Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Каталошки број програма: 2  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Милица Павловић„ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис„ Чачак; Александар Вукајловић, Професор технике и информатике, Градскa библиотека „Владислав Петковић Дис„;

Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ „Милица Павловић„ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис„ Чачак; Александар Вукајловић, Професор технике и информатике, Градскa библиотека „Владислав Петковић Дис„;

библиотекарство

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција школских библиотекара за стручно библиотечко пословање. Мотивација за примену пројектног метода и тематског планирања, као и радионичког рада у циљу побољшања читаности.

Библиотекари примењују правилно стручно пословање у школској библиотеци. Библиотекари дигитализују и формирају базе података. Примењују радионице за побољшање читаности. Реализују активности путем пројектног метода и смислено планирају тематске дане у школи. Промовишу свој рад. Струковно се повезују ради размене информација и искустава.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПоложај библиотекара у школи и образовном систему - Процена ресурса и сопственог радаПравилно библиотечко пословање - Смештај фонда - Обрада и сигнирање књигаРевизија и расход фонда - Правилно вођење - Инвентарске књигеЗначај дигитализације - Базе података у школској библиотеци - Промоција рада школског библиотекараТематско планирање -Пројектни метод - Школски пројекти - Радионице за побољшање читаностиЕвалуација и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

2.000.00 по учеснику (ауторски хонорар и услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Градска библиотека, Немањина 1, Панчево Биљана Лукић, Дубравка Илић, Александар Вукајловић 30 3.8
2 Крушевац, Центар за стручно усавршавање Биљана Лукић, Дубравка Илић, Александар Вукајловић 20 3.92
3 Регионални цемтар Ужице, Немањина 52, Ужице Биљана Лукић, Дубравка Илић, Александар Вукајловић 15 3.78
4 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Биљана Лукић, Дубравка Илић, Александар Вукајловић 21 3.88
5 Економска школа "Стана Милановић", Масарикова 29, Шабац Дубравка Илић, Александар Вукајловић 24 3.78
6 Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Војводе Мишића 35, Ваљево Биљана Лукић, Дубравка Илић, Александар Вукајловић 18 3.87
7 Народна библиотека Бор, Моше Пијаде 19 Биљана Лукић, Дубравка Илић, Александар Вукајловић 20 3.93
8 НБ „Стефан Првовенчани“ , Цара Лазара 36, Краљево Биљана Лукић, Дубравка Илић, Александар Вукајловић 28 3.93
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, Ниш Биљана Лукић, Дубравка Илић 15 3.89

Укупно учесника: 191 | Просечна оцена: 3.86