„Спајдиленд” – савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном простору

Каталошки број програма: 1009  

Не

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горричка бб, Смедерево, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Слободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 0264611545, 0628883800, 0264611545

Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа: „Дечији осмех„, Београд;

Небојша Цветковић, доктор наука у спорту, Предшколска установа: „Дечији осмех„, Београд; Снежана Цветковић, , ОШ"Момчило Живојиновић", Младеновац;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Општи циљ програма је унапређење предшколског и млађегшколског физичког васпитања и здравља деце у предшколским установама и школама - Унапређење дечје моторике и предшколског и школског спорта - Већи обухват деце физичким активостима

-Развијање вештина учесника за процену, праћење моторичког понашања и моторичких навика деце, као и унапређење физичког васпитања -Упознавање учесника са иновативним методама за унапређење (пред)школског спорта -Подизање квалитета физичке средине за подстицање моторичког развоја деце -Развијање сарадње вртића, основних школа и спортских клубова кроз заједничке активности -Укључивање деце која нису обухваћена институционалним системом васпитања и образовања -Укључивање деце којој је потребна додатна подршка у области моторичког развоја

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1. Карактеристике развоја предшколске деце и школске деце2. Основе хумане локомоције и дечје моторике 3. Процена и праћење дечје моторике и појам о себиПауза4. Активности на отвореном простору и њихов утицај на здравље 5.Организациони облици рада са децом на отвореном простору6.Савремени спортско-едукативни мобилијар на отвореном простору и правилник о коришћењуПауза7.Планирање активности физичког васпитања8.Улога и активности родитеља и васпитача/учитеља у дечјем развоју Пауза9.Тест рекогниције и Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2.000,00 рсд: Спецификација : • Штампани материјали са примерима различитих система за вежбање у свету • Слике и шеме различитих играоница, трим стазе и полигона • Обука васпитача • Приказ и реализација непосредних активности • Радионице за учеснике • Табела процене (моторика и појам о себи) • Тест рекогниције • Сертификати о похађању програма за учеснике • Организација семинара • Путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ"Нада Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац. Вртић "Црвенкапа", ул: Светозара Марковића 116 Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 26 4
2 ОШ "Момчило Живојиновић", ул: Краља Александра Обреновића 25, Младеновац Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 28 4
3 Прeдшкoлскa устaнoвa „Нeвeн“ Бajинa Бaштa, Вука Караџића 34 Небојша Цветковић, Снежана Цветковић 30 4

Укупно учесника: 84 | Просечна оцена: 4