Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Каталошки број програма: 28  

Не

Аутономни женски центар, Тиршова 5а Београд, dobre_prakse@azc.org.rs, 0112687190, , 0112687190

Тања Игњатовић, tanja@azc.org.rs, 0112687190, 0638533180, 0112687190

Тања Игњатовић, докторат наука, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, Мастер, Институт за психодраму, Европска асоцијација за пс;

Тања Игњатовић, докторат наука, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, Мастер, Институт за психодраму, Европска асоцијација за пс; Марина Илеш, Магистарка наука, Аутономни женски центар ; Биљана Славковић, , Институт за психодраму, Београд;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицање знања и унапређење вештина за препознавање и поступање запослених у образовном систему у ситуацијама насиља којем су изложене жене и деца у породици.

Стицање знања о карактеристикама насиља према женама и деци у породици. Разумевање безбедносних ризика и последица директног и индиректног насиља за развој деце. Разумевање општих прнципа који руководе поступање. Упознавање са надлежностима релевантних служби. Усвајање процедура за поступање од стране запослених у образовним установама. Иницирање акција за подизање свести о родно заснованом насиљу у школском контексту.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОтварање семинара, упознавање чесника/ца, очекивања и „улазни тест – први дан„ Врсте насиља према женама и према деци – равноправност партнера и брига о дециПредрасуде о насиљу у породициМоћ, злоупотреба моћи и поверењаДинамика и механизми насиља у породициЗашто жене остају у насиљу? Зашто деца не пријављују насиље?„Излазни тест – први дан„ 2. данОсврт на садржај првог дана семинара, „улазни тест – други дан„„Оквир„ за институционалну интервенцијуИдентификовање и утврђивање насиља у породици - правила комуникације, поверљивост и безбедностПроцена степена угрожености/опасности од насиљаНадлежности и интервенције релевантних служби (холистички и мултидисциплинарни приступ)Улога образовно-васпитног система у заштити деце од насиља у породици и родно заснованог насиљаШест основних принципа у раду са насиљем и утицај на институционалну праксуМогући сукоб принципа и избор приоритета„Излазни тест – други дан„ и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 13

3.000 динара по учеснику. У цену је укључена накнада и путни трошкови предавачицама, радни и едукативни материјал, административни трошкови организације семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Вртић "Сањалица", Јабланићка 20 Тања Игњатовић, Биљана Славковић 23 3.95
2 Нови Сад, Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22 Тања Игњатовић, Марина Илеш 15 3.87
3 Београд, Хотел "Парк", Његошева 2 Тања Игњатовић, Марина Илеш 23 3.97
4 Нови Сад, Историјски архив, Филипа Вишњића 2а Тања Игњатовић, Марина Илеш 14 3.91
5 Нови Сад, Канцеларија ОПЕНС-а, Лазе Телечког 2 Тања Игњатовић, Марина Илеш 28 3.95
6 Пожаревац, Вртић "Невен", Сопотска 2 Тања Игњатовић, Биљана Славковић 30 3.78

Укупно учесника: 133 | Просечна оцена: 3.91