Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Каталошки број програма: 736  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759, , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114120434, 0641475865,

Виолета Стрелец, /, П У "Моје чедо"; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , Основна школа „Милан Ракић„ и пу "Наше чедо"; Весна Јањевић Поповић, школски психолог педагог , о ш „20.октобар„;

Виолета Стрелец, /, П У "Моје чедо"; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , Основна школа „Милан Ракић„ и пу "Наше чедо"; Весна Јањевић Поповић, школски психолог педагог , о ш „20.октобар„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање непосредног рада васпитача и стручних сарадника са децом и родитељима кроз увођење елемената принципа Ређо педагогије у вртић

Упознавање са теоријским и културним контекстом настајања и савременог функционисања вртића Ређо Емилија; Оснаживање васпитача за активнију улогу у креирању сопствене улоге у односу на дете/децу по принципима Ређо Емилије Мења формалну улогу документације у Установи у документовање пројектног рада као извор заједничког учења деце и одраслих по принципу Ређо Емилије. Упознавање са искуствима примене модела вртића "Ређо Емилија" у нашим условима

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данОсновне карактеристике вртића „Ређо ЕмилијапаузаПринципи "Ређо педагогије"паузаСлика о детету паузаОрганизација живота и рада у вртићима Ређо Емилија - међународна и београдска искуства2. данПрирода учења предшколског детета- окружење као суиграч и „трећи васпитач„; улога васпитачапаузаSprechende Wende (Зидови који говоре) документација –како учинити процес учења деце видљивим за децпаузаSprechende Wende (Зидови који говоре) документација –како учинити процес учења деце видљивим паузаПлан заједничких активности ;пролазак кроз материјал; евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

5000 динара по учеснику; за групу од 30 учесника 120000 динара Укључено: текстуални радни материјал, избор и превод шире литературе, трошкови организације и припреме семинара; хонорари за ауторе и реализаторе семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд Виолета Стрелец, Марина Бунчић 30 3.73
2 Предшколска установа "Наше чедо", Дубровачка 30, Земун - Београд Виолета Стрелец, Марина Бунчић 27 3.97
3 Београд, ПУ "Врачар", Војводе Драгомира 11, Дечији вртић "Мића и Аћим" Виолета Стрелец, Марина Бунчић 30 3.87
4 Предшколска установа "Моје чедо" Дубровачка 30, Земун Виолета Стрелец, Марина Бунчић 16 3.56
5 Предшколска установа "Моје чедо" Дубровачка 30, Земун Виолета Стрелец, Марина Бунчић 29 3.84
6 Предшколска установа "Наше чедо", Бежанијска 18, Земун Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић 14 3.86
7 Предшколска установа Сурчин, Ул. Братства и јединства бр.2, Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић 30 3.95
8 ПУ "Наше чедо" Земуна Виолета Стрелец, Весна Јањевић Поповић 17 3.93
9 ОШ "Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић 29 3.84
10 Предшколска установа "Дечији чаробни свет", Петра Лековића 24А, Београд Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић 11 3.92
11 Oсновна школа "Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд, Београд Марина Бунчић, Весна Јањевић Поповић 16 3.75

Укупно учесника: 249 | Просечна оцена: 3.84