Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 438  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Маја Тодоровић, дип. инж. електротехнике , Средња техничка ПТТ школа; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, дипломирани педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд;

Маја Тодоровић, дип. инж. електротехнике , Средња техничка ПТТ школа; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, дипломирани педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професионално оснаживање наставника за примену пројектно оријентисане наставе; развијање компетенција за употребу електронских сервиса и интернет технологија при реализацији пројектно орјентисане наставе.

Упознавање наставника са појмом и карактеристикама пројектне наставе; оспособљавање наставника за коришћење различитих наставних метода које подржавају пројектну наставу; оспособљавање наставника да користе напредне електронске сервисе и веб алате којима се могу прикупити неопходне инфомације и садржаји за реализацију пројектних задатака и презентовати резултати рада у пројектној настави. Упознавање наставника са онлајн образовним окружењима; оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе при изради пројектних задатака; унапређивање комуникацијских вештина и сарадње између наставника и ученика; индивидулазовани приступ раду са ученицима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. недељаПојам и значај пројектне наставеОрганизација пројектне наставеУлога пројектне наставе у индивидуализованом приступуРазвој међупредметних компетенција кроз пројектну наставуУпознавање са радом у Мудл окружењу2. недељаУлога електронских сервиса у пројектној наставиЕлектронски сервиси за претрагу, чување и сараднички рад3. недељаПримена веб алата у пројектној наставиИзрада пројектног задатка

30

недеља: 3
бодова: 24

Цена за групу од 30 полазика је 75000 динара (по полазнику 2500 динара) бруто. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.