Стратегије постављања задатака у циљу унапређивања функционалних математичких знања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 386  

Да

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

Јасмина Милинковић, доктор методичко дидактичких наука, Учитељски факултет у Београду; Милица Марушић Јаблановић, доктор андрагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд;

Јасмина Милинковић, доктор методичко дидактичких наука, Учитељски факултет у Београду; Милица Марушић Јаблановић, доктор андрагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Тамара Малић, дипломирани математичар, Дванаеста београдска гимназија, Београд;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

унапређење компетенција наставника у креирању математичких задатака различитих когнитивних домена како би се подстицала примена математичких знања и резоновање у овој области

- Упознавање наставника са савременим виђењем математичке писмености - Упознавање наставника са циљевима, методологијом и главним резултатима ТИМСС истраживања (међународна студија постигнућа ученика у области математике и природних наука). - Мотивисање учесника да иновирају начин постављања задатака из математике. - Анализа ТИМСС математичких задатака као егземпларних за различите типове задатака, који покривају различите области знања и мере три нивоа знања – познавање чињеница, примену знања и резоновање. - Унапређивање стратегија постављања математичких задатака на три нивоа знања и оцењивања одговора на ове задатке.

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање одраслих

1. недељаМатематичка писменост – значај и показатељиДиференцијација математичких задатка према когнитивним доменима2. недељаСтратегије постављања проблема Пракса креирања задатака са евалуацијом

20

недеља: 2
бодова: 12

Нето цена је 2200 динара по учеснику. Овим није обухваћена цена смештаја и превоза реализатора за места ван Београда. Уз то, Потребно је уплатити 2500 динара Институту за педагошка истраживања за потрошни материјал,