Игра као центар предшколског курикулума

Каталошки број програма: 668  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231, 022621864

Гордана Мијаиловић, vs.gordana.mijailovic@gmail.com, 022621864, 0691777002, 022621864

Гордана Мијаиловић, доктор педагогије, ВШССВПИ-Сирмијум;

Гордана Мијаиловић, доктор педагогије, ВШССВПИ-Сирмијум; Марта Дедај, доктор педагошких наука, ВШССВПИ-СИРМИЈУМ; Љиљана Шарковић, /, ПУ Пчелица, СРемска Митровица;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање васпитача и стручних сарадника за развијање предшколског курикулума који се заснива на игри.

- Разумевање и усвајање концепта игре као интегративног контекста за развој и учење предшколског детета. - Обучавање учесника за примену техника и инструмената за посматрање и процењивање дечјих игровних активности. - Обучавање учесника за примену стратегија развијања курикулума који се заснива на игри. - Овладавање различитим начинима учествовања одраслог у дечјој игри.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПредставе васпитача о дечјој игри Игра као контекст за развој и учење предшколске деце паузаИгра у програмима и пракси предшколског васпитањапауза за ручакИгра у курикулумупаузаПосматрање и процењивање дечје игре2. данУлоге васпитача у дечјој игрипаузаИнтеракција васпитача и деце у игри.паузаСтратегије развијања курикулума који се заснива на игрипауза за ручакПредности и тешкоће развијања курикулума који се заснива на игри

30

дана: 2
бодова: 16

3000 динара хонорар за аутора и реализаторе, радни материјал: папир А4 формат, штампани материјали,оловке, хамер,приручник "Водич за развијање курикулума базираног на игри", путни трошкови реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU Čukarica, Jablanička 12, Beograd Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 30 3.73
2 Удружење васпитача златиборског округа, Регионални центар Ужице, Немањина 52 Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 28 3.91
3 ПУ "Милица Ножица", ул.Владе Даниловића, бр.9. Ваљево. објекат "Видра", Сувоборска бб Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 30 3.93
4 Удружење васпитача Београда, Дечји вртић Бисер, Омладинских бригада 106, Београд Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 29 3.93
5 Удружење васпитача Београда, ПУ ,,Савски венац", вртић ,,Краљица Марија", ул. Милоша Поцерца бр.6, Београд Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 29 3.84
6 ПУ "Бошко Буха", Инђија, Душана Јерковића 17а, објекат "Сунце", Душана Јерковића 17а Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 30 3.81

Укупно учесника: 176 | Просечна оцена: 3.86