„Предшколско дете и класична музика”

Каталошки број програма: 758  

Не

Предшколска установа Раковица, Славољуба Вуксановића 22, Београд, ustanova@purakovica.rs, 0113582983, 0113582075, 0113582075

Радмила Аранђеловић, direktor@purakovica.rs, 0113582983, 0641353536, 0113582075

Марија Белензада, Мастер психолог, Предшколска установа „Раковица„; Душанка Јерковић, Мастер психолог, ПУ ''Раковица''; Мирјана Праизовић, Струковни васпитач,специјалиста за музи, ПУ „Раковица„; Мирјана Дамјанац, Васпитач, ПУ ,,Раковица'';

Марија Белензада, Мастер психолог, Предшколска установа „Раковица„; Мирјана Праизовић, Струковни васпитач,специјалиста за музи, ПУ „Раковица„; Мирјана Дамјанац, Васпитач, ПУ ,,Раковица'';

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање капацитета васпитача за примену класичне музике у свакодневним активностима са децом, за избор одговарајућих садржаја и техника рада уважавајући развојне карактеристике деце и критичне периоде за развој различитих музичких способности.

Да учесницима семинара понуди избор садржаја, техника и активности које ће допринети да се код деце развија интересовање за класичну музику; да се код деце развија потреба за активним слушањем класичне музике у вртићу и код куће; да се код деце подстакне потреба да изразе своја осећања кроз ликовно и говорно стваралаштво, покрет и игру. Да код учесника развије компетентност за креативну примену програма, да их подстакне на богаћење свакодневних активности са децом садржајима класичне Музике. Да подстакне интеракцију између деце и васпитача и деце међусобно. Да подстакне укључивање родитеља у свет класичне музике.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Значај музике за децу предшколског узраста2. Развој музике кроз историју3. Опште препоруке за слушање класичне музике4. Методске препоруке за слушање класичне музике2. дан1. Класична музика и покрет2. Класична музика и развој говора3. Музичке станице4. Музички квиз

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 дин. по учеснику, што подразумева хонораре за 4 аутора и реализатора (интелектуалне услуге), сертификате, материјал за рад (велики чарт папири, хамер –папири Б2, А4 фотокопир папир–бели и у боји, фломастери, стикери, лепак, маказе, илустровани часописи, средства за израду музичких инструмената – амбалажни и неструктуиран материјал...), фасцикле, 16 стручних прилога на 40 страна материјала за сваког учесника и 30 дискова са одабраним композицијама класичне музике; копирање материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, ПУ "Раковица" Марија Белензада, Мирјана Праизовић, Мирјана Дамјанац 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99