физичко васпитање
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
993

Једна мала лопта може покренути свет

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
994

Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
995

ИГРОМ ДО ПЛЕСА И ЗДРАВЉА

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
996

Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
997

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
998

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
999

ПРИМЕНА ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА У РАДУ СА ДЕЦОМ УКЉУЧЕНОМ У ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Висока спортска и здравствена школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1000

Примена ИОП-а у настави физичког васпитања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1001

Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Центар за здравље, вежбање и спортске науке
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1002

Стони тенис у млађим разредима основне школе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1003

Стратегије за превенцију гојазности и неактивности код деце – примена иновативних метода у настави физичког васпитања.

Удружење педагога физичке културе Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1005

Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1006

Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1007

Шта ученици треба да знају о физичкој активности и исхрани и како да их томе научимо

Центар за здравље, вежбање и спортске науке
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1008

Примена модела активности у природи у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1009

„Спајдиленд” – савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном простору

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1010

Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Факултет за спорт и физичко васпитање
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
1011

Моторичко учење и развој деце

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1012

Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности предмета Физичко и здравствено васпитање

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1013

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања
Електронски
недеља: 4
бодова: 26
1014

Примена полигона у обуци скијања ученика основних и средњих школа

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1015

Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
1016

Физичко васпитање у функцији достизања образовних стандарда осталих наставних предмета у првом циклусу основног образовања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1017

Функционално повезивање спортске гимнастике као дела програма физичког васпитања и спортске гимнастике у оквиру школских спортских такмичења за ученице

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1018

Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма за олимпијски циклус

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1019

Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1020

Примена савремених технологија у превенцији и корекцији постуралног статуса деце од 1-10 година живота

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1021

Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8