Подршка у учењу ученицима са сметњама у развоју

Каталошки број програма: 209  

Не

Ресурсни центар за специјалну едукацију, Максима Горког 47, Београд, rcsebg@gmail.com, 0641190111, ,

Ивана Сретеновић, rcsebg@gmail.com, 00000000, 0641470408,

Горан Недовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Срећко Потић, доктор наука, ВМШ струковних студија „Милутин Миланковић”; Ивана Сретеновић, мастер, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Горан Недовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Срећко Потић, доктор наука, ВМШ струковних студија „Милутин Миланковић”; Ивана Сретеновић, мастер, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Општи циљ програма јесте унапређење стручних знања, вештина и способности запослених у основним и средњим школама за примену адекватних програма подршке у учењу намењених ученицима са сметњама у развоју.

Упознавање наставног кадра у основним и средњим школама са општим и специфичним програмима подршке (основни принципи, методологија израде програма); обука наставника у примени метода и техника општих и специфичних програма подршке за ученике са сметњама у развоју; избор и израда одговарајућих програма.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Теоријске основе Општи и специфични програми подршке Први блок вежби Други блок вежби Провера знања

30

дана: 1
бодова: 8

4.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика Футог Горан Недовић, Срећко Потић, Ивана Сретеновић 30 3.92
2 ОШ "Станимир Вељковић Зеле", Бојник Горан Недовић, Срећко Потић, Ивана Сретеновић 30 3.95

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.94