Вртић као сигурна база: кућне посете као облик сарадње породице и вртића

Каталошки број програма: 763  

Не

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија", Булевар Ослобођења 147/116, Нови Сад, harmonija.c@gmail.com, 021450149, ,

Јелена Бранковић, harmonija.c@gmail.com, 0216519010, 0642538508,

Ивана Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Одсек за психологију; Јелена Бранковић, Дипломирани психолог, Центар за подршку раном разавоју и породичним одно;

Ивана Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Одсек за психологију; Јелена Бранковић, Дипломирани психолог, Центар за подршку раном разавоју и породичним одно; Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, ДУ„Дечија радост„Ириг; Наташа Лукић, мастер психолог, Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „; Александра Петровић, , ПредшколскаУстановаЧукарица; Милица Марковић, Дипломирани социјални радник, Предшколска установа Чукарица; Невена Стрижак, Дипломирани психолог, Предшколска Установа Чукарица;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Циљ семинара је јачање капацитета запослених у предшколским установама за успостављање сарадње са породицом кроз кућне посете, у условима породичног дома, кроз форму рада „у породици – за дете„

• Упознавање са циљевима, облицима и врстама програма кућних посета као облика сарадње са породицом усмереног на интензивну размену информација са породицом у циљу јачања васпитне функције породице, или радa на остваривању континуитета стимулативног окружења и подршке учењу и сазнавању детета • Јачање капацитета за планирање кућне посете и усклађивање са циљевима за дете и сарадњу са породицом. • Овладавање техникама и развој вештина рада са породицом током кућне посете • Развијање компетенција за документовање и праћење процеса кућних посета кроз коришћење рефлексивних прича о породици • Развијање капацитета за хоризонталну размену и подршку тимској рефлексивној пракси

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУВОДНА АКТИВНОСТОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КУЋНE ПОСЕТЕ КАО ОБЛИКА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМПАУЗА ЗА КАФУПЛАНИРАЊE ЦИЉА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ И РАДА СА ПОРОДИЦОМ ТОКОМ КУЋНЕ ПОСЕТЕПАУЗА ЗА РУЧАККАРАКТЕРИСТИКЕ РАДА У ПОРОДИЦИ ТОКОМ КУЋНЕ ПОСЕТЕПАУЗА ЗА КАФУЗАВРШЕТАК И ДОКУМЕНТОВАЊЕ КУЋНИХ ПОСЕТАЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИЗАВРШНА ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2.000 рсд или 60.000 рсд за групу од 30 учесника. У цену су урачунати нето хонорари за водитеље едукативног семинара и штампани материјал за учеснике који се користи током семинара. У цену нису урачунати путни трошкови као ни порези и доприноси које такође сноси наручилац семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за едукацију ЦЕНТАР ХАРМОНИЈА, Корнелија Станковића 39/20, Нови Сад Јелена Бранковић, Олгица Стојић 7 4
2 Установа за предшколско васпитање и образовање "Полетарац" Рума, објекат "Центар", Вељка Дугошевића 144 Јелена Бранковић, Олгица Стојић 10 3.86

Укупно учесника: 17 | Просечна оцена: 3.93