Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом” као наставни и ваннаставни модел рада

Каталошки број програма: 454  

Не

Удружење Тим за Образовање и Културу – ТОК, Растка Петровића 27, 11000 Београд, tok.info@yahoo.com, 0695586879, 0603679900,

Милош Дилкић, tok.info@yahoo.com, 0695586879, 0695586879,

Игор Станковић, Дипломирани васпитач, Дечија играоница "ВРТ"; Анђелија Јочић, Дипломирани полониста, Студио за децу „Врт„, Удружење грађана „ТОК"; Милош Дилкић, Дипломирани правник, International School Belgrade, Удружење "ТОК";

Игор Станковић, Дипломирани васпитач, Дечија играоница "ВРТ"; Анђелија Јочић, Дипломирани полониста, Студио за децу „Врт„, Удружење грађана „ТОК"; Милош Дилкић, Дипломирани правник, International School Belgrade, Удружење "ТОК"; Душица Благојевић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Милан Ракић„; Весна Шојић, Професор разредне наставе, ОШ „Милан Ракић„ Нови Београд; Eмилија Вељковић, Дипломирани васпитач, ПУ Дечји дани;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање полазника за примену метода интерактивног, авантуристичког, искуственог учења у области наставе појединачних предмета, повезивања различитих предмета, или рекреативних или такмичарских програма на нивоу школе, општине или града

Упознавање са методом, овладавање методом и самостално развијање програма за увођење нових наставних јединица, проверу знања или повезивање са другим наставним областима, хоризонтално и вертикално; увиђање значаја анимације и интерактивних модела за мотивацију ученика и лакше овладавање градивом; развијање сарадње са колегама из других наставних области; самостално креирање материјала и развијање програма по моделу за различите образовне сврхе и циљеве у непосредном раду са децом. Увиђање значаја фиктивног плана у раду са децом и његов утицај на стицање и трајно усвајање знања; увиђање значаја и вредности интерактвиног приступа за дечје преузимање одговорности за сопствено учење и развој креативног мишљења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТеоријско и практично упознавање модела, методологије креирања садржаја и техничке израде материја2. данТеренска провера њихових потрага; разрада наставне/вананнаставне теме потраге; школа-шира заједница

30

дана: 2
бодова: 16

3000 по полазнику (трошкови закупа простора, трошкови припреме радионице и радионичарског материјала, трошкови штампања, трошкови освежења, трошкови хране, финансијска администрација, куповина сертификата, 10% за организацију носиоца акредитације, хонорари за ауторе, реализаторе и координатора; путни трошкови за семинаре ван Београда)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Дечји дани", Господар Јевремова 18, Београд Игор Станковић, Анђелија Јочић, Милош Дилкић 30 3.96
2 Основна школа "Исидора Секулић", Гаврила Принципа 42, Београд Игор Станковић, Анђелија Јочић, Милош Дилкић 29 3.66

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.81