Моторичко учење и развој деце

Каталошки број програма: 1011  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, info@fsfv.ni.ac.rs, 018510900, , 018242482

Александра Алексић-Вељковић, aleksic.veljkovic@gmail.com, 018212192, 063443294,

Александра Алексић-Вељковић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Катарина Херодек , доктор наука , Факултет спорта и физичког васпитања;

Александра Алексић-Вељковић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Катарина Херодек , доктор наука , Факултет спорта и физичког васпитања; Слађана Станковић, доктор наука, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је упознавање и обука васпитача и наставника са најважнијим идејама у моторичком учењу и моторичком развоју, као и обједињавање ових области на приступачан и занимљив начин.

Специфични циљеви се односе на: Упознавање са моторичким понашањем човека које обухвата три области: моторички развој, моторичко учење и моторичку контролу. Стицање знања и разумевање принципа сваке од ових области омогућиће стручњацима у области физичког васпитања и спорта, васпитачима у предшколским установама и наставницима физичког васпитања, да разумеју сложено моторичко понашање човека и на правилан начин обучавају моторичке вештине, процењују степен савладаности и напредовања ученика, исправљају грешке приликом учења итд. Учесницима ће уз помоћ материјала са семинара бити олакшан и у великој мери иновиран рад са децом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данСложено моторичко понашање деце - основни концептиКласификација моторичких вештинаПаузаПроучавање фаза у развоју и моторичком учењуМерење и процењивање моторичког учењаПауза за ручакПрактични приказ у сали за физико васпитањеПровера стечењих знања Додела сертификата и материјала са семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику биће 3.000,00 динара. Спецификација цене: Путни трошкови од 6.000,00 до 12.000,00 динара; Радни материјал - 10.000,00 динара; Освежење - 10.000,00 динара; Надокнада предавачима - 3х10.000,00 + порез; Факултет спорта и физичког васпитања - 18.000,00 динара.