Напредовање ученика – резултат тимског рада

Каталошки број програма: 42  

Не

Удружење Едупроф, Браће Радић 152, Суботица, udruzenjeeduprof@gmail.com, 0654100294, ,

Виолета Врцељ Одри, udruzenjeeduprof@gmail.com, 024557403, 0654100294,

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Бранка Анђеловић, Професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић";

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, ПУ "Наша радост"; Бранка Анђеловић, Професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић";

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника обуке за остваривање партнерства са родитељима у процесу подстицања развоја ученика у смислу планирања и предузимања усклађених васпито-образовних поступака према ученику.

Оспособити учесника обуке за примену инструмената за процену психофизичког статуса ученика и процену стила учења. Оспособити учесника обуке за вођење родитељског сасатанка у форми интерактивне обуке родитеља на теме «Улога родитеља у подстицању психофизичког развоја ученика» и «Пут ка ефикасном учењу» Оспособити учесника обуке за вођење пријема за родитеље по установљеном протоколу. Оспособити учесника обуке за оснаживање родитеља за преузимање активне улоге у процесу подстицања развоја ученика. Подстицање тимског рада у планирању и подстицању напредовања ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне активностиАспекти развојаУчењеПроцена развојног статуса ученика, структуре интелигеније и стилова учењаУченик као активан учесник у изради плана сопственог развојаИндивидуализовани план развоја ученикаСарадња са родитељимаЗавршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

1.500, 00 динара по учеснику. У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и радни материјал за учеснике. Нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја као ни исхрана за учеснике за време обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Кизур Иштван", Ивана Зајца бр. 9, Суботица Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 25 3.93
2 Oсновна школа "Вук Караџић", Трг Маршала Тита 1, Бајмок Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 29 3.98
3 Основна школа "Жарко Зрењанин", Маршала Тита 33, Бока Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 20 3.7
4 Основна школа "Ђуро Салај", Шандора Петефија 19 Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 26 3.97
5 Основна школа "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 25 3.97
6 ОШ "Кизур Иштван", Ивана Зајца 9, Суботица Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 21 3.92
7 Основна школа "Свети Сава", Аксентија Мародића бб, Суботица Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 26 3.93
8 Основна школа "Владимир Назор", Суботица Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 23 3.98
9 Основа школа "Јован Микић", Суботица Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 26 3.98
10 ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица Виолета Врцељ Одри, Бранка Анђеловић 18 3.94

Укупно учесника: 239 | Просечна оцена: 3.93