Срећан мозак боље учи – програм за развој емоционалних и социјалних вештина

Каталошки број програма: 746  

Не

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА, Марка Миљанова 22, Нови Сад, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0641313620, 0641751581,

Дијана Радојковић, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0216618038, 0641313620,

Дијана Радојковић, Професор педагогије, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Жана Ердељан, Дипломирани психолог, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад;

Дијана Радојковић, Професор педагогије, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Жана Ердељан, Дипломирани психолог, ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Креирање васпитно образовног контекста за учење социјалних и емоционалних вештина, усмерених ка добробити свих чланова вртићке заједнице.

Истицање важности учења деце социјалним и емоционалим вештинама. Учење о функционална стања мозга и њиховим импликацијама на понашање деце и одраслих. Оспособљавање учесника за практиковање вештина комуникације као предуслова за учење деце социјалним и емоционалним вештинама.Оспособљавање учесника у пружању подршке деци да се фокусирају и уче. Оспособљавање учесника за подстицање развоја емоционалне резилијенције, јачање контроле импулса, контроле испољавања емоционалних реакција, подстицање социјално пожељног понашања, јачање емпатије код деце. Оспособљавање васпитача за креирање позитивне и подстицајне вртићке климе и јаке вртићке заједнице која подстиче унутрашњу мотивацију, срећу, конструктивно решавање проблема и повезаност.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.Срећан мозак боље учи – три дела мозга /три функције2.Саморегулација одраслих као предуслов регулисања дечјег понашања Пауза3.Седам моћи васпитача: Перцепција, Заједништво (1.део)Пауза за ручак4. Седам моћи васпитача: Пажња, Слободна воља (2. део)Пауза5. Седам моћи васпитача: Прихватање, Наклоност, Намера (3.део)2. дан1. Предуслови учења и напредовања деце – обезбеђен осећај сигурности и осећај повезаностиПауза2. Учење деце емоционалним вештинама, 1.деоПауза за ручак3. Учење деце емоционалним вештинама, 2.деоПауза4. Учење деце социјалним вештинама Пауза5. Формирање вртићке заједнице - оптималан развој свих њених чланова

30

дана: 2
бодова: 16

3.000 нето по учеснику (у цену су урачунати: Приручник ,,Срећан мозак боље учи", радни материјал, потрошни материјал, хонорар за реализаторе, уверења). У цену нису урачунати додатни трошкови ( путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Дечији дани", Господар Јевремова 18, Београд Дијана Радојковић, Жана Ердељан 30 3.98
2 ПУ ''Др Сима Милошевић'', вртић ''Чаролија'', улица Капетана Радича Петровића, Земун Дијана Радојковић, Жана Ердељан 27 3.99
3 ПУ ''Чукарица'', Београд Дијана Радојковић, Жана Ердељан 30 3.95
4 Пожаревац, Предшколска установа "Љубица Вребалов", Дрварска бб Дијана Радојковић, Жана Ердељан 28 3.92

Укупно учесника: 115 | Просечна оцена: 3.96