МУЗЕЈ ШКОЛЕ У РЕДОВНОЈ И ИЗБОРНОЈ НАСТАВИ

Каталошки број програма: 228  

Не

Основна школа „Старина Новак”, Кнез Данилова 33-37, Београд, direktor@starina.rs, 0113239234, ,

Горана Киковић, goranakikovic@gmail.com, 0113239234, 0641212218,

Милош Пекић, Дипломирани историчар, ОШ„Старина Новак”;

Милош Пекић, Дипломирани историчар, ОШ„Старина Новак”; Мања Милиновић, дипломирани историчар, ОШ„Старина Новак”, Трећа београдска гимназија; Реља Пекић, Мастер етнологије и антропологије, /;

друштвене науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Отварање музеја школе. Општа координација и комуникација наставног колектива у стварању новог школског амбијента и његовог функционисања у свим видовима наставе као и у односу са ваншколским установама и локалном заједницом.

Едуковање наставника за тимски рад у формирању и функционисању музеја школе. Развијања знања, ставова и вештина наставника за индивидиуални рад и/или тимску сарадњу у области музеологије, архивске делатности и галеријских активности. Развијање знања и вештина за планирање и извођење кооперативног рада ученика, родитеља и наставника.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данМузеологија у 21. веку ДискусијаЕдукативни програми београдских музејаПАУЗАМузеј ОШ„Старина Новак”- оснивање, рад и искуства ДискусијаПАУЗАРадионица: Припрема грађе за потребу музејских изложбиПАУЗАРадионица: Припрема грађе за потребе музејских изложби

30

дана: 1
бодова: 8

2 500,00 РСД У цену су урачунати: штампани материјал за учеснике семинара, радни материјал за рад на семинару, стручни и административно-технички трошкови обуке. Спецификација: Укупни трошкови семинара износе 75 000,00 РСД. У цену су укључени хонорари аутора и реализатора, порез, административни трошкови и потрошни материјал. 30% за материјалне трошкове програма 70% за надокнаду аутору и реализаторима

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Vrdnik, hotel Termal Милош Пекић, Мања Милиновић, Реља Пекић 20 3.71
2 Основна школа "Старина Новак", Палилула, Београд Милош Пекић, Мања Милиновић, Реља Пекић 9 3.89

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.8