ИСТРАЖИВАЧКИ РАД УЧЕНИКА ─ ПОДСТИЦАЈ ЗА ДИВЕРГЕНТНО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ У НАСТАВИ (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)

Каталошки број програма: 459  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

ЈАСМИНА ШЕФЕР, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања;

ЈАСМИНА ШЕФЕР, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; ДАНИЕЛА СТИПАНИЋ, Дипломирани професор енглеског језика и , пензионер; НАДА ШЕВА, доктор психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; ЗОРИЦА МИЛИЋ, Дипломирани педагог - мастер, Основна школа „ Нада Пурић„ Ваљево;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Наставници треба да стекну знање и развију вештине подстицања дивергентног и логичко критичког мишљења ученика путем примене истраживачког рада у настави, прилагођавајући га узрасту и конкретном предмету.

Наставнике треба обучити да: ─ развију истраживачки дух ученика у различитим – предметима и увид у улогу истраживања у развоју друштва, на начин прилагођен узрасту ─ помажу ученицима у формирању група, избору тема и организовању тимског сарадничког рада ─ подстичу ученике да користе различите изворе података и консултације (терен, лабораторија, библиотека, интернет, лични контакт са испитаницима) ─ подржавају дивергентно мишљење ученика - "олују идеја" ─ подстичу истраживачки и критички аргументовани дијалог приликом евалуације и селекције одговарајућих идеја ─ воде и прате ученике кроз све фазе истраживачког рада ─ упућују ученике у елементе успешне презентације рада ─ организују заједничку евалуацију рада групе у од

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУВОД ─ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД КАО КРЕАТИВАН ПРОЦЕСФАЗЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УЧЕНИКА И НАСТАВНИК КАО МЕНТОРПЛАНИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УЧЕНИКА У НАСТАВИЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНОВА ЗА ИСТРАЖИВАЧКИ РАД УЧЕНИКА У НАСТАВИ2. данЕВАЛУАЦИЈА ПРИМЕНЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УЧЕНИКА У НАСТАВНОЈ ПРАКСИ (1) - ПОЧЕТАК РАДИОНИЦЕЕВАЛУАЦИЈА ПРИМЕНЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УЧЕНИКА У НАСТАВНОЈ ПРАКСИ (2) -НАСТАВАК РАДИОНИЦЕЕВАЛУАЦИЈА ПРИМЕНЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УЧЕНИКА У НАСТАВНОЈ ПРАКСИ (3) ─ НАСТАВАК РАДИОНИЦЕАУТОПЕРЦЕПЦИЈА НАСТАВНИКА О ИСКУСТВИМА ПРИМЕНЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У НАСТАВИ ─ ЛИЧНИ СТАВ

30

дана: 2
бодова: 16

70.000 динара бруто за групу од 20-30 учесника, 20% за доприносе реализаторима, 10% за матерјале Инстутуту за педагошка истраживања који подржава семинар, остатак суме (нето 50.000 динара) припада реализаторима семинара (путовања плаћају сами). Реализатори семинара склапају уговор са школом у којој се одржава семинар, а појединци ван школе, који желе да похађају семинар, преговарају о условима учешћа са представницима школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Веселин Маслеша" ЈАСМИНА ШЕФЕР, НАДА ШЕВА 26 3.64

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.64