Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Каталошки број програма: 87  

Не

Fondacija Tempus, Ruže Jovanović 27a, info@tempus.ac.rs, 0113342430, ,

Ivana Vulić, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0640662035,

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус;

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ивана Вулић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење планирања и реализације активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) односно професионалне оријентације (ПО), првенствено кроз унапређење рада школских тимова за КВиС/ПО у складу са стандардима програма у оквиру стандарда услуга КВиС

-Утврђивање и примена знања о појмовима: каријера, вештине управљања каријером (ВУК) и активности и услуге каријерног вођења и саветовања -Препознавање значаја тима за КВиС/ПО и улоге наставника и стручних сарадника у активностима тима -Упознавање са елементима процеса организације рада тима за КВиС/ПО и то: *дефинисање циљева и одређивање исхода, *процена остварљивости циљева у односу на капацитете школе у текућој школској години, *осмишљавање задатака и активности тима, *одређивање динамике, реализатора, сарадника и потребних ресурса за реализовање планираних активности, *планирање евалуације и начина превазилажења баријера у раду. -Развој и унапређење плана активности тима за КВиС/ПО за текућу школску годину

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод – одређење кључних појмова у области КВиСЕлементи процеса планирањаУнапређење планирања активности КВиС/ПО – одређивање приоритетних области за развој школског тимаУнапређење планирања активности КВиС/ПО - осмишљавање модела решењаЗавршна активност - Дефинисање личног акционог плана за унапређење планирања активности КВиС/ПО

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће је бесплатно

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа, Књегиње Љубице 3-5, Зајечар Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 28 3.85
2 Средња школа Велико Градиште, Житни трг 4, Велико Градиште Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 21 3.6
3 Фондације Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 25 3.95
4 Фондације Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 24 3.89
5 Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Гагаринова 1, Нови Сад Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 25 3.77
6 Школа моде и лепоте, Генерала Милојка Лешјанина 23 ,Ниш Ивана Вулић, Ружица Маџаревић 26 3.69
7 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Марко Банковић, Ружица Маџаревић 13 3.86

Укупно учесника: 162 | Просечна оцена: 3.8