Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

Каталошки број програма: 50  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Љубинко Златић, дипломирани педагог, ОШ „Стари град„, Ужице; Олга Јованчићевић, дипломирани географ, Школска управа Ужице, Министарство просвете и технолошког развоја

Љубинко Златић, Дипломирани педагог, ОШ „Стари град„, Ужице; Станојла Цветковић, професор разредне наставе, ОШ „Слободан Секулић„ Ужице; Дикосава Аврамовић, професор разредне наставе, ОШ „Стари град„, Ужице

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособити наставника за разликовање дисциплинских од недисциплинских проблема у настави Освестити да се адекватним руковођењем одељењем могу предупредити и решавати дисциплински проблеми Обучити наставнике за решавање дисциплинских проблема у настави

• Дефинисање дисциплинског проблема • Разликовати дисциплинске од других (развојних, мотивационих) проблема • Упознавање са врстама невербалних интервенција и начинима њихове примене • Овладавање вербалним интервенцијама и начинима њихове примене • Упознавање суштине, врста и начина примене логичке последице • Освестити значај адекватног руковођења одељењем као начина предупређивања и решавања дисциплинских проблема у настави • Разумевање и схватање значаја превентивног деловања, као и упознавање начина којима се може предупредити појава многих дисциплинских проблема • Упознавање са техникама посматрања и евидентирања промена у понашању ученика • Решавање практичних примера дисциплинских проблема из праксе учесника семинара

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводни део Дефинисање дисциплинског проблема у настави Студије случаја (Марина, Марић, Марковић и Рената) Теоријска обрада теме, разлике у третману ученика, руковођење одељењем Типична ометања наставе – невербалне интервенције Закључак 2. дан Вербалне интервенције Логичка последица Превенција дисциплинског проблема Посматрање и бележење промена у понашању ученика Решавање дисциплинских проблема из праксе учесника семинара и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 15

85.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике (по 65 страна куцаног текста, фасцикла и хемијска оловка за сваког учесника) и путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда Љубинко Златић, Станојла Цветковић, Дикосава Аврамовић 27 3.79

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.79