Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Каталошки број програма: 35  

Не

Fondacija Tempus, Ruže Jovanović 27a, info@tempus.ac.rs, 0113342430, ,

Ivana Vulić, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0640662035,

Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа „Ђука Динић„; Мирко Марковић, Професор филозофије, Гимназија "Вук Караџић", Лозница; Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча„, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш;

Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа „Ђука Динић„; Мирко Марковић, Професор филозофије, Гимназија "Вук Караџић", Лозница; Миљана Китановић, Дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев„, Кикинда; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча„, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обука наставника и стручних сарадника средњих школа у области каријерног вођења и саветовања (КВиС) како би могли да реализују активности КВиС по представљеним моделима уз прилагођавање потребама ученика и одликама школског окружења.

Упознавање са појмом КВиС и другим основним појмовима у овој области; Припрема учесника за спровођење активности КВиС, било према приказаном моделу активности или кроз прилагођавање неких од приказаних примера добре праксе; Сензибилизација учесника за препознавање значаја активности КВиС за професионални и лични развој ученика и препознавање додатних услуга и сервиса на које ученике могу упутити; Упознавање са најзначајнијим ресурсима на националном и европском нивоу за каријерно информисање ученика и са начинима како их прилагодити употреби у школском окружењу; Упознавање са додатним ресурсима на националном и европском нивоу који служе даљем професионалном усавршавању наставника и стручних сарадника и са начинима њиховог коришћења.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКаријерно вођење и саветовање у средњој школи: основни појмови и ресурси за наставнике и ученикеАктивности каријерног вођења у средњој школиПрипрема активности КВиС за ученике средњих школаЗавршна дискусија, питања и одговори о КВиС

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Фондације Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 28 3.83
2 Економско трговинска школа, Доситејева 46, 36000 Краљево Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 28 3.92
3 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Ружица Маџаревић, Мирко Марковић 9 3.83

Укупно учесника: 65 | Просечна оцена: 3.86