Младост и здравље – изазови савременог доба

Каталошки број програма: 249  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Маја Радојевић, , Институт за здравствену заштиту мајке и детета Срб; Биљана Петровић, , ЗЗЗЗ РМУП-а ; Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија ”Свети Сава”;

Маја Радојевић, , Институт за здравствену заштиту мајке и детета Срб; Биљана Петровић, , ЗЗЗЗ РМУП-а ; Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија ”Свети Сава”;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење знања наставника у области заштите репродуктивног здравља и осавремењaвање приступа наставника у комуникацији са ученицима како би могли компетентније и узрасно примерено да помогну ученицима у очувању репродуктивног здравља

Подршка наставницима у разумевању и прихватању специфичности репродуктивног и сексуалног развоја у детињству и адолесценцији. Препознавање најчешћих изазова у педагошкој пракси са којима се наставници срећу у комуникацији са ученицима о темама људске репродукције и сексуалности. Упознавање наставника са савременим методима заштите од полних, полнопреносивих инфекција и непланиране малолетничке трудноће. Познавање наставника са најважнијим анатомским и физиолошким обележјима полног развоја како би помогли ученицима да одговорно брину о свом репродуктивном здрављу. Упознавање наставника са препорукама Европске канцеларије СЗО у области холистичког сексуалног образовања и васпитања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данХолистички приступ сексуалном образовању и васпитањуПаузаПсихосексуални развој у детињству и адолесценцијиПаузаАнатомија и физиологија репродуктивног системаПаузаПолне и полно преносиве болестиПаузаСавремени методи контрацепцијеПаузаУсавршавање комуникацијских вештина у раду са младима у области репродуктивног здравља

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2500 динара. Цена укључује: хонораре за три водитеља, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.