Примена савремених технологија у превенцији и корекцији постуралног статуса деце од 1-10 година живота

Каталошки број програма: 1020  

Не

Учитељски факултет, Београд, Kраљице Наталије 43., dekanat@uf.bg.ac.rs, 0113615225, 0113679227, 0112641060

Даница Џиновић, Којић, danica.dzinovic@uf.bg.ac.rs, 0112515354, 0648600638,

Даница Џиновић-Којић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду ;

Даница Џиновић-Којић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду ; Драган Мартиновић , доктор физичке културе, Учитељски факултет у Београду ; Данимир Мандић , доктор наука, Учитељски факултет у Београду ; Филип Којић, Мастер проф физичког васпитања и спорта, Висока школа стру. студија, Кикинда;

физичко васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ програма је проширивање теоријских знања и оспособљавање васпитача и учитеља за конструктивно-практичну обуку у примени савремених технологија,рано препознавање и адекватан третмандеце у превенцији и корекцији постуралног статуса.

Побољшавање професионалне ефикасности васпитача и учитеља у методичком погледу пружањем релевантних знања о значају увођења нових технологија на општи развојдетета. Да одрасли после едукације, овладају методама процене психомоторне организованости деце; оцењивања телесног држања тела деце;процене и оцењивања статуса ногу и стопала. Да се одрасли оспособе за практичну примену савремених технологија и специфичних програма како у превенцији тако и у корекцији постуралног статуса деце. Да се подстакне сарадња и појачано ангажовање родитеља у овој области, односно укључивање породице у едукативну интервенцију предшколске установе и школе на плану промовисања правилног развоја и здравља деце.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данПроцена и оцена психомоторне организованости деце2. данНије тешко бити прав и здрав

26

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је3.100 дин. и подразумева: трошкове за аутора семинара иреализаторе; радионички материјал ЦД, фасцикле, оловке....