ

Fakultet za medije i komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
559

Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
560

Пројектна настава – више од учионице

Агенција за образовање Марина и Јован
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
561

Пројектни модел наставе

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
562

Пројектно оријентисана настава

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
567

Радни листови за успешно учење

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
569

Развој вештина за квалитетнију наставу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
570

Развој комуникацијских вештина применом образовних технологија

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
572

Савремене наставне методе и технологије

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Центар за промоцију науке
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Образовно креативни центар Дидакта
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
576

Студија случаја у иновативном наставном процесу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
577

Таксономија у функцији оцењивања

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
578

Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
579

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
580

ТЕСТОВИ ЗНАЊА У ФУНКЦИЈИ OЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
582

Тестови и оцењивање

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
583

Технике памћења

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
584

Технике учења

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
585

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
587

Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
588

УЏБЕНИК У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТЕХНИКА УЧЕЊА УЧЕНИКА И ПРИПРЕМАЊУ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
589

Улога наставника у доба нових медија: педагогија и дигитално окружење

Fakultet za medije i komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
590

Унапређивање компетенција наставника и међупредметни приступ саобраћајном образовању и васпитању

Задужбина Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
591

Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

Fondacija Tempus
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
592

Употреба онлајн игара у настави

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
593

Управљање и вођење образовне групе одраслих

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
594

Учење и како се учи

Основна школа Матко Вуковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
596

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
597

Учење учења и индивидуализација наставе по моделу вишефронталне наставе

Центар за унапређење наставе Абакус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
598

Ученичко предузетништво у функцији одрживог развоја

Правно-пословна школа Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
599

УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
600

Учимо да учимо

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
601

Учимо кроз игру поштујући различитости

Centar za kreativno izdavaštvo Septembar
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
602

Финансијска писменост за одговорно живљење

Удружење Одговорно живљење
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
603

Формативно оцењивање у средњој школи – пример добре праксе „ЕПА модели”

Средња школа за економију, право и администрацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
604

Функционална знања – пут ка успеху

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
605

Функционална примена информационо-комуникационих технологија у настави

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
606

ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
607

Читај између редова – учење за будућност

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
608

Чланак по чланак, проблем по проблем до решења

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
609

„Oрганизација рада дечјег кампа”

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
610

„Богатији час за ученике и нас” – функционалне и мотивационе технике обраде наставних садржаја

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
611

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
612

ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
613

Како се заштитити од природних непогода

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Учитељско друштво Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
616

Обука за примену теста ТИП-1

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
617

Подршка учењу и развој интерактивних метода

Здраво да сте
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
618

Примена мотивационих техника у настави

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
619

Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА У БЕОГРАДУ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
621

„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада„

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Изражајност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
623

Језичка култура на интернету

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
625

Гугл диск у школи

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
626

Гуглов пакет (G Suite) за комуникацију и сарадњу у школи

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
628

Електронско пословање

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
630

Интернет учионица

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
631

КОМУНИКАЦИОНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У ОБЛАСТИ МУЗИЧКИХ И ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Асоцијација гитариста Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
632

Креирање и модерација обука

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
633

Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 1)

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно