Генератор – обука за развој креативног плеса и покрета

Каталошки број програма: 981  

Не

Станица Сервис за савремени плес, Магацин, Караљевића Марка 4, 11000 Београд, marijana.cvetkovic@gmail.com, 0641562497, ,

Маријана Цветковић, obukakreativnipokret@gmail.com, 0641562497, 0641562497,

Јована Ракић, , Станица Сервис за Савремени плес;

Јована Ракић, , Станица Сервис за Савремени плес; Игор Коруга, , ЦИП – центар за интерактивну педагогију; Милена Тодоровић, , ;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Коришћење пракси савременог плеса за подршку процесима учења, развоја и васпитања деце у правцу стварања освешћених, толерантних и ка истраживању усмерених појединаца.

Развијање вештина васпитача,педагога и учитеља у стварању и подржавању самосталног стваралачког и истраживачког процеса код децe узраста од 4 до 9 година. Истраживање нових могућности ширења плесне културе кроз интегрисани васпитно-образовни процес. Размена идеја и предлога који се тичу освешћивања тела, развоја покрета у односу на музикалност и изражајност у простору. Обезбеђивање нових знања и практичних вежби у области плеса и његовог односа са другим уметностима и областима којима се деца у овом узрасту баве (музика, ликовне уметности, поезија, природа и друштво).Развијање вештина и способности васпитача у подстицању деце да сами креирају покрет без потребе за копирањем и наметањем одређене плесне форме. Обучавање за практичну примену.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКреативни покрет и плес–теоријски оквир,примери примене у раду са децом предшк. и школског узрастаПауза за кафуПрактичан рад 1 - Основни елементи плеса Пауза за ручакПрактичан рад 2 – Основни елементи плесаПауза за кафуРазговор и рефлексија о активностима 2. данУводно предавање - представљање пројекта „Генератор„ и приручника о плесу и позориштуПауза за кафуПрактичан рад-методологија креирања плесних активности у односу на простор Пауза за ручакПрактичан рад-повезивање научених метода/бављење односом креат. покрета и плеса и других уметностиПауза за кафуЕвалуација и сумирање искустава стечених током обуке

26

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику 4.000,00 динара 3.200,00 – цена обуке, административни трошкови, трошкови потрошних материјала 800,00- цена две публикације које полазници добијају: „Како упознати децу са позориштем и позориште са децом„ и „Вежбанка за покрет и плес„ У цену нису урачунати путни трошкови реализатора и трошкови исхране.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Beogradskog bataljona 39g, Beograd Јована Ракић, Милена Тодоровић 12 3.96

Укупно учесника: 12 | Просечна оцена: 3.96