Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Каталошки број програма: 247  

Не

Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, 11000 Београд, info@zdravlje.org.rs, 0112078600, ,

Анђелка Грујичић, andjelka.grujicic@zdravlje.org.rs, 0112078655, 0638721348,

Светлана Младеновић Јанковић, магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Eleanor Hill, доктор филозофије (Phd), Stockport Primary Care Trust, United Kingdom; Patricia King, Master of Education, Независни консултант за образовање; Susan Occleston, Master of Education, Shared Learning in Action, UK; Јасмина Николић, Дипломирани психолог, МПНТР, Школска управа Београд;

Светлана Младеновић Јанковић, магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Душанка Матијевић, Професор, доктор наука, Градски завод за јавно здравље Београд; Бранко Новокмет, Професор техн. и инф. образовања, Основна школа „Момчило Живојиновић„ Младеновац; Весна Филиповић, Школски психолог, Основна школа „Момчило Живојиновић„ Младеновац; Светлана Андријанић, Проф. разр. наставе и дипл. географ , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац; Јелена Антић, Дипломирани филолог, ОШ „Мирко Јовановић„ Крагујевац; Анђелка Грујичић, доктор медицине, мастер јавног здравља, Градски завод за јавно здравље Београд; Невенка Ковачевић, доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Љиљана Лазаревић, професор разредне наставе, ОШ "Михаило Петровић Алас", Београд (Стари град); Слађана Луковић, Мастер, студент докторских студија, ОШ "Старина Новак", Београд (Палилула);

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање капацитета наставника у области превенције злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС).

• Оспособљавање наставника за примену методе Заједничко учење кроз акцију уз сагледавање значаја партиципације ученика у превенцији злоупотребе психоактивних супстанци. • Оспособљавање наставника да код ученика развијају вештине које су важне за контролу сопственог понашања: - развијање емоционалне интелигенције; - подстицање самопоштовања; - оспособљавање ученика за процену ризичног понашања; - развијање делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје. • Оспособљавање наставника да код ученика развијају активан приступ у борби против злоупотребе ПАС кроз процес истраживања проблема и унапређење комуникације са вршњацима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПроблем злоупотребе психоактивних супстанциПаузаПредстављање програма „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци„ПаузаУвод у емоционалну интелигенцију2. данРазвој делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје из окружењаЗначај тимског радаПаузаПрипрема и реализација истраживачких задатакаПаузаSWOT анализа ПрограмаПаузаПримена програма у пракси - упутства

30

дана: 2
бодова: 16

3.000 РСД по учеснику. Спецификација трошкова: • накнаде реализаторима; • едукативни штампани материјал; • потрошни материјал; • освежење током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 26 3.87
2 ОШ "Слободан Секулић", Норвешких интернираца 18, Ужице Светлана Андријанић, Јелена Антић, Анђелка Грујичић 25 3.89
3 Основна школа "Бранко Радичевић", Седлари (Свилајнац) Светлана Андријанић, Јелена Антић 30 3.97
4 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 22 3.95
5 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 25 3.94
6 ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац Светлана Андријанић, Јелена Антић 30 3.94
7 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 15 3.97
8 Основна школа "Сава Шумановић", Добановачки пут 107, Земун Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 22 3.96
9 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић 11 3.92
10 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 23 3.95
11 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 30 3.87
12 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 13 3.9
13 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 15 3.95
14 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 13 3.94
15 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 7 3.87
16 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 16 3.98
17 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 18 3.73

Укупно учесника: 341 | Просечна оцена: 3.92