„Сингапурска математика – од проблема до решења”

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 388  

Да

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Александар Сеничић, Професор математике, Краљевачка гимназија; Биљана Сеизовић, Професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево; Дарко Крсмановић, дипломирани инжењер електротехнике, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Александар Сеничић, Професор математике, Краљевачка гимназија; Вјекослав Петришко, Професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон„;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

-Примена проблемске наставе у математици и сагледавање дидактичких принципа и техника рада на часу; -Повећање ефикасности наставе и учења

-Оспособљавање наставника за систем рада на текстуалним задацима у седам корака (етапе у решавањњу проблема); -Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика; -Повећање мотивације и успешности ученика у решавању математичких проблема.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља1.тема:Дидактички принципи у настави математике2.тема:Мотивација ученика за учење математике3.тема: Шта је сингапурска математика.Настанак и модели сингапурске математике у пракси 2. недеља4.тема: Примена математичких знања и графички прикази5.тема:Организација часа по моделу сингапурске математике3. недељаРазмена искустава и договор о даљем раду

30

недеља: 3
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1700 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.