Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

Каталошки број програма: 653  

Не

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горричка бб, Смедерево, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа: „Дечији осмех„, Београд;

Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа: „Дечији осмех„, Београд; Снежана Цветковић, , ОШ"Момчило Живојиновић", Младеновац;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је унапређење предшколског и млађегшколског физичког васпитања и здравља деце у предшколским установама и школама Унапређење дечје моторике као део васпитно-образовног рада Већи обухват деце физичким активостима

Развијање вештина учесника програма за процену и праћење дечје моторике Упознавање учесника са иновативним методама за унапређење предшколског и млађегшколског физичког васпитања Подизање квалитета сазнања учесника за унапређење постуралног статуса и дечјег здравља Примена моторног учења као основне методе унапређења дечје моторике Развијање вештина васпитног особља за реализацију физичког васпитања у корелацији са другим областима васпитно-образовног рада Унапређење сарадње са родитељима кроз заједничке активности Укључивање деце којој је потребна додатна подршка у области моторичког развоја

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.Карактеристике развоја дечје моторике2.Неуролошки аспекти покрета3.Моторно учење и моторна контролаПауза4.Улога проприоцепције у моторици и појам о себиПауза5.Вежбе обликовања-основни тренажни покрети6.Просторна диспозиција и (из)вођење вежби Пауза7.Методичка упутства за (из)вођење вежби8.Вежбе обликовања и моторно учење9.„Вежбоигрица„, модел моторног учењаПауза10.Креативне вежбаонице-моторички програми у васпитно.образовном раду2. дан1. Постурални статус; Механика одржавања усправног става2. Добро и лоше држање телаПауза3. Статус стопала4. Процена статуса стопала и телесног држања у образовним институцијамаПауза5. Креативне вежбаонице као део превенције поремећаја постуралног статусаПаузаТим за моторички и постурални стаус7. Тест рекогниције; евалуација

30

дана: 2
бодова: 15

Цена по учеснику износи 4.000,00 рсд: Спецификација: • Књига „Вежботека„ • Штампани материјали  Предавања о локомоторном систему и моторном учењу  Обука васпитача  Приказ и реализација непосредних активности  Радионице за учеснике  Сертификати о похађању програма за учеснике  Организација семинара  Путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Обреновац, вртић "Зека" Ивана Штаја 2 Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 4
2 ПУ „11. април“ Нови Београд, Народних хероја 2, вртић „Исток“ Јурија Гагарина 168 Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 4
3 ППУ "Снупи", ул: Агостина Нета 80, Нови Београд Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 3.99
4 ППУ"Дечији осмех", ул: Војвођанска 448 а, Сурчин Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 17 4
5 ПУ"Кунг фу панда", ул: Зрењанински пут 62а, Београд Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 4
6 ПУ"Долина чуда", ул: Јове Илића 127, Вождовац Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 22 4
7 Вртић "Бисер", ул: Светозара Марковића 14-16, Београд Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 3.99
8 ПУ"Перка Вићентијевић", ул. Вука Караџића 92 Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 4
9 ПУ"Невен", Вука Караџића 34, Бајина Башта Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 4

Укупно учесника: 249 | Просечна оцена: 4