Примена виртуелне реалности у наставном процесу

Каталошки број програма: 325  

Не

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260, ,

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111,

Саша Ивакић, мастер, LINK group; Иван Стојшић, мастер, ;

Саша Ивакић, мастер, LINK group; Иван Стојшић, мастер, ; Бојан Милановић, Дипломирани математичар, Савремена гимназија; Драгољуб Ћатовић, мастер, Link Group; Иван Јовић, Магистар дефетолошких наука, Терирем продукција;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење наставничких компетенција за организацију наставе коришћењем виртуелне реалности која води развоју знања ученика.

Оспособљавање наставника за организацију наставе уз помоћ виртуелне реалности у циљу развоја функционалних знања и истраживачког духа ученика, као и њиховог оспособљавања да користе савремене технологије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПојам виртуелне реалности ПАУЗАВиртуелна реалност у наставиПАУЗАИмплементација виртуелне реалности у учионицуПАУЗАИзвођење часа применом виртуелне реалности – практичан примерПАУЗАРадионица 1 - израда плана часаПАУЗА ЗА РУЧАКРадионица 2 - извођење наставе уз помоћ виртуелне реалностиПАУЗАРазлика између проширене и виртуелне реалности, укупан закључак и дискусија

20

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену су укључени сви порези и доприноси, изнајмљивање простора и додатне опреме, путни трошкови и хонорари реализатора, материјали за учеснике, као и ручак и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд Саша Ивакић, Драгољуб Ћатовић 20 3.97
2 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд Саша Ивакић, Драгољуб Ћатовић 20 3.96
3 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд Саша Ивакић, Драгољуб Ћатовић 20 3.7
4 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд Саша Ивакић 10 3.9

Укупно учесника: 70 | Просечна оцена: 3.88