Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 419  

Да

Удружење физичара Омега, Ниш, Војводе Путника 50/11, 18000 Ниш, juga.fizika@gmail.com, 069756494, ,

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773,

Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српски језик, ОШ „Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања; Вера Дујаковић, дипломирани историчар, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„

Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српски језик, ОШ „Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања; Вера Дујаковић, дипломирани историчар, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника ради унапређивања и осавремењивања наставе и учења као и оспособљавање за израду интерактивних наставних материјала помоћу разних веб-алата

Оспособљавање полазника за креирање различитих интерактивних видео-лекција, квизова, мултимедијалних прича, као и материјала за активно проучавање и дискутовање о тексту. Оспособљавање полазника за дељење и примену одабраних алата у активној настави. Оспособљавање за израду наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Интерактивна настава Употреба филма и едукативних видеа у настави Израда видео-лекције Дискусија о видео-лекцијама 2. недеља Алати за анализу текста Израда задатка Дискусија о радовима 3. недеља Мултимедијални материјали у настави Креирање мултимедијалне приче Дискусија о радовима 4. недеља Алати за креирање квизова Креирање квизова Испробавање квизова 5. недеља Евалуација (завршни сусрет)

30

недеља: 5
бодова: 34

3.000,00 динара по учеснику. За организоване групе од најмање 15 полазника, цена је 2.500,00 динара по полазнику.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Стојановић, Вера Дујаковић 15 3.97
2 Наташа Стојановић, Вера Дујаковић 20 3.96
3 Наташа Стојановић, Вера Дујаковић 10 3.96
4 Наташа Стојановић, Вера Дујаковић 40 3.87

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.94