Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Каталошки број програма: 997  

Не

Друштво педагога физичког васпитања Војводине, Нови Сад, др Васе Савић бр 3, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, ,

Јасна Ђукић, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, 0646677648,

Мирослав Смајић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Недељко Ђорђић, , Основна школа „Ђорђе Натошевић„ Нови Сад;

Мирослав Смајић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Недељко Ђорђић, , Основна школа „Ђорђе Натошевић„ Нови Сад; Горан Иванчић, Магистар наука физичке културе, Фудбалски савез Србије; Јасна Ђукић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање и јачање компетенција наставника за планирање и коришћење различитих метода и облика рада у реализацији малог фудбала и кондиционог вежбања ученика у склопу обавезних физичких активности и часова физичког и здравственог васпитања.

Проширивање и продубљивање дидактичко-методичких знања из области малог фудбала и кондиционог вежбања. Упознавање са иновативним методама и облицима рада у реализацији програмских садржаја малог фудбала и кондиционог вежбања. Оспособљавање за ефективно планирање малог фудбала и кондиционог вежбања у склопу обавезних физичких активности и часова физичког и здравственог васпитања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данУвод у основне карактеристике малог фудбала Значај кондиционог вежбања за развој физичких способности ученикаТехничко-тактичка припрема играча у малом фудбалу Техничко-тактичка припрема играча у малом фудбалу - практични приказСпецифична кондициона припрема у малом фудбалуЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара. У ову цену су урачунати: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ђорђе Натошевић"; Нови Сад, Максима Горког 54 Мирослав Смајић, Недељко Ђорђић, Јасна Ђукић 22 3.9
2 ОШ "Стеван Сремац", Максима Горког 1 Сента Мирослав Смајић, Недељко Ђорђић, Горан Иванчић, Јасна Ђукић 23 3.88
3 ОШ "3.октобар" ; 3,октобар , Бор Мирослав Смајић, Недељко Ђорђић, Јасна Ђукић 22 3.91
4 МШ "Др Миодраг Лазић", Зетска 55 Ниш Мирослав Смајић, Недељко Ђорђић, Јасна Ђукић 21 3.96
5 ОШ "Лазар Саватић" Земун Мирослав Смајић, Недељко Ђорђић, Јасна Ђукић 23 4
6 Хотел "Парк" Ивањица Мирослав Смајић, Недељко Ђорђић, Јасна Ђукић 30 3.89

Укупно учесника: 141 | Просечна оцена: 3.92