Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Каталошки број програма: 198  

Не

Центар за квалитетно образовање, Владимира Роловића 123/6, 11030 Београд, office@cko.org.rs, 0112513989, 063395676, 0112513989

Јелена Чоко, jelena.coko@gmail.com, 0112513989, 063395676, 0112513989

Љиљана Дошен, дипл. психолог, Save the Children International; Душанка Гачић Брадић, дипл. психолог, ОШ "Љуба Ненадовић", Београд;

Љиљана Дошен, дипл. психолог, Save the Children International; Душанка Гачић Брадић, дипл. психолог, ОШ "Љуба Ненадовић", Београд; Мирјана Лазор, дипломирани школски педагог, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика, Нови Сад; Јелена Чоко, дипломирани специјални педагог, Центар за квалитетно образовање;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређење квалитета образовно-васпитног процеса кроз подизање капацитета васпитача, учитеља и наставника за пружање подршке деци/ученицима у остваривању њихових потенцијала у складу са могућностима

• подршка инклузивном развоју образовно-васпитне институције (вртића и школе) • боље разумевање и већа осетљивост васпитача, учитеља и наставника за потребе и права деце/ ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка у учењу • оспособљавање васпитача, учитеља и наставника за израду педагошких профила и ИОП-а и њихову примену у свакодневном васпитно-образовном раду • подизање капацитета васпитача, учитеља и наставника да активности на часу или у васпитној групи планирају и реализују полазећи од знања и искустава којима деца/ученици располажу, њихових индивидуалних карактеристика и потреба, а имајући у виду постављене циљеве, исходе и карактеристике контекста у којем се одвија процес учења и развоја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данРазумевање инклузивне праксеПауза за кафу/освежењеИндивидуални образовни план (ИОП)Пауза за ручакИзрада педагошких профила у оквиру ИОП-аПауза за кафу/освежењеИзрада плана активности у оквиру ИОП-аЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена износи 3.500,00 РСД бруто по учеснику, за групу до 30 учесника. Цена укључује бруто хонорар за 2 водитеља, умножавање материјала за сваког полазника, потрошни материјал неопходан за извођење обуке, трошкове издавања уверења, као и трошкове ручка и освежења током пауза. У цену нису урачунати трошкови превоза и евентуалног смештаја водитеља јер они веома варирају у зависности од места одржавања семинара, тј. његове удаљености од места пребивалишта водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јанко Катић", ул. Космајска 153, Рогача Љиљана Дошен, Мирјана Лазор 24 3.99
2 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Љиљана Дошен, Мирјана Лазор 30 3.54
3 ЕТШ "Мохајло Пупин", Нови Сад, Футошка 17 Љиљана Дошен, Мирјана Лазор 23 3.7
4 ОШ "Јездимир Трипковић", Дивљака бб, Латвица, Ариље Љиљана Дошен, Мирјана Лазор 30 3.94
5 ОШ "Бошко Палковлјевић" Љиљана Дошен, Мирјана Лазор 26 3.93

Укупно учесника: 133 | Просечна оцена: 3.82