Од лутке до знања

Каталошки број програма: 517  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Марија Бастић, магистар менаџмента у образовању, ОШ „Јанко Веселиновић„

Марија Бастић, магистар менаџмента у образовању, ОШ „Јанко Веселиновић„; Валентина Дамјановић, професор разредне наставе, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић„; Милена Костадиновић, дипломирани професор разредне наставе, ОШ "Јанко Веселиновић"

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање и оспособљавање компетенције учесника за употребу луткарско-драмских игара ради стварања интерактивне наставе.

Циљеви коришћења луткарско-драмских игара су да се ученици оспособе да самостално решавају проблеме и истражују различите могућности. Ученици се оспособљавају да користећи лутку као наставно средство самостално уче и интегришу своје знање. Уважавају различите погледе на свет и сопствено окружење. Циљ је да се код ученика развије интеракција, тимски рад, вршњачко подупирање, оптимизам, уживање у ономе што радe.

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Педагошки значај употребе луткарско-драмске игре у настави Гињол лутке и интерактивна настава Позориште сенки Лутке од употребних предмета Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.550,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Марија Бастић, Валентина Дамјановић 30 3.92
2 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Марија Бастић, Валентина Дамјановић 30 4
3 ОШ "Бата Булић", Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Марија Бастић, Валентина Дамјановић 27 3.98
4 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Марија Бастић, Милена Костадиновић 29 3.99
5 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Марија Бастић, Милена Костадиновић 29 3.98
6 Обука се реализује онлајн Марија Бастић, Милена Костадиновић 25 3.97
7 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево Марија Бастић, Милена Костадиновић 18 3.98
8 Обука се реализује путем интернета. Марија Бастић, Милена Костадиновић 30 4
9 Обука се реализује путем интернета. Марија Бастић, Милена Костадиновић 20 3.95

Укупно учесника: 238 | Просечна оцена: 3.97