Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Каталошки број програма: 20  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555, , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Сања Живковић, Дефектолог – дипл. спец. педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању;

Сања Живковић, Дефектолог – дипл. спец. педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање нивоа знања и обавештености наставника о проблему насиља у школама са освртом на електронско насиље и утицај медија на развој и понашање деце уз упознавање наставника са превентивним стратегијама вршњачког насиља.

Испитивање перцепције наставника о појму, типовима и карактеристикама вршњачког насиља, о специфичностима електронског насиља, као и о утицају медија на развој и понашање деце и младих. Уочавање разлика и сличности учесника у вршњачком насиљу (жртва, насилник, посматрач) код свих облика вршњачког насиља. Информисање наставника о факторима ризика, распрострањености и последицама вршњачког насиља. Оспособљавање наставника за препознавање насиља, са освртом на електронско насиље имајући у виду анонимност и велики број учесника у овом облику насиља. Указивање на пожељне облике реаговања са акцентом на примарну превенцију.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Представљање програма обуке и учесника обуке2. Карактеристике насиља и дефиниција вршњачког насиља3. Облици насилног понашања4. Електронско насиље – насиље савременог доба 5. Зашто су нека деца насилна и ризични фактори у настанку насилног понашања код деце и младих6. Учесници у електронском и традиционалним облицима насиља – сличности и разлике7. Последице и распрострањеност вршњачког насиља8. Превенција, мере и активности наставника 9. Евалуација и препоруке 10. Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 29 3.88
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак Сања Живковић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.95
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 12 3.97
4 ОШ "Драгомир Трајковић" Жбевац, Жбевац бб Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 24 3.91
5 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 24 3.95
6 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 23 3.96
7 ОШ "Бранко Радичевић", Вука Караџића 1, Брестовац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 26 3.92
8 Средња пољопривредна школа, Македонска 2, Зрењанин Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.85
9 Центар за стручно усавршавање, Немањина 23, Кикинда Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.93
10 ОШ "Светозар Милетић", Немањина 25, Београд, Земун Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.96
11 ОШ "Станимир Вељковић Зеле", Стојана Љубића 2, Бојник Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.96
12 Средња стручна школа "Васа Пелагић", Цара Лазара 261, Ковин Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 30 3.83
13 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Сања Живковић, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић 23 3.99
14 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац Сања Живковић, Лидија Крстић Стојичић 25 3.94
15 Пољопривредно-шумарска школа "Јосиф Панчић", Сурдуличких мученика бб, Сурдулица Сања Живковић, Лидија Крстић Стојичић 20 3.77

Укупно учесника: 386 | Просечна оцена: 3.92