Насиље у школи – примети и пријави

Каталошки број програма: 43  

Не

ОШ Бранко Пешић, Светотројичина 4, Београд, osbrankopesic@yahoo.com, 0113167133, ,

Ненад Ћирић, nenadc79@gmail.com, 0113167133, 0642448914,

Никола Танасковић, -, Фондација СОС Дечија села Србија; Марија Нијемчевић, -, Фондација СОС Дечија села Србија;

Дарко Станојковић, -, ОШ "Бранко Пешић" ; Љиљана Пањковић, -, ОШ „Бранко Пешић„ ;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенција наставног особља у креирању одговора на злостављање и занемаривање деце у школској средини

Разумевање кључних термина и појмова из области заштите деце. Јачање компетенција наставника из домена процедура пријављивања и реаговања на ситуације злостављања/занемаривања ученика. Стицање знања о повезаности културног контекста и реаговања у области заштите деце од злостављања и занемаривања. Препознавање различитих аспеката заштите деце у свакодневном раду и професионалним улогама. Подстицање на размену искустава, дељење примера добре праксе и изазова у свакодневном раду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОднос злостављања деце и културног контекстаПаузаНасиље и како га препознатиПауза за ручакОблици насиљаПаузаСнаге и слабости професионалаца Завршна дискусија2. данОпшти и посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља у образовно-васпитним установама ПаузаАктивно слушање као инструмент за узимање изјаве од дететаПауза за ручакПревенција насиља у образовно - васпитним установама и како је организоватиПаузаФорум театар - примена стечених знања и вештинаСумирање и евалуација обуке

25

дана: 2
бодова: 16

Хонорари реализатора, материјал за рад и сертификати 2.600, 00 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ"Бранко Пешић", Земун Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 25 3.95
2 ОШ"Горња Варош" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 24 3.93
3 ОШ"Лазар Саватић" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 25 3.87
4 ОШ"Бранко Радичевић" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 26 3.88
5 ОШ"Бранко Радичевић" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 25 3.92
6 ШООО"Ђуро Салај" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 21 3.68
7 ШООО"Ђуро Салај" Љиљана Пањковић 21 3.54
8 ОШ"Раде Кончар" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 25 3.95
9 ОШ"Раде Кончар" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 24 3.96
10 ОШ"Гаврило Принцип" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 22 3.86
11 ОШ"Мајка Југовића" Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 25 3.96

Укупно учесника: 263 | Просечна оцена: 3.86