Плесом и покретом до креативног израза

Каталошки број програма: 986  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Игор Коруга, , ЦИП – центар за интерактивну педагогију;

Игор Коруга, , ЦИП – центар за интерактивну педагогију; Јована Ракић, , Станица Сервис за Савремени плес; Mарко Пејовић, , Група „Хајде да…„; Милена Тодоровић, , Бизнис Инфо Група;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Подизање компетенција наставника/васпитача за разумевање и подстицање креативних форми плесног и невербалног изражавања деце/ученика и оспособљавање за примену иновативних метода учења у педагошком раду.

• Истраживање нових могућности ширења плесне културе кроз интегрисани васпитно-образовни процес; • Оснаживање компетенција васпитача и наставника за примену специфичних метода у области креативног развоја деце и ученика кроз савремену игру; • Подстицање наставника и васпитача за развијање иновативних пракси у области плесног и невербалног изражавања деце и ученика; • Развијање вештина наставника и васпитача за пружање подршке самосталном креативном изражавању деце и ученика кроз покрет и плес;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. данОснове креативног изражавања кроз плес и покертПауза за кафуПрактични део 1: Упознавање са методама телесног истраживања и изражавања Пауза за ручакПрактични део 2: Самостални рад учесника Пауза за кафуИнтеграција: трансформација стваралачког у образовни процес2. данНевербална комуникација кроз покрет и плесПауза за кафуПрактични део 1: Четири плесне методеПауза за ручакПрактични део 2: стваралачки рад плесом и покретомПауза за кафуИнтеграција 2: иновативне уметничко-образовне праксе

30

дана: 2
бодова: 16

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 3,500.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера, као ни трошкови смештаја и исхране тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић", Трг Душка Трифуновића 7, Црвенка Игор Коруга, Јована Ракић 22 3.87

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.87