Драмске игре у настави

Каталошки број програма: 435  

Не

БАЗААРТ, Крунска 33, bazaartheatre@yahoo.com, 0641297423, 062352142,

Даринка Ковачевић, bazaartheatre@yahoo.com, 0112697053, 0631183660,

Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Четврта гимназија у Београду; Дафина Жагар Марков, Мастер, Електротехничка школа „Стари градˮ; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / Удружење драмских уметника Србије–УДУС; Сунчица Милосављевић, доктор наука о позоришту, БАЗААРТ;

Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Четврта гимназија у Београду; Сунчица Милосављевић, доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Наташа Китаноска, мастер , ОШ „Влада Обрадовић Камени”; Бранијета Конџуловић, Диплoмирани професор српске књижевности , Техничка школа за дизајн коже у Београду; Весна Шојић, Професор разредне наставе, ОШ „Милан Ракић„, Нови Београд; Душица Благојевић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Милан Ракић„; Даринка Ковачевић, Тренер за интеркултурално учење, БАЗААРТ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање професионалних компетенција и оснаживање наставника различитих предмета за примену драме као метода у настави.

1. Оспособљавање наставника за одабир и примену различитих драмских техника у настави, у складу са постављеним циљевима и исходима, контекстом учења и специфичностима предмета; 2. Овладавање креативним драмским техникама у реализацији предметне, тематске и интердисциплинарне наставе; 3. Креирање подстицајне и мотивишуће средине за учење, у којој се кроз наставу врши снажан васпитни утицај на ученике; 4. Овладавање различитим стиловима учења, препознавање и охрабривање адекватног стила учења и креативних потенцијала ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПоздравна реч. Интерактивне вежбе представљањаУвод у основне појмове драме у образовањуПауза за кафу и освежењеНевербално изражавање и комуникацијаИгре речимаПауза за ручакИгре улогаПокрет у просторуПауза за кафу и освежењеУчење кроз доживљено искуствоРефлексија о могућностима примене, подела у мале групе и припрема за наредни дан2. данЗвук и покрет у наставиРазвијање дечје игре до методичког средстваПовезивање градива са реалним искуствима ученикаПауза за кафу и освежењеПримена драмских игара у наставиПауза за ручакРефлексија и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3000 динара. У цену су урачунати: - трошкови изнајмљивања простора; - трошкови материјала за припрему и вођење програма; - трошкови освежења и сендвича за учеснике; - путни трошкови реализатора и координатора; - куповина и штампање сертификата; - финансијска администрација; - хонорари за аутора, реализатора и координатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Smederevska Palanka Сунчица Милосављевић, Бранијета Конџуловић 17 3.94
2 ОШ „Павле Поповић”, Трг палих бораца и жртава фашистичког терора 3, Вранић Миодраг Савовић, Наташа Китаноска, Весна Шојић, Даринка Ковачевић 21 3.96
3 ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246, Београд Миодраг Савовић, Наташа Китаноска, Даринка Ковачевић 17 4

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.97