Припремни предшколски програм – од Основа програма до реализације

Каталошки број програма: 661  

Не

ПУ Врачар, Бјелановићева 2, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 0117154077, 0117154086, 0117154105

Љиљана Драгутиновић, seminaripuvracar@gmail.com, 0112443936, 0641212722,

Љиљана Драгутиновић, , ПУ „Врачар„; Нада Парезановић, , ПУ "Врачар";

Љиљана Драгутиновић, , ПУ „Врачар„; Нада Парезановић, , ПУ "Врачар"; Биљана Радојковић, , Приватна предшколска установа „Ђурђевак „ Младенов;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професиналних компетенција васпитача и стручних сарадника у истраживању васпитне праксе и трагање за оптималним решењима у подизању квалитетаа у реализацији припремног предшколског програма.

Упознавање учесника са резултатима и искуствима у раду на овој теми, као и са примерима добре праксе; Подстицање васпитача на истраживање сопствене праксе везане за начин реализације ППП, увиђање јаких и добрих страна; Помоћ у практичној примени Основа Програма - део везан за ППП; Развијање вештина и способности у домену индивидуалног праћења дечјег развоја и напредовања као полазишта у планирању рада са децом у ППП

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПредстављање програма „ППП од Основа програма до реализације"Уводна радионица – преиспитивање праксе у односу на Основе програмаПаузаСпецифичности ППП у односу на програм рада са децом од 3 до 7 година. ППП из перспективе детета, родитеља, васпитача, школеПаузаДоминантне активности у раду са децом која се припремају за школуПосматрање и праћење деце у циљу индивидуализације в-о радаПауза Циљеви и задаци2. данРеализација активности из развоја говора и почетно математичко образовање ПаузаРадни листовиРазвој графомоторикеПаузаСарадња са Основном школомСарадња са породицомПаузаВођење педагошке документације Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. Цена покрива радни материјал и накнаду предавачима.