ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1022 К3 П3

УЧЕЊЕ КРОЗ ИСТРАЖИВАЊЕ ИЗВАН ВРТИЋА

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд”, Радничка 18, Нови Сад
Непосредно
3 недеље (16 сати); 16 бодова
1023 К3 П3

Линијом и бојом до креативности и бољих постигнућа

Центар за неформално образовање „Други корак”, Нова Пазова
Непосредно
3 дана (22 сати); 22 бодова
1024 К2 П3

ОПЛАНЕТИ СЕ – сви смо ми повезани у очувању животне средине

Центар за неформално образовање „Други корак”, Црногорска 33, Нова Пазова
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1025 К1 П3

Савремено и традиционално у настави русинског језика, књижевности и историје

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за русинистику, Нови Сад
Непосредно
2 дана (10 сати); 10 бодова
1026 К1 П3

„Аhoj! Сазнање више језика и култура Чеха”

Национални савет чешке националне мањине, Бела Црква 26340, Ул. Милетићева бр. 2
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1027 К1 П3

Како да не боли глава због обавезне и препоручене педагошке документације наставника и одељењског старешине?

Академија „Корак”, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1028 К2 П1

Проблемски и истраживачки оријентисана настава

ОМЦ „Катедра“, Нови Сад
Непосредно
3 недеље (24 сати); 24 бодова
1029 К3 П4

Развијање способности за асертивну комуникацију у функцији сазревања личности ученика/детета

ОМЦ „Катедра“, Нови Сад
Непосредно
3 недеље (24 сати); 24 бодова
1030 К3 П4

Азбука драмске игре

Завод за културу војвођанских Мађара, 24400 Сента, Поштанска 18
Непосредно
24 сати; 24 бода
1031 К4 П4

Саткано – Свечана приредба корак по корак

Завод за културу војвођанских Мађара, 24400 Сента, Поштанска 18
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1032 К3 П3

Образовање на матерњем (русинском) језику

Национални савет русинске националне заједнице, Руски Крстур
Непосредно
8 сати; 8 бодова
1033 К4 П4

„Вук или јагње?” Приступ агресији и пружање помоћи жртвама и извршиоцима насиљa

Удружење организатора слободних активности 24340 Стара Моравица
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1034 К1 П3

Коцкицe, картe, уже, падобран – учење кроз игру у школи односно у предшколској установи

Удружење организатора слободних активности, 24340 Стара Моравица, Београдска бр. 10
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1035 К3 П3

Хајмо на квиз! – односно како можемо у једном маху повећати заинтересованост у разреду и понављати градиво?

Удружење организатора слободних активности, 24340 Стара Моравица, Београдска бр. 10
Непосредно
2 данa (16 сати); 16 бодова
1036 К3 П3

Где настају чуда – Педагогија искуства (Емпиријска едукација)

Удружење организатора слободних активности, 24340 Стара Моравица, Београдска бр. 10
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бода
1037 К3 П3

Арт терапија методом фракталног цртања

IQ Art Организација за развој креативног стваралаштва, 21000 Нови Сад, Радничка 49
Непосредно
2 дана (16 сати); 16 бодова
1038 K3 П3

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА ЈЕ НАШ ДОМ еколошки програм

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд” Радничка 18, Нови Сад
Непосредно
35 сати; 35 бодова
1039 К1 П1

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ВЕБ 2.0 АЛАТА У НАСТАВИ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
2 дана (16 сати); 16 бодова
1040 К1 П3

ИЗАЗОВИ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1041 К1 П3

ЗООПЕДАГОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1042 К1 П1

ПРИМЕНА РОБОТА У ОБРАЗОВАЊУ (ОД ОБДАНИШТА ДО СРЕДЊЕ ШКОЛЕ)

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
8 сати; 8 бодова
1043 К1 П1

САВРЕМЕНА (МОБИЛНА) ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
3 недеље (19 сати); 19 бодова
1044 К1 П3

ЈЕЗИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ − ХЕУРИСТИЧКИ МЕТОДИ У НАСТАВИ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1045 К2 П3

Педагошко-психолошко стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у дуалном образовању

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1046 К2 П3

МОТИВАЦИЈА И ЕМОЦИЈЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1047 К1 П3

РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У ОБЛАСТИ ФОРМИРАЊА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
8 сати; 8 бодова
1048 К2 П3

ПРВА ПОМОЋ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1049 К1 П1

ОБУЧАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА КОРИШЋЕЊE ЕЛЕКТРОНСКЕ ТАБЛЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
12 сати; 12 бодова
1050 К1 П3

РАЗВИЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КРОЗ ПОКРЕТНЕ ИГРЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1051 К4 П3

Значајност оснаживања позитивних ставова кроз методику у вртићу

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
8 сати; 8 бодова
1052 К1 П3

MОГУЋНОСТИ ПРИМЕНА ПРОЈЕКТА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1053 К2 П3

НТЦ систем учења – образовне неуронауке

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Непосредно
2 дана (16 сати); 16 бодова
1054 К2 П4

ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Удружење грађана „Менса Србије”, Нови Сад, уз подршку Друштва дефектолога Војводине
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1055 К2 П4

Школа ромологије

Удружење „Женске студије и истраживања”, Нови Сад, Булевар војводе Степе 107
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1056 К3 П4

Програм оснаживања запослених у образовању за превенцију и заштиту деце од дигиталног насиља

Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија”, Краља Петра бб, Инђија
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1057 К3 П3

Целовита личност детета – допринос васпитача и наставника емоционалном оснаживању ученика

Удружење грађана „Пријатељи деце општине Инђија” Краља Петра бб, Инђија
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1058 К1 П3

Jезичка култура и примена образовних стандарда и исхода у настави на румунском језику

Основна школа „Први мај” Владимировац
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1059 К2 П2

ГРУПНИ ПСИХОЛОШКИ РАЗВОЈ – ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ СА РИЗИКОМ ТЕШКОЋЕ У УЧЕЊУ

ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1060 К1 П3

Добар наставни план – успешна настава

ЕУ – Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9
Непосредно
3 недеље (24 сати); 24 бодова
1061 К2 П3

АУТОКОРЕКТИВНА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА У РАДУ СА ДЕЦОМ

Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Бачки Петровац, Јармочна бб
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1062 К1 П3

Народна бајка – основе учења и подучавања приповедања бајки

Завод за културу војвођанских Мађара, 24400 Сента, Поштанска 18
Непосредно
16 сати; 16 бодова
1063 К4 П4

Емоције у школи – школа емоција

Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке, Суботица
Непосредно
8 сати; 8 бодова
1064 К2 П2

АСИСТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ПОМОЋ У ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ/УЧЕЊУ

Друштво дефектолога Војводине (Нови Сад), уз подршку Менсе Србије (Нови Сад)
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1065 К1 П3

Обука за јачање компетенција учитеља ромског језика за изборни предмет: Ромски језик са елементима националне културе

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац
Непосредно
2 дана (16 сати); 16 бодова
1066 К3 П2

Како разумети дете

Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1067 К3 П3

У дечјим ципелама – уважавање индивидуалних потреба и карактеристика деце, као пут ка здравом одрастању

Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1068 К4 П3

Сарадња са родитељима деце у васпитно-образовном систему путем друштвених мрежа

Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1069 К1 П3

Улога наставе русинског језика, књижевности и историје у формирању националне свести

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за русинистику
Непосредно
2 дана (10 сати); 10 бодова
1070 К1 П3

Делатност Русинског народног просветног друштва у културно-просветном и националном животу Русина у Југославији

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за русинистику
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1071 К1 П3

КОМБИНОВАНА НАСТАВА – ОРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОМБИНОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА

Основна школа „Гоце Делчев“, Јабука
Непосредно
2 дана (16 сати); 16 бодова
1072 К1 П3

КА САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Центар за методику – Нови Сад, Дунавска 3
Непосредно
2 дана (12 сати); 12 бодова
1073 К1 П3

Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања

Центар за методику – Нови Сад, Дунавска 3
Непосредно
2 дана (20 сати); 20 бодова
1074 К2 П3

Иновативни приступи у светлу нових научних сазнања у васпитно-образовном раду са децом

Удружење грађана НИДУС Заједно за развој деце, Београдски пут 1, 24000 Суботица
Непосредно
24 сати , 3 пута по 8 сати. Програм се састоји од 3 модула, сваки модул је целина и у себи и траје 8 сати. (24 бодова)
1075 К3 П2

Инклузија деце која су „другачија”

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1076 К1 П3

Савремени приступ настави књижевности и језика/граматике

Филозофски факултет ‒ Одсек за хунгарологију Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1077 К1 П3

Неговање народне традиције у предшколском васпитању

Удружење васпитача просветних радника Мађара Војводине, Мали Иђош
Непосредно
3 дана (18 сати); 18 бодова
1078 К1 П3

Кроз исходе до успешног уџбеника

Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1079 К1 П1

Словачки језик од традиције ка модерности 8

Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
Непосредно
12 сати; 12 бодова
1080 К3 П3

Мотивација у функцији развоја личности ученика/детета по европским стандардима

Тренинг центар за едукацију – Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1081 К1 П3

ПРАКСОМ ДО ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ

Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Јармочна бб, Бачки Петровац
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1082 К2 П1

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА УЗ ПОМОЋ ДИГИТАЛНИХ TЕХНОЛОГИЈА (ДТ)

Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Јармочна бб, Бачки Петровац
Непосредно
8 сати; 8 бодова
1083 К3 П3

Даровитост ученика

Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима, Соња Маринковић 24, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1084 К1 П3

Летња Академија – едукација просветних радника на мађарском наставном језику

Удружења просветних радника Мађара Северне Бачке, Суботица
Непосредно
24 сати; 24 бодова
1085 К3 П3

Подстицајна средина за игру, учење и развој деце – обука кроз пример квалитетне праксе у предшколској установи која примењује холистички приступ васпитању и образовању деце

Предшколска установа „Радост“, Нови Бановци
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1086 К2 П3

Смањење еколошког отиска иновативним селективним моделом прикупљања батерија 5/17/5/5

Удружење: ECO-FRIENDS AND ECO-HIT KIT ELECTRONIC T.D. , Палић
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1087 К3 П4

Како настаје од разреда једна заједница? Групни процеси у школи

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1088 К1 П3

Драматичко образовање на почетку учења читања деце узраста 6-8 година

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1089 К1 П3

„Ако будем пуно читао научићу напамет и добићу петицу”. Корисна решења првака за нас педагоге

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1090 К1 П3

„Упознај да би знао показати” – Основе одрживости развоја

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
4 дана (24 сати); 24 бодова
1091 К1 П3

„Упознај да би знао показати” – Мађарска народна култура (као одрживи социјални модел)

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
4 дана (24 сати); 24 бодова
1092 К1 П3

„Упознај да би знао показати” – Глобална неодрживост развоја (Свет у коме живимо!)

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
4 дана (24 сати); 24 бодова
1093 К1 П3

Настава природних наука – Допринос унапређивању научне писмености

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1094 К1 П3

Настава природних наука – Савремена методика наставе природних наука

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1095 К1 П3

Настава природних наука – Oбразовањe кроз једноставнe практичнe примерe и огледe

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1096 К1 П3

Историја и хунгарологија – Пером и оружјем

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1097 К1 П3

Историја и хунгарологија – Вредности и вера

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1098 К1 П3

Историја и хунгарологија – Простор и време

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1099 К3 П3

Усавршавање разредних старешина – Социјализација младих

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1100 К3 П3

Усавршавање разредних старешина – Улога разредних старешина у развијању личности ученика

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1101 К3 П2

Усавршавање разредних старешина – Улога одељењског старешине у савременој школи

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
3 дана (24 сати); 24 бодова
1102 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из математике за средњошколце

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1103 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из хемије

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1104 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из матерњег језика и комуникације за 1. и 2. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1105 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из матерњег језика и комуникације за 3. и 4. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1106 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из природних наука за 5. и 6. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1107 К1 П3

Неговање мађарског језика – како унапредити усмено изражавање ученика основних школа који похађају часове неговања мађарског језика

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1108 К4 П3

Револуција учења

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1109 К4 П4

Превенција школске агресије

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1110 К3 П3

Да ли може да се учи учење?

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1111 К4 П3

Анализирање интеракције у учионици користећи видео-снимке

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1112 К4 П3

Односи школе, педагога и родитеља

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1113 К4 П3

На путу ка квалитетним образовно-васпитним установама

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1114 К3 П3

Брига о деци – задатак свих институција, одговорност сваког појединца

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1115 К4 П3

Сарадња и комуникација – кључ успеха у образовно-васпитном раду

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1116 К4 П4

Каријера и радне вредности

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1117 К1 П3

Хура историја!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1118 К4 П4

Креативно решавање конфликата

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1119 К1 П3

Климатске промене и њихов утицај на природу и друштво

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1120 К2 П3

Подстицање дечјег стваралаштва кроз старе занате

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1121 К2 П3

Музичка Ноталица

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1122 К4 П1

Унапређење наставног рада коришћењем рачунарске апликације „Облак”

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1123 К3 П3

Неговање талената на школским часовима и ван школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1124 К4 П2

Дете са говорно-језичким поремећајима у предшколској установи и у основној школи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1125 К3 П3

Иновативност и креативност у средњошколској настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1126 К3 П2

На путу прихватања – прихватање децe са сметњама у развоју у предшколској установи, школи и у свакодневном животу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1127 К3 П4

Иновативне методе развијања личности деце

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1128 К3 П3

„КАЖИ МИ, КАЖИ, ОГЛЕДАЛЦЕ МОЈЕ!” – анализа приповедака из перспективе симболике народне уметности у односу на различита животна доба

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
2 дана (16 сати); 16 бодова
1129 К2 П3

Дрво израсло до неба у чаробном свету бајки – корелативна обрада бајки

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1130 К1 П3

Примена иновативних метода у анализи и обради приповетки из наставног програма нижих одељења основне школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
2 дана (16 сати); 16 бодова
1131 К4 П3

Од развојног плана школе преко пројекта ка стварању подстицајне средине за учење и развој

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1132 К4 П3

Ти и ја смо ми – међународна просветна сарадња

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1133 К1 П1

Примена иновативних комуникацијских технологија

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1134 К4 П4

Родитељи и просветни радници – партнери у унапређивању васпитно-образовног процеса

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1135 К4 П3

Лепа реч – комуникација у служби васпитања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1136 К3 П4

Подршка злостављаном детету

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1137 К3 П3

ДЕЦА 21. ВЕКА – ИЗАЗОВИ У ОБРАЗОВАЊУ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1138 К3 П3

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ

ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1139 К2 П3

ЈАЧАЊЕ ПИСА КОМПЕТЕНЦИЈА - PISA ТЕСТОВИ

ЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, 24400 Сента, Арпадова 9
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1140 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из биологије за 7. и 8. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1141 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из еколошког образовања за 1,2,3, и 4. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1142 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из мађарског језика и књижевности за 5. и 6. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1143 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из биологије за средњошколце

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1144 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из мађарског језика и књижевности за 7. и 8. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1145 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из мађарског језика и књижевности за средњошколце

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1146 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из математике за 1, 2, 3, и 4. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1147 К2 П3

Припремање педагога за примену уџбеника нове генерације из математике за 5, 6, 7, и 8. разред

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1148 К1 П1

КОРИШЋЕЊЕ МУЗИЧКИХ ПРОГРАМА КАО ОЛАКШАВАЊЕ У ПРИПРЕМИ И РАДУ КОД ВАСПИТАЧА,УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1149 К1 П2

Деца са посебним потребама на прагу учења читања

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова
1150 К1 П3

ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА – ПРИМЕНА ИГАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11
Непосредно
1 дан (8 сати); 8 бодова