Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Каталошки број програма: 773  

Не

ПУ Врачар, Бјелановићева 2, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 0117154077, 0117154086, 0117154105

Љиљана Драгутиновић, seminaripuvracar@gmail.com, 0112443936, 0641212722,

Mиланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар";

Mиланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар"; Катарина Радаковић, Васпитач у предшколској установи, П.У.``Врачар``;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара, сарадника и стручних сарадника за примену правила професиналне комуникације, стварање толерантне средине за рад, учење и развој.

Оспособљавање учесника да јачају и развијају професионалну компетенцију, овладавањем социјалним вештинама и вештинама комуницирања. Побољшање комуникације и развијање сарадње на свим нивоима. Оспособљавање учесника да препознају и спрече ризичне ситуације, као и јачање сопствених ресурса за професионалним реаговањем у ризичним ситуацијама. Отклањање социјалних конфликата у циљу стварања толерантног и подстицајног окружења.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУпознавање са садржајем програма обуке, агендом радаКомуникацијаПаузаПрофесионална комуникацијаПаузаСоцијални конфликтиПаузаЕвалуација дана2. данВештине комуницирања у решавању социјалних конфликатаРад са захтевним клијентимаПаузаРад са личним осећањимаПаузаКораци у раду са личним осећањимаПаузаЕвалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Нето 2500,00 РСД, У цену су урачунати: надокнаде реализаторима и аутору програма, путни трошкови, радни материјали потребни за реализацију, освежење за све учеснике и реализаторе, израда и штампање уверења о похађаној обуци, као и материјал за примену програма у пракси.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколса установа ``Моје чедо``, ул: Дубровачка бр.7 , Земун Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 21 3.97
2 предшколска установа``Сурчин``, вртић ``Дуга``, ул. Братство-јединство бр.2, Сурчин Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.98
3 Предшколска установа ``Бошко Буха`` Палилула,вртић ``Мали принц``, Прерадовићева 2а Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.93
4 Предшколска установа ``Бошко Буха`` Палилула,вртић ``Мали принц``, Прерадовићева 2а Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 27 3.91
5 Предшколска установа ``Чаробни свет``,ул. Војводе Влаховића бр.31г, Вождовац Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 23 3.96
6 Предшколска установа ``Кутак``, ул: Дебарска 19, Вождовац Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 22 3.97
7 Предшколска установа ``Бисери``, вртић ``Бисери 3``,ул. Радоја Крстића бб, Трстеник Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 29 4
8 Предшколска установа``Наша радост``, вртић ``Шумице``, ул.Банијска бб, Суботица Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.97
9 Предшколска установа``Врачар``, Вртић ``Бисер`` улица Светозара Марковића 14-16 Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 29 4
10 Предшколска установа``Врачар``, Вртић ``Бисер`` улица Светозара Марковића 14-16 Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.97
11 ПУ``Дечија кућа- љубав, вера, нада``, ул: Кнез Данила бр.45, Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 27 3.99
12 ПУ``11 април``, вртић ``Зека``, Бул.Зорана Ђинђића 55, Нови Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.96
13 Предшколска установа``Срећколино``, улица Шуматовачка 39а Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 24 3.98
14 Предшколска установа``Паметница-дипломат``,ул.Кнеза Вишеслава бр.44,вртић ``Кошутица`` Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 26 3.97
15 ПУ``Наша радост``, вртић ``Санда Марјановић``,улица: Пазинска број 4 , Суботица Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 28 4
16 Предшколска установа ``Изврнута торта``, Милутина Миланковића бр.110, Нови Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 15 3.97
17 ПУ``Наша радост``, улица : Антона Ашкерца број 3 , Суботица Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 26 3.98
18 Вртић ``Изврнута торта``, Милутина Миланковића 110, Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 16 3.97
19 Предшколска установа ``Изврнута торта``, Милутина Миланковића бр.110, Нови Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 10 3.99
20 ПУ``Наша радост``, вртић ``Сандра Манојловић``улица : Пазинска број 4 , Суботица Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 28 3.99
21 Предшколска установа ``Изврнута торта``, Милутина Миланковића бр.110, Нови Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 20 3.96
22 Предшколска установа ``Савски венац``, вртић ``Краљица Марија``,ул. Милоша Поцерца бр.6, Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 28 3.99
23 Предшколска установа ``Зашто-Зато``, Прашка бр.11, Београд Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 15 3.97
24 ПУ ``Мала академија``, Београд, улица Николаја Краснова бр.9 Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 15 3.98
25 ПУ ``Мала академија``, Београд, улица Николаја Краснова бр.9 Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 13 3.98
26 ПУ ``Дечија академија``, ул. Прегревица бр. 181б, Земун Mиланка Петковић, Катарина Радаковић 15 4

Укупно учесника: 607 | Просечна оцена: 3.97