Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Каталошки број програма: 401  

Не

Tренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад, Неимарска 17, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, ,

Jovan Kocevski, treningcentarkocevski@gmail.com, 0216337067, 0612890030,

Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Бојана Балаћ, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Саша Балаћ, мастер професор, ОШ „Марија Трандафил„ Ветерник, Нови Сад;

Даница Коцевска, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Бојана Балаћ, , ОШ „Михајло Пупин„ Ветерник, Нови Сад; Саша Балаћ, мастер професор, ОШ „Марија Трандафил„ Ветерник, Нови Сад;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упућивање наставника у планирање и реализацију пројектне наставе и тематског планирања уз корелацију и интердисциплинарни приступ у повезивању наставних садржаја и уважавање претходног знања и интересовања ученика у циљу остварења исхода наставе.

- Овладавање поступцима организације наставе усмерене на исходе у којима долази до изражаја претходно знање и интересовање ученика. - Уочавање компатибилних садржаја наставних предмета у разредној настави и њихово повезивање у образовне пројекте и тематске целине. - Усвајање поступака планирања и реализације пројектне наставе и тематског планирања у млађим разредима основне школе - Оснаживање наставника за припрему и примену истраживачких задатака у пројектној настави и тематском планирању у односу на циљ пројекта или одабрану тему. - Упућивање у поступке процене и самопроцене успешности ученика у пројектној настави и тематском планирању у односу на исходе.

наставник разредне наставе
стручни сарадник у школи

1. данУвод; упознавање програма обуке; очекивања учесникаУпознавање и представљање учесникаНастава која подстиче интересовања ученика и уважава њихово претходно знањеМрежа садржаја наставних предмета у разредној наставиПројектна настава и тематско планирање– фазе припреме и реализацијеИзвештавање и дискусијаИстраживачки задаци – оријентицани на циљ и исходе пројекта или темеКоришћења мултимедија у реализацији пројектне наставе и тематског планирањаЕвалуација пројекта и тематског дана; самопроцена и планирање наредних корака у учењуЕвалуација и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

2.350,00 динара. У цену су урачунати трошкови набавке потрошног материјала, израде радног материјала, хонорари и путни трошкови реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1, Инђија Даница Коцевска, Бојана Балаћ 30 3.95
2 ОШ "Свети Сава" Јована Јовановића Змаја 24, Руменка Даница Коцевска, Бојана Балаћ, Саша Балаћ 30 3.84
3 ОШ "Свети Сава" Војвођанска бб Панчево Даница Коцевска, Бојана Балаћ 23 3.97
4 ОШ "Свети Сава", Трг братства и јединства 22, Бачка Паланка Даница Коцевска, Саша Балаћ 22 3.95
5 СТАРТИТ ЦЕНТАР, Мике Антића 2, Нови Сад Даница Коцевска, Саша Балаћ 20 4
6 ОШ" Вук Караџић", Србобран Даница Коцевска, Бојана Балаћ, Саша Балаћ 30 3.95
7 ОШ "Никола Тесла" Футошки пут 25, Нови Сад Даница Коцевска, Бојана Балаћ 20 3.91
8 ОШ "Вук Караџић" 22. септембра 13, Кладово Даница Коцевска, Бојана Балаћ 30 3.97
9 СТАРТИТ ЦЕНТАР, Мике Антића 2, Нови Сад Даница Коцевска, Бојана Балаћ 23 3.92
10 ОШ "Вук Караџић" Липница Даница Коцевска, Бојана Балаћ 30 3.93
11 ОШ "Љубомир Аћимовић" Краља Милана 3, Обреновац Даница Коцевска, Бојана Балаћ 21 3.97
12 ОШ "Јозеф Марчок Драгутин", Јозефа Марчока бб, Гложан Бојана Балаћ, Саша Балаћ 16 3.91

Укупно учесника: 295 | Просечна оцена: 3.94