Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Каталошки број програма: 1001  

Не

Центар за здравље, вежбање и спортске науке, Делиградска 27 (Стари ДИФ), 11000 Београд, info@chess.edu.rs, 0112643242, ,

Вишња Ђорђић, djordjicvisnja@gmail.com, 021450188, 0644817412,

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Сергеј Остојић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Сергеј Остојић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Предраг Божић, доктор наука, Завод за спорт и медицину спорта; Лидија Марковић, Мастер, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање наставничких компетенција за планирање и ефективну примену разноврсних метода развоја физичких способности ученика, те оснаживање ученика за самостално постављање циљева и прављење здравих избора када је реч о физичкој активности

Стицање продубљених знања о концепту здравствене форме и принципима развоја физичких способности; Упознавање са актуелним смерницама и методама за развој аеробне издржљивости, мишићне снаге, мишићне издржљивости и гипкости; Упознавање са ефективним методама поучавања ученика о здравственој форми током целог живота; Анализа различитих инструмената вредновања (посматрање, рубрике, дневници, ученички пројекти, тестирање физичких способности, писмено проверавање, дискусија, анкетирање, истраживачки задаци, портофолио...); Оспособљавање за подршку ученицима у изради индивидуалног плана вежбања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данКонцепт здравствене форме и принципи развоја физичких способностиСмернице и методе за развој аеробне издржљивости, мишићне снаге, мишићне издржљивости и гипкостиПланирање, програмирање и вредновање у функцији развоја здравствене формеПодршка ученицима у изради индивидуалног плана вежбањаЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену су урачунати: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени трошкови и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа „Београд-Машинац“, Копаоник Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 30 3.9
2 Дом ученика средњих школа „Београд-Машинац“, Копаоник Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 30 3.89
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 27 3.97
4 ОШ "Вук Караџић", Филипа Кљајића 45, Лозница Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 29 3.99
5 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 30 3.99
6 Факултет спорта и физичког васпитања, Ловћенска 16, Нови Сад Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 25 3.77
7 Факултет спорта и физичког васпитања, Ловћенска 16, Нови Сад Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 28 3.79
8 Факултет спорта и физичког васпитања, Ловћенска 16, Нови Сад Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 15 3.71
9 Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, Ниш Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 29 3.89
10 Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, Ниш Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 24 3.88
11 OŠ "Lazar Savatić" Zemun Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 19 3.77
12 OŠ "Lazar Savatić" Zemun Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 14 3.58
13 OŠ "Lazar Savatić" Zemun Вишња Ђорђић, Лидија Марковић 19 3.71

Укупно учесника: 319 | Просечна оцена: 3.83