Први корак у превенцији болести зависности

Каталошки број програма: 253  

Не

OŠ VUK KARADŽIĆ, BAJMOK, TRG MARŠALA TITA 1, osvukszbajmok@eunet.rs, 024762013, , 024762013

Rajka Tomanović Toković, osvukszbajmok@eunet.rs, 024530279, 0668855486, 024762013

Рајка Томановић Токовић, , О.Ш.„Вук Караџић„;

Рајка Томановић Токовић, , О.Ш.„Вук Караџић„; Томислав Вајс, , Општа болница Суботица; Светлана Илијашевић, , О.Ш. „Матко Вуковић„;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање полазника семинара са проблематиком болести зависности. Оснаживање и повећање нивоа компетенције просветних радника да се активно укључе у превенцију болести зависности.

Обука и подршка полазницима за примену програма: Први корак у превенцији болести зависности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. данВрсте и штетно дејство психоактивних супстанци, први деоПаузаВрсте и штетно дејство психоактивних супстанци, други деоПаузаПрви корак у превенцији болести зависностиПаузаСарадња школе и породицеЕвалуацијасеминара

30

дана: 1
бодова: 8

2000.00 динара.Радни материјал, цд за сваког учесника, хонорари