Критичко мишљење у настави – први корак у развоју кључних компетенција за целоживотно учење

Каталошки број програма: 477  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290, ,

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0643726502,

Милош Јеремић, професор филозофије, Пожаревачка гимназија;

Милош Јеремић, професор филозофије, Пожаревачка гимназија; Живкица Ђорђевић, Специјалиста школске педагогије , Пожаревачка гимназија Пожаревац ; Наташа Берић, Професор енглеског језика , Пожаревачка гимназија ; Нада Јелић, Специјалиста-инжењер прехрамбене технол, Пољопривредна школа са домом ученика "СоњаМаринков;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за примену критичког мишљења за развој кључних компетенција ученика за целоживотно учење.

- Разумевање и анализа концепта компетенције за целоживотно учење. - Подстицање позитивног става према кључним компетенцијама за целоживотно учење. - Развијање компетенција наставника за примену критичког мишљења у настави. - Анализа предности и недостатака критичког мишљења у развоју кључних компетенција за целоживотно учење. - Осмишљавање часова на којима ће се у склопу програмских захтева наставног предмета критичким мишљењем развијати кључне компетенције за целоживотно учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма и интеграција учесникаПојам кључних компетенција за целоживотно учењеУчење учењаКритичко мишљење у наставиФормирање заједнице истраживачаМетарефлексија и евалуација првог дана2. данВештина постављања питањаКомуникација, сарадња и културолошка освешћеностКритичко мишљење у науциЛогичке грешке и кључне компетенције за целоживотно учењеКључне компетенција на конкретном часуЕвалуација рада

30

дана: 2
бодова: 16

4 000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.