Пут књиге у школској библиотеци

Каталошки број програма: 6  

Не

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, ,

Никола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, 0638191122,

Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Гордана Ђоковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Гордана Ђоковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

библиотекарство

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Представљање могућих стратешких праваца деловања у смислу квалитетне евиденције и обраде публикација, максималне употребљивости фондова, услуга, програма и библиотечко-информационог кадра који у њима ради.

Унапређивање знања из области стручних библитечких послова – инвентарисање (упознавање са електронским програмима за евиденцију библиотечке грађе попут BookDB, Book Collector... ), стручна и предметна обрада и класификација публикација. Такође, циљ семинара је сарадња наставника и библиотекара у појединим тематским сегментима, развијање креативности у презентовању фонда путем изложби, радионица, часова у школској библиотеци, промовисању нових књига, а самим тим допринеће се и развијању читалачких навика и укуса ученика. Указаће се да је школска библиотека својим фондом и услугама место које омогућава развијање креативности у приступу ученицима у складу са њиховим потребама и интересовањима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИнвентарисањеКаталогизација и класификацијаПрезентовање и популарисање фонда

30

дана: 1
бодова: 8

Цена 2.000 динара укључује предавања, косултације са предавачима, пратећи материјал и освежење у паузама.