Пројекти у предшколској установи

Каталошки број програма: 684  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662, , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Гордана Ђорђевић , дипл. педагог, спец. управљања прој., ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун; Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима, ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун;

Гордана Ђорђевић , дипл. педагог, спец. управљања прој., ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун; Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима, ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање и унапређивање вештина учесника семинара за: развијање пројеката на нивоу васпитне групе; развијање и презентовање пројеката на нивоу тимова и радних група; активно укључивање у процес развојног планирања као подршке квалитету.

- Упознавање са принципима и процесом развијања пројеката са децом - Разумевање заснованости корака у развијању пројеката на: посматрању и косултовању са децом у функцији програмирања садржаја; повезивању са породицом и окружењем и посебној организацији средине за учење - Разумевање сврхе и упознавање са могућим начинима документовања и евалуације пројекта као подршке за рефлексију и развијање програма - Упознавање са могућностима развијања пројеката на нивоу тимова вртића и радних група кроз: избор теме, организацију, праћење, документовање, евалуацију и презентовање пројекта - Разумевање развојног планирања као система специфичних пројеката који доприносе квалитету вртића и установе,и сопствене улоге и улоге тимова у овом процесу

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.1. Пројекти у раду са децом – значење 1.2. Технике избора теме пројекта1.3. Праћење и посматрање и консултовање деце у функцији креирања садржаја пројекта1.4. Средина за учење и истраживање током рада на пројекту (физичка и социјална)1.5. Документовање и евалуација током пројекта као подршка за рефлексију и даље развијање програма2. дан2.1. Формирање тимова и радних група2.2. Развијање пројекта на нивоу тима/радне групе2.3. Израда презентација пројеката и излагање2.4. Развојно планирање као системски приступ у развијању квалитета - путем пројеката 2.5. Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

3.000 дин. по учеснику (плус трошкови смештаја и превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Врачар", Београд Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 25 3
2 ПУ "Ракила Котаров Вука" - Лазаревац Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
3 ПУ "Полетарац", Владимира Хурбана 13, Стара Пазова Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.98
4 ПУ "Радосно детињство" - вртић "Различак" Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 29 3.95
5 Предшколска установа Сента, Златне греде 7, Сента Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
6 ПУ "Полетарац", Светосавска 83, Барајево Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.98
7 ПУ "Раковица", Славољуба Вуксановића 22 Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
8 ППУ "Мало краљевство", Игманска 8, Лазаревац Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 24 3.98
9 ПУ "Вера Гуцуња", Сомбор Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 29 3.99
10 ППУ "Адаленд" Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 28 3.93
11 ПУ „Бошко Буха“, ул. Саве Ковачевића 8, Врбас Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.98
12 ПУ "11.април" - вртић "Исток", Јурија Гагарина 168 Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.98
13 ПУ Чуруг, Трг слободе 4. Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 24 4
14 ПУ "Бисери", Радоја Крстића 90, Трстеник Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 26 3.99
15 ПУ "Врачар" Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 29 3.99
16 ПУ "11.април" - Нови Београд Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 28 3.97
17 ПУ "Радосно детињство" - Нови Сад Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.94
18 ПУ "Буцко", Сокобања Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 29 4
19 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" , Шид Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 4
20 Врттић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 29 3.98
21 ПУ "Савски венац", Топчидерски венац бр. 1 Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.94
22 ПУ "Бошко Буха", Блок Саве Ковачевића 8, Врбас Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 29 3.96
23 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.96
24 ПУ "Ариље", Стевана Чоловића бб, Ариље Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 28 3.98
25 ПУ „Полетарац“ , ул. Владимира Хурбана 13, Стара Пазова Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
26 ПУ "Шумска вила", Интернационалних бригада 86 Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.95
27 Лазаревац Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 15 4
28 ПУ "Сурчин", Братства јединства 2 Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
29 ПУ "Паметнија" Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
30 Регионални центар Ужице Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
31 ПУ "Савски венац" Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
32 вртић "Дизниленд", Адмирала Вуковића 5 Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 28 3.99
33 ПУ "Ђулићи", Зајечар Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 30 3.99
34 Регионални центар за стручно усавршавање - Чачак Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 27 4
35 Регионални центар за стручно усавршавање - Чачак Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 28 3.99
36 Регионални центар Чачак Гордана Ђорђевић , Јелена Крсмановић 21 3.99

Укупно учесника: 1016 | Просечна оцена: 3.95