Интерактивне табле у настави

Каталошки број програма: 453  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024, 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Јован Сандић, , Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад;

Јован Сандић, , Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет, Нови Сад; Мирјана Тунгуз, , Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад; Јасмина Јерковић, ОШ "Ђура Јакшић", Каћ; Тијана Аугустинов, ОШ Вук Караџић, Бачка Паланка; др Јованка Терзић, Гимназија ,,Исидора Секулић", Нови Сад; Жељко Станковић , Висока пословна школа, Нови Сад

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ је да се настава унапреди и прибилижи ученику као и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу.

Оспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимације, интерактивне хипермедијалне вежбе и софтвери). Коришћењем интерактивне табле у наставном процесу повећати индивидуализовани приступ у раду са ученицима. Упознати се са адекватним коришћењем интерактивне табле у циљу грануларизацију и прилагођавања садржаја различитим могућностима ученика. Упознати наставнике са коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета у раду са интерактивном таблом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМодул 1, Т1: Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процесМодул 1, Т2: Софтвери за интерактивну таблу (Флипчарт) Модул 1, Т3: Флипчарт софтвер за израду наст. материјала за интерактивну таблу, основне технике2. данМодул 2, Т1 - Флипчарт софтвер за израду наст. материјала за интерактивну таблу, напредне техникеМодул 2, Т2 - Интеграција интерактивних и медијских материјала у наставни материјалМодул 2, Т3 - Радионица - Израда наставних материјала за сопствене потребе

30

дана: 2
бодова: 16

Цена реализације износи 4600 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок, трошкови коришћења простора и опреме, опрема за интерактивну таблу).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Јован Сандић, Мирјана Тунгуз 15 3.92
2 Основна школа "Вељко Дугошевић" Милана Ракића 41Београд Звездара Јован Сандић, Јасна Адамов 30 3.89
3 Основна школа "4 Октобар" ЈНА бр. 2 Војвода Степа Јован Сандић, Јасна Адамов 14 3.84
4 VI Београдска гимназија, Милана Ракића бр. 33, Звездара Београд Јован Сандић, Јасна Адамов 19 3.95
5 Основна школа "4 Октобар" ЈНА бр. 2 Војвода Степа Јован Сандић, Јасна Адамов 16 3.95
6 Средња школа "22. Октобар" Николе Тесле бр. 78 Жабаљ Јован Сандић, Јасна Адамов 15 3.87
7 Средња школа "22 Октобар" Николе Тесле бр. 78 Жабаљ Јован Сандић, Јасна Адамов 15 3.95
8 Основна школа "Васа Стајић" Војводе Книћанина бр. 12б Нови Сад Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 30 3.93
9 Основна школа "Уједињене Нације" Београд Чукарица Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 30 3.92
10 Основна школа "Олга Петров" Падинска Скела бр. 9 Падинска Скела Јован Сандић, Јасна Адамов 27 3.96
11 Основна школа "Јожеф Марчок Драгутин" Јожефа Марчока бб Гложан Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 30 3.92
12 Основна школа "Братство Јединство" Ослобођења 6, Куцура Јован Сандић, Јасна Адамов 27 3.99
13 Средња стручна школа "Доситеј Обрадовић" Краља Петра I Карађорђевића бр. 11 Нови Кнежевац Јован Сандић, Мирјана Тунгуз 28 3.95
14 Средња стручна школа "4 Јули" Светозара Марковића бр. 43 Врбас Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 30 3.94
15 Основна школа "Добросав Радосављевић-Народ" Мачвански кеј 29 Мачванска Митровица Јован Сандић, Мирјана Тунгуз 30 3.95
16 Основна школа "Иво Лола Рибар" Главна 270 Рума Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 30 3.95
17 Основна школа "Васе Стајић" Војводе Книћанина 12б Нови Сад Јован Сандић, Мирјана Тунгуз 21 4
18 Средња техничка школа "Милева Марић" Главна 6-9 Тител Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 27 3.97
19 Основна школа "Станко Крстин" Карађорђева 8 Радојево Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 30 3.99
20 Гимназија "Жарко Зрењанин" Палих бораца 9 Врбас Јован Сандић, Јасна Адамов 26 3.95
21 Основна школа "Милован Глишић" Др Питовића 6 Ваљево Јован Сандић, Мирјана Тунгуз 15 3.96

Укупно учесника: 505 | Просечна оцена: 3.94