Математика у игри

Каталошки број програма: 379  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Марија Рафајловић Стојковић, Магистар математичких наука, Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”; Бранисав Јовановић, Дипломирани физичар, Спец. информатике, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Марија Рафајловић Стојковић, Магистар математичких наука, Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”; Светлана Вуловић Јовановић, Дипломирани математичар, Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање приступа и компетенција наставника/васпитача за остваривање наставе/учењу математике са елементима игре.

Налажење исправних одговора на питања: Шта о учењу препоручују савремене психолошке и педагошке теорије? Како се препознају и предупређују тешкоће у учењу математике? Како помоћи сваком детету које има тешкоће у учењу? Како да математика буде лака и занимљива за сву децу? Шта нас покреће, мотивише? Како мотивисати ученике/децу за учење математике? Увођење историјата математичких идеја и ИТ-ја као мотивационог подстицаја за учење. Како да развијамо визуелно мишљење код деце? Како схватамо обавезе, а како игру-осветљавање игре као људске и дечије реалности (релаксираност насупрот напетости, регулација социо-емоционалног развоја, развој самопоуздања)? Како да пресликавамо обавезе у игру и обрнуто? Како деца уче кроз рад на пројекти?

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
васпитач у предшколској установи

1. данУвод и упознавањеКако мотивисати ученике/децу да уче математикуОсновне претпоставке и поставке теорија о учењуИсторијат математичких појмова и идеја као мотивациони подстицај за учење"Погоди број"Геометријски објекти

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Марија Рафајловић Стојковић, Светлана Вуловић Јовановић 24 3.77
2 online Марија Рафајловић Стојковић, Светлана Вуловић Јовановић 21 3.7

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.74