Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу

Каталошки број програма: 742  

Не

Учитељски факултет, Београд, Kраљице Наталије 43., dekanat@uf.bg.ac.rs, 0113615225, 0113679227, 0112641060

Даница Џиновић, Којић, danica.dzinovic@uf.bg.ac.rs, 0112515354, 0648600638,

Даница Џиновић-Којић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду ;

Даница Џиновић-Којић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду ; Владан Пелемиш, доктор наука, Учитељски факултет у Београду ; Драган Бранковић, доктор дидакточко-методичких наука, Учитељски факултет у Београду; Филип Којић, астер професор физичћког васпитанја и сп, Висока школа струк студија, Кикинда;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање сестара, васпитача и стручних сарадника за конструктивно-практичну примену система физичких вежби и активности Гленна Домана усмерених на развој кретне и мануелне интелигенције деце раног узраста.

• стимулисање раног физичког, интелектуалног развоја и здравља деце; • стимулисање развоја кинезиолошко-здравственог потенцијала деце кроз формирање потреба за кретањем, задовољства од упражавања физичких активности; • мерење физичке (кретне и мануелне) интелигенције детета и начини њеног развоја • оптималан развој дечјих особина, способности и моторичких знања и њихово задржавање што дуже време на што већем нивоу; • спречавање прераног пада појединих антрополошких карактеристика и моторичких знања; • максималан развој особина, способности и моторичких знања у усмереним кинезиолошким активностима.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данРани моторички развој и развој кретне интелигенције деце 2. данРазвој мануелене интелигенције деце и вестибуларног апарата детета и програм равнотеже

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3.100 дин. и подразумева: трошкове за аутора семинара и реализаторе; радионички материјал ЦД, фасцикле, оловке....

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 П.У. Радосно Детињство, трг Жарка Зрењанина 10. Ковин Даница Џиновић-Којић 21 3.99
2 П.У. Нови Београд, вртић Срна. Омладинских Бригада, 136. Београд Даница Џиновић-Којић, Владан Пелемиш, Филип Којић 30 3.89
3 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана ББ, Чачак Даница Џиновић-Којић, Владан Пелемиш, Филип Којић 29 3.97
4 Београд. П. У. Бошко Буха, Прерадовићева 2 а Даница Џиновић-Којић, Филип Којић 30 3.99
5 П.У. Лане, ул. Хајдук Вељка бр. 31. Гроцка Даница Џиновић-Којић, Владан Пелемиш, Филип Којић 30 3.95
6 П.У. Јелица Обрадовић, ул. Вука Караџића бр.77. Даница Џиновић-Којић, Владан Пелемиш, Филип Којић 30 4
7 Београд, П.У. Срна. Омладинских Бригада, 136 Даница Џиновић-Којић, Владан Пелемиш, Филип Којић 30 3.93

Укупно учесника: 200 | Просечна оцена: 3.96